اطلاعیه

مقاله ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد استراتژیک: نقش اجزای ارشد تیم

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M109

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۷  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد استراتژیک: نقش اجزای ارشد تیم

عنوان انگلیسی:

Management information systems and strategic performances: The role of top team composition

چکیده فارسی:

سازمانها، سیستم های اطلاعات مدیریت خبره را استفاده می کنند تا مدیران عالی با در اختیار داشتن دامنۀ کافی اطلاعات به عملکرد چند جانبۀ استراتژیک سازمان دست یابند. با این وجود، سازمانها در میزان استفاده از این سیستم ها برای بهبود عملکردشان متفاوت هستند، این مقاله نقش تیم های مدیریت عالی در رابطۀ بین سیستم های اطلاعات مدیریت و عملکرد استراتژیک مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در این مقاله از اطلاعات گردآوری شده میان ۹۲ تیم مدیریتی عالی استفاده شده است که به بررسی روابط متقابل اعضای تیم های مختلف با سیستم های اطلاعات مدیریتی خبره می پردازد و نحوه تاثیر این ارتباط بر رفتار استراتژیک به منظور کاهش هزینه و انعطاف پذیری را بررسی می کند. یافته ها، نحوه کنترل اثر سیستم های اطلاعات مدیریت بر رفتار استراتژیک (با تاکید بر انعطاف پذیری) توسط تیم های مدیریتی متنوع را نشان می دهد.

کلمات کلیدی: سیستمهای اطلاعاتی مدیریت، خصوصیات اطلاعات، عملکرد استراتژیک، اجزا تیم ارشد مدیریت

۱. مقدمه

افزایش رقابت در بخش خصوصی و دولتی، شرکتها را به افزایش کارآیی، کیفیت و انعطاف پذیری بیشتر در خدمات تشویق می کند (کال ۱۹۹۷) این وضعیت نیاز به توانایی های بیشتری برای پردازش اطلاعات دارد سازمانی دارد. در تلاش برای دستیابی به این  اهداف استراتژیک، سازمانها -سیستم های اطلاعات مدیریت جامع و پیشرفته تری را اختیار می کنند ( شوا ۱۹۹۶؛ غراب ۱۹۹۷). این سیستم های اطلاعات مدیریت جامع مدیران ارشد را با حجم عظیمی اطلاعات در رابطه با ابعاد چندگانه فعالیت شرکتی مواجه می کند، که منجر به تسهیل تصمیم گیری و دستیابی به عملکرد می شود (کاپلن و نورتون ۱۹۹۶؛ کیم و لی ۱۹۸۶؛ شوا ۱۹۹۶، ۲۰۰۴). با این وجود سازمانها در دستیابی موفقیت آمیز به عملکرد استراتژیک تا اندازه ای متفاوت هستند. این مقاله رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته و تیم های مدیریتی ارشد، بعنوان گروهی از مدیران که اساساً مسئول مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی هستند را مورد بررسی قرار می دهد. در ادبیات مدیریت تیم های مدیریتی ارشد دارای خصوصیات متفاوتی (از نظر میزان درآمد، سابقه، و تحصیلات) دارند و بر این اساس انتظار می رود اطلاعات متنوعی را جمع آوری کنند و تصمیماتی با کیفیت بالاتری بگیرند (کارپنتر، ژیلت کانتز و ساندر ۲۰۰۴؛ فین کن اشتاین و هام بریک،۱۹۹۶). در ادبیات مدیریت و اطلاعات به طور ضمنی به استفاده مدیران از اطلاعات اشاره شده و صراحتاً بیان شده است که  نحوه  استفاده مدیران ارشد مختلف از سیستم های اطلاعات مدیریت برای مدیریت استراتژیک بعنوان یک سوال باقی مانده است (لین،۲۰۰۶؛ هاگان، واتسن و بران ۲۰۰۷).

Abstract

Organizations adopt sophisticated management information systems, which provide top managers with an ample range of information to achieve multiple strategic performances. However, organizations differ in the extent to which they improve their performance. This paper analyzes the role of top management team in the relationship between management information systems and strategic performance. Using data collected from 92 top management teams, it analyses how different team compositions interact with a sophisticated management information system, and how this interaction affects strategic performances, which are focused on cost reduction and flexibility. The findings show how the effect of management information system on strategic performance (focused on flexibility) is moderated by top management team diversity

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.