اطلاعیه

مقاله ترجمه شده شیوه های مدیریت منابع انسانی در مدارس بین المللی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M578

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  شیوه های مدیریت منابع انسانی در مدارس بین المللی Sebat

عنوان انگلیسی:

Human resource management practices in international sebat educational schools

چکیده فارسی:

نقش بسیار مهمی در شیوه های مدیریت منابع انسانی در موسسات آموزشی وجود دارد. در این مطالعه، شیوه های مدیریت منابع انسانی مدارس تربیتی بین المللی Sebat (ISES)،که یکی از موسسات آموزشی مهم در ترکیه و قرقیزستان هستند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف از این مطالعه، بررسی شیوه های مدیریت منابع انسانی در موسسات آموزشی بین المللی Sebat می باشد. این پژوهش، در موسسات آموزشی بین المللی Sebat در قرقیزستان و با استفاده از روش مصاحبه عمیق از مدیران، انجام گرفته است. علاوه براین، اطلاعاتی نیز از منابع اولیه بدست آمده است. در سال اول سازمان ها،به داشتن سیاستهای قومی غالب، امر می شده است. برای انجام آن، دانش فنی و مدیریتی کافی مدیران و معلمان ترکیه، انتخاب شده است. در سال های بعد، مدیران مدارس بیشکک، اوش وایسیک-کول در قرقیزستان ارجح خواهد بود. به همین دلیل، سیاست های محوری شروع به اجرا شده است. مدارس تربیتی بین المللی Sebat (ISES) در فواصل معین و دوره ای، سمینارها و جلسات را سازماندهی کرده و برای معلمان و مدیران ترکیه، آموزش قرقیزستانی، انگلیسی و روسی را داشته اند. معلمان و دانش آموزان موفق، با هدایا و پاداش هایی مورد قدردانی قرار می گیرند. اگر آنها تحت سطوح دستاوردهای کلی باشند، عدم عملکردشان توسط مشاورهای مدیران حل وفصل می گردد. در دنیای جهانی شده،موسسات آموزشی بین المللی Sebat، بدون در نظر گرفتن زبان، مذهب و تبعیض قومی،به طور موثری در حال کار هستند.

موسسات آموزشی بین المللی Sebat هنوز هم با وجود برخی کمبودها، در منابع انسانی سرمایه گذاری کرده اند و مشاهده شده است که دارای سیاست های موفق اجرا شده هم هستند.

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی، روش ها، آموزش، مدارس تربیتی بین المللی SEBAT

مقدمه

نتیجه ی تأثیر جهانی شدن بر شرکت ها، در نتیجه ی اثبات جهت گیری بین المللی در فعالیت آنها، شرکت های بین المللی می باشد. به ویژه، عملکرد در بسیاری از کشورها و داشتن کارکنان از کشورهای مختلف، برای نشان دادن یک روش از رویکرد جهانی به منظور انجام موفقیت آمیز مدیریت منابع انسانی در شرکت های بین المللی، مورد نیاز می باشد.

در بخش اول از این مطالعه، مدیریت منابع انسانی بین المللی و توابع آن مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است، در بخش دوم، با مشخص کردن تاریخ، سیاست، مأموریت و چشم انداز عملکرد موسسات آموزشی بین المللی Sebat در جمهوری قرقیزستان، شیوه های مدیریت منابع انسانی موسسات آموزشی Sebat در نظر گرفته شده است.

Abstract

There is a very important role in human resource management practices in educational institutions. In this study, human resource management practices of International SEBAT Educational Schools (ISES) which is one of the important educational institutions in Turkey and Kyrgyzstan, will be examined. The purpose of this study was to investigate the practices of human resource management in the International Sebat Education Institutions. The research was carried out in International Sebat Education Institutions in Kyrgyzstan, with the managers by the use of in- depth interview method. In addition, information was obtained from the primary sources. In the first years of the organizations, said to be having the dominant ethnocentric policies. To do this, adequate technical and managerial knowledge of managers and teachers from Turkey had to be chosen. In the following years, Bishkek, Osh and Issyk-Kol schools administrators will be preferred in Kyrgyzstan. For this reason, polycentric policies began to be implemented. International SEBAT Educational Schools (ISES) periodically organizes seminars and meetings and teaching the Kyrgyz, English and Russian for the Turkish teachers and administrators. Successful teachers and students are rewarded with gifts and appreciation. If they are under the overall achievement levels, their lack of performance is being resolved by the consultations of the managers. In a globalized world, International Sebat Education Institutions are working efficiently, regardless of language, religion and ethnic discrimination. International Sebat Education Institutions are still investing in human resources in spite of the some deficiencies and were observed to have implemented successful policies.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.