اطلاعیه

مقاله ترجمه شده رهبری در سطوح سلسله مراتب: سطوح چند گانه مدیریت و سطوح چندگانه تحلیل

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M9

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۹

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۰  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده رهبری در سطوح سلسله مراتب: سطوح چند گانه مدیریت و سطوح چندگانه تحلیل

 

عنوان انگلیسی:

Leadership across hierarchical levels: Multiple levels of management and multiple levels of analysis

چکیده فارسی:

ما تفاوتهای فرایند تأثیر رهبری، ادراکات و تأثیرات تحلیل های چند سطحی بین رهبری کاریزماتیک و پاداش اقتضایی دور و نزدیک را در سه سطح مراتب در ۱۳ شرکت کره ای بررسی کردیم. داده های چند منبعی نشان داد تعهد پیرو به رهبر و نتایج گرایشی، رفتاری و عملکردی پیرو در موقعیت های نزدیک را میانجی گری می کند اما در روابط دور اینگونه نیست. رهبری در سطوح بالاتر مدیریت به طور مستقیم با رهبری در سطح پایین بعدی ارتباط داشت که در مقابل به نتایج پیروان در پایین ترین رده مربوط بود. متغیرهای چندگانه درون و میان تحلیل ها تأثیرات چند سطحی را نشان داد که ار نظر فاصله رهبر-پیرو و برای تفاوت های علایق با هم متفاوتند.

کلمات کلیدی: فاصله رهبر-پیرو، رهبری کاریزماتیک و پاداش اقتضایی-متغیرهای چندگانه و بیان تحلیل ها

 رهبری سازمانی یک فرایند متصل میان اعضای مختلف سازمان در سطوح سلسله مراتبی را نشان می دهد (لیکرت۱۹۶۱). رهبری نزدیک میان رهبری مرکزی و پیروان بی واسطه وی در موقعیت های مختلف موضوع تحقیقات گسترده بوده است. اما درک ما از رهبری دور میان یک رهبر و پیروانی که به طور مستقیم به وی گزارش نمی­دهند بسیار محدودتر است (آنتونیاکیس و آرتور،۲۰۰۰؛ آورلیو،ژو، کووبهایتس،۲۰۰۴؛ والدمن و یامارینو،۱۹۹۹) و به چندین ضلع در رهبری اشاره می کند.

اول، محققان رهبری مایل اند فرض کنند که رهبری در رده های بالاتر نمایانگر روابط دور رهبر-پیرو است. گرچه سطوح سلسله مراتب رهبر الزاما فاصله رهبر و پیرو را نشان نمی دهد، مدیران عامل و تیم های مدیران ارشد و رئیس جمهوران امریکا و اعضای کابینه گواه این مسئله هستند (شمیر،۱۹۹۵) رهبری رده بالاتر که توسط پیروان نزدیک درک شده اند ممکن است واقعا نشان دهنده رهبری در یک فاصله نباشد و ادراک رهبری و تأثیرات آن ممکن است در مورد پیروان دور اجرایی نباشد.

دوم، ادبیات وسیع در مورد رهبری کاریزماتیک به دلیل اینکه بر ویژگی های شخصی رهبر تأکید می کند و بنابراین از تشخیص رهبری بر پایه یک رابطه اجتماعی میان رهبر و پیرو باز می ماند، مورد استفاده فرار گرفته است (هاول و شمیر،‌۲۰۰۵). تشخیص تفاوت ها در رفتار رهبری و فرایندهای تأثیر میان موقعیت های نزدیک و دورباید از طریق توضیح این که چرا آن رفتارها و فرایندها به آن موقعیت ها مربوط هستند از لحاظ شکل دهی ادراک پیروان و تغییر طرز تلقی متعاقب، تکمیل شود.

و آخر رهبری در ذات خود یک پدیده چند سطحی است که میان یک رهبر واحد و پیرو واحد، گروه هایی از پیروان و یا مجموعه ای از گروههایی از پیروان رخ می دهد (دنسرو و یامارینو، ۱۹۹۸). به طور خاص در نظر گرفتن فاصله رهبر-پیرو نیازمند این است که دیدگاه های سطوح تحلیل چندگانه قبلی که بیشتر محدود به موقعیت¬های رهبری نزدیک بودند تعیین کنیم و نیازمند آزمون تجربی احتمالات مختلف با توجه به تغییرپذیری و دیگر سطوح تحلیل است. متأسفانه کارهای مفهومی محدودی (مثلاً والدمن و یامارینو، ۱۹۹۹؛ یامارینو ۱۹۹۴) وجود دارد که یک دیدگاه سطوح تحلیل چندگانه را بررسی رهبری در سطوح چندگانه مدیریت شامل می شوند. بررسی های تجربی بسیار کمی دیدگاه سطوح تحلیل چندگانه را بدون توجه به رویکرد رهبری به درستی در چنین     آزمایش-هایی به کار برده اند (یامارینو، دوین، چان و دنسرو، ۲۰۰۵).

Abstract

We examined differences in leadership influence processes, perceptions, and multiple levels-of-analysis effects between close and distant charismatic and contingent reward leadership across three hierarchical levels in 13 Korean companies. Multi-source data revealed that followers’ commitment to the leader mediated relationships between leadership and followers’ attitudinal, behavioral, and performance outcomes in close situations, but not in distant relationships. Leadership at higher levels of management was positively related to leadership at the next lower level, which in turn related to follower outcomes at the lowest echelon. Multivariate within and between analysis indicated multiple-level effects differing by leader–follower distance and for the variables of interest.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.