اطلاعیه

مقاله انگلیسی مداخلات سیاستی دولت در طول همه گیری کووید-۱۹ و عملکرد اقتصادی

سلام دوست من ، توی این پست براتون یه مقاله انگلیسی جدید که در دسته مقالات ۲۰۲۴ هست، منتشر کردیم. این مقاله یه مقاله ISI و علمی پژوهشی هست که توی پایگاه الزویر در سال ۲۰۲۴ منتشر شده. فایل انگلیسی شامل ۹ صفحه PDF هست بخش هایی از مقاله انگلیسی ترجمه شده که قبل از سفارش می تونید کیفیت ترجمه رو بررسی کنید. برای سفارش ترجمه کامل مقاله روی گزینه ثبت سفارش ترجمه کلیک کنید بعد از ثبت سفارش پیش فاکتور از طریق ایمیل و پیامک خدمتتون ارسال میشه. اگر سوالی بود می تونید زیر این پست کامنت بزارید سریع جوابتونو میدم.

کد محصول: M1545

سال نشر: ۲۰۲۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Review of Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research Article)

متغیر : دارد

فرضیه: ندارد

مدل مفهومی:  مدل ریاضی دارد

پرسشنامه : ندارد

تعداد صفحه انگلیسی: ۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۴: مداخلات سیاستی دولت در طول همه گیری کووید-۱۹ و عملکرد اقتصادی

عنوان کامل انگلیسی:

Government policy interventions during COVID-19 pandemic and economic performance

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1545)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

فهرست مطالب

چکیده
۱. مقدمه
۲. روش شناسی
۲.۱. توضیحات داده ها
۲.۲. مدل مدل تاخیر توزیعی اتورگرسیو ARDL مبتنی بر تصحیح خطا (p, q).
۳. نتایج و بحث
۳.۱. نتایج حاصل از مدل ARDL مبتنی بر تصحیح خطا
۴. نتیجه گیری

چکیده فارسی

این مقاله تأثیر مداخلات سیاستی دولت در طول همه‌گیری کووید-۱۹ را بر عملکرد اقتصادی بررسی می‌کند. این مطالعه داده‌های روزانه از ۱۰۸ کشور در ۵ منطقه را بر اساس طبقه‌بندی بانک جهانی از ۲۲ مارس ۲۰۲۰ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۰ جمع‌آوری کرده است. این مناطق عبارتند از آسیای شرقی و اقیانوس آرام. اروپا و آسیای مرکزی؛ آمریکای لاتین و دریای کارائیب؛ خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین جنوب صحرای آفریقا. این مطالعه از مدل تاخیر توزیعی اتورگرسیو (ARDL) استفاده می کند. همچنین از STATA 15.0 برای تخمین گروه میانگین ترکیبی مبتنی بر تصحیح خطا (PMG)، گروه میانگین (MG) و اثر ثابت پویا (DFE) برای تجزیه و تحلیل داده‌های پانل ناهمگن پویا استفاده می‌کند.نتایج تجربی از هر منطقه از جهان به شرح زیر است: (۱) نتایج PMG در منطقه آسیای شرقی و اقیانوس آرام نشان می دهد که سیاست دولت برای تسهیل بدهی/قرارداد در جهت کاهش اثرات همه گیری کووید-۱۹  تأثیر مثبتی بر عملکرد اقتصادی در کوتاه مدت دارد، در حالی که هیچ یک از معیارهای سیاستی دولت در بلندمدت از نظر آماری معنادار نیست. (۲) نتایج MG در اروپا و آسیای مرکزی نشان می‌دهد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه‌مدت، تعداد موارد تایید شده و سیاست تعطیلی مدارس تأثیر منفی بر عملکرد اقتصادی و از نظر آماری در سطح ۱ درصد معنی‌دار است، در حالی که در بلندمدت، کنترل سفرهای بین المللی و کمپین اطلاع رسانی عمومی به ترتیب اثرات منفی و مثبت بر عملکرد اقتصادی منطقه دارند. هم کمپین کنترل سفرهای بین المللی و هم کمپین اطلاع رسانی عمومی به ترتیب در سطح ۱ درصد و ۱۰ درصد از نظر آماری معنی دار هستند. (۳) نتایج PMG در آمریکای لاتین و کارائیب نشان می‌دهد که تعداد موارد تایید شده و تسهیل بدهی/قرارداد از نظر آماری معنی‌دار هستند و به ترتیب در کوتاه‌مدت بر عملکرد اقتصادی تأثیر منفی و مثبت دارند. اولی در سطح ۵ درصد و دومی در سطح ۱۰ درصد از نظر آماری معنادار هستند. اما در بلندمدت، تنها کنترل سفرهای بین‌المللی تحمیلی توسط دولت در سطح ۵ درصد معنادار است و بر عملکرد اقتصادی منطقه تأثیر منفی دارد. (۴) نتایج PMG در خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می دهد که تنها تعداد موارد تایید شده معنادار است و در کوتاه مدت در سطح ۱۰ درصد بر عملکرد اقتصادی تأثیر مثبت دارد. هیچ تاثیر قوی در بلندمدت مشاهده نمی شود. (۵) نتایج حاصل از PMG در منطقه جنوب صحرای آفریقا نشان می دهد که تعداد موارد تایید شده تأثیر مثبت بر عملکرد اقتصادی دارد که از نظر آماری در سطح ۱۰ درصد  معنی دار است، این در حالی است که بسته حمایتی درآمدی در بلندمدت در سطح ۵ درصد تاثیر منفی بر عملکرد اقتصادی دارد. بنابراین، این مطالعه نتیجه می‌گیرد که قدرت اقتصادی نسبی و اثربخشی اقدامات سیاست مداخله‌گرایانه دولت برای تحت کنترل قرار دادن همه‌گیری کووید-۱۹ در مناطق مختلف جهان متفاوت است. از نظر اقتصادی، اروپا و آسیای مرکزی در مقایسه با سایر مناطق، بیشترین آسیب را از این بیماری همه گیر دیده اند.

