اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اثرات فناوری اطلاعات طی پنج دهه – به سوی سازمان محیطی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M464

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۳۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۲  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده اثرات فناوری اطلاعات ( IT ) طی پنج دهه – به سوی سازمان محیطی

عنوان انگلیسی:

The impact of IT over five decades e Towards the Ambient Organization

چکیده فارسی:

در اینجا با کمک به موضوع ویژه کن دی. ایسون یکی از ارزشهای تحلیل فنی- اجتماعی را در سطح سازمانی بررسی می کنیم. ما یک چارچوب تاریخی خلاصه را از تحقیق در مورد سیستم های اطلاعاتی فنی اقتصادی فراهم کرده و مطالعاتی را که به اثر فناوری اطلاعات روی ساختارهای سازمانی در طی پنج دهه می پرداختند را مرور کردیم، و یک چارچوب تحقیق (جدید) غالب را در این چند دهه شناسایی کردیم. یک اثر کلیدی کلی از فناوری اطلاعات در همه دهه ها، کاهش چشمگیر هزینه های داد و ستد بود که آن را برای سازمانها بعنوان منبعی از عرضه کنندگان خارجی ساده تر کرد. یک رده بندی پنج سطحی از تنظیم منبع یابی، همراه با یک چارچوب از فعالیتهای سازمانی توسعه یافته است، و برخی موارد معنی دار در مورد چگونگی منبع یابی سازمانها بویژه همه انواع فرایندهای کسب و کار، شامل نوآوری، بیان شده اند. ما بیان می کنیم که در آینده فن آوری اطلاعات حرکتها به سمت منبع یابی بیشتر را تسریع خواهد کرد، که این در نهایت منجر به یک نوع جدید از سازمان خواهد شد که ما آن را سازمان محیطی می نامیم.

واژگان کلیدی: فن آوری اطلاعات، طرح سازمانی، سازمان محیطی

۱.         مقدمه

از زمان معرفی محاسبات تجاری در سازمانها که به سالهای ۱۹۵۰ بر می گردد، فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور (در اینجا به طور خلاصه IT) با تغییرات سازمانی ارتباط دارند. این تعداد زیادی از محققین را به سمت ارزش این مطالعات جدید هدایت کرده که رابطه بین IT و تغییر سازمانی را با استفاده از طیفی ار روشهای تحقیق، مورد بررسی قرار می دهد.

این مقاله کار کن دی. ایسون را بعنوان یکی از کارهای معنی دار از تحقیق سنتی فنی اجتماعی و در جهت آشکار کردن ارزش تحلیل های فنی اجتماعی که در سطح یک سازمان بکار گرفته شده، مورد تایید قرار می دهد. بویژه، با قبول یک دیدگاه فنی اجتماعی از قبیل یکی از مواردی که وی پیشنهاد کرده است، ما تلاش می کنیم توضیح بدهیم که چگونه توسعه و استفاده از IT در طی زمان در سازمانها به ایجاد تغییرات معنی دار به روشی که سازمانها در حال ساختاردهی خود و منبع یابی محصولاتشان، خدماتیشان، و منابع مانند فرایندهای تجاری هستند، کمک می کند. بