اطلاعیه

مقاله ترجمه شده یک چارچوب مبتنی بر مفاهیم ابری برای تسهیم دانش و مهارت های منابع انسانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M529

قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۸

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۱ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ابر خبره: یک چارچوب مبتنی بر مفاهیم ابری برای تسهیم دانش و مهارت های منابع انسانی

عنوان انگلیسی:

Expert Cloud: A Cloud-based framework to share the knowledge and skills of human resources

چکیده فارسی:

منابع انسانی (HR) بعنوان مهمترین دارایی هر سازمانی، نقش عمده ای در موفقیت آن ایفا می کند؛ اما، مجازی سازی HR و تسهیم دانش و مهارت های آن، تاکنون بطور تفصیلی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله، ما چارچوب جدیدی به نام “ابر خبره” برای توانمندی کاربران ابرها برای تقاضای تخصص و مهارت های انسانی بدون دانستن مکان آنها و تسهیم مهارت، دانش و تجربه های منابع انسانی است. همچنین، ما “ابر خبره” بر مبنای زیرساختهای اینترنت و مفاهیم پردازش ابری تحلیل، طراحی و اجرا نمودیم. نتایج نشان می دهد که ابر خبره، استفاده از منابع انسانی را بهبود داده، زمان پاسخ گویی مشتری و زمان تکمیل وظیفه را به منظور دستیابی به سطح بالای رضایت مشتری و عملکرد بهتر منابع انسانی در سازمان کاهش می دهد. ما این مقاله را با برخی پیشنهادات برای تحقیقات و کاربردهای آینده ارائه کردیم.

کلمات کلیدی: ابر خبره، منابع انسانی، پردازش ابری، دانش انسانی، تسهیم دانش

مقدمه

منابع انسانی (HRs) مهمترین دارایی هر سازمان و جامعه است. منابع انسانی عامل کلیدی موفقیت هر سازمان است و اهداف آنها را با بکارگیری قوتها، تخصص، دانش، آموزش و مهارتها، برآورده می کند. وقتی منابع انسانی، بطور جغرافیایی و حکومتی پراکنده باشند، ایجاد زیرساختها برای تسهیم دانش، مهارت ها و تجربیات آنها، استفاده از دارایی های باارزششان را در هرجای دیگر و توسط هر کس دیگر، تسهیل می کند. از آنجائیکه منابع انسانی، دانش و مهارت های محدودی درباره هر جنبه و زمینه دانش دارد، بدون تسهیم دانش، اطلاعات، مهارت ها و تجربیات، هیچ کس قادر به اجرا و برآوردن تمام وظایف و حقوق وابسته به آن نیست. بدلیل فقدان این نظرات مشترک در محیط علمی و اجتماعی، این مهارت و تجربیات ممکن است نادیده گرفته شده یا فراموش شوند. برای پرداختن به این مسائل، مطالعه حاضر با استفاده از مفاهیم پردازش ابری، مجازی سازی منابع انسانی، و همچنین تسهیم مهارت ها، دانش و تجربیات، چارچوب جدیدی را بنام ابر خبره برای ارتقای بهره برداری منابع انسانی و عملکرد جوامع انسانی، پیشنهاد می کند.

Abstract

Human resources (HRs) as the most important asset of any organizations play a significant role in their success; but, HR virtualization and sharing her/his knowledge and skills was not studied in detail. In this paper, we present a new framework named Expert Cloud to enable the Cloud users for requesting the human expertise and skills without any knowledge of their location and to share the skill, knowledge and experiences of HRs. Also, we analyze, design and implement the Expert Cloud employing Internet infrastructures and Cloud computing concepts. The results show that the Expert Cloud improves the HR utilization, decreases customer response time and task completion time in order to achieve high level of customers’ satisfaction and better performance of HR in organization. We conclude the paper with some suggestions for future researches and practices

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.