واژه‌های کلیدی: همه‌گیری کووید-۱۹، عملکرد اقتصادی، ARDL

 

شکل 1. روند و الگوی تغییرات روزانه موارد تایید شده COVID-19 در جهان.
شکل ۱. روند و الگوی تغییرات روزانه موارد تایید شده کووید-۱۹ در جهان.

Abstract  

This paper examines the impacts of government policy interventions during COVID-19 pandemic on economic performance. The study pooled daily data from 108 countries across 5 regions based on World Bank classification from March 22, 2020 to July 31, 2020. These regions are East Asia and Pacific; Europe and Central Asia; Latin America and the Caribbean; Middle East and North Africa as well as sub-Saharan Africa. The study employs Autoregressive Distributed Lagged (ARDL) model. This study uses STATA 15.0 to estimate error correction-based Pooled Mean Group (PMG), Mean Group (MG) and Dynamic Fixed Effect (DFE) model for analyzing dynamic heterogeneous panel data. The empirical result from each region of the World is as follows: (1) Result from PMG on East Asia and Pacific region reveals that government policy of debt/contract relief towards cushioning the effects of COVID-19 pandemic has positive impact on economic performance in the short run while none of the government policy measure is statistically significant in the long run. (2) Result from MG on Europe and Central Asia shows that in both the long run and the short run, number of confirmed cases and school closure policy have negative impacts on economic performance and statistically significant at 1 percent level while in the long run, international travel control and public information campaign have negative and positive impacts on economic performance in the region respectively. Both International travel control and public information campaign are statistically significant at 1 percent and 10 percent levels respectively. (3) Result from PMG on Latin America and the Caribbean shows that the number of confirmed cases and debt/contract relief are statistically significant and have negative and positive impacts on economic performance respectively in the short run. The former is statistically significant at 5 percent level while the latter is statistically significant at 10 percent level. In the long run however, only international travel control imposed by government is significant at 5 percent level and has negative impact on economic performance in the region. (4) Result from PMG on Middle East and North Africa shows that only number of confirmed cases is significant and has positive impact on economic performance at 10 percent level in the short run. No robust impacts is found in the long run. (5) Result from PMG on sub-Saharan African region shows that number of confirmed cases has positive impact, which is statistically significant at 10 percent level on economic performance while in the long run, income support package has negative impact on economic performance at 5 percent level of significance. The study therefore, concludes that, the relative economic potency and effectiveness of government interventionist policy measures towards putting COVID-19 pandemic under control vary across regions of the world. Economically, Europe and Central Asia is the region that is worst hit by the pandemic when compared with other regions.

Keywords: COVID-19 pandemic, Economic performance, ARDL

۱.Introduction

The world is recently ravaged by the novel coronavirus disease (COVID-19). The virus was declared as a global pandemic on March 11, 2020 by World Health Organisation (WHO) that manages its global effects. Its ongoing impacts have affected humanity socially, economically and politically. As at May 20, 2020, the world has recorded 5,297,518 cases with 339,389 deaths while as at today November 12, 2020, the data revealed that the coronavirus cases have tremendously increased to 52,597,396 with 1,291,962 and 36,770,832 deaths and recovery respectively. This represents approximately 90 percent increase in the coronavirus cases and 74 percent increase in the death caused by the virus. Fig. 1 shows zig-zag movement and upward sloping curve for the COVID-19 cases in the world. This would undoubtedly affect the economy of the world. While early statistics shows that most of the cases were imported from Europe (Zhao et al., 2020), community transmission has further worsened the situations in various countries across the globe…

۴.Conclusion

The study investigates the impact of various government policy interventions during COVID-19 pandemic on economic performance across the regions of the World. The study employs ARDL model on the selected 5 regions based on the World Bank classification. From Tables 2–۶, this study discovers that, the relative effectiveness of various government responses to curb the spread of COVID-19 pandemic, as they affect economic performance, are, to a large extent, regionally determined. The study acknowledges the fact that the entire world did not prepare for the emergency of COVID-19 pandemic, which led to prolonged preparation towards developing an effective vaccine. The study therefore, concludes that the impacts of government responses to the COVID-19 pandemic on economic activities differ across regions of the world with Europe and Central Asia region worst-hit economically…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت ۲۰۲۴

مقالات رشته اقتصاد ۲۰۲۴

مقاله ۲۰۲۴ در مورد مدیریت عملکرد

مقاله ۲۰۲۴ در مورد پیامدهای اقتصادی کووید-۱۹

مقاله ۲۰۲۴ مدیریت دولتی

مقاله بیس با ترجمه فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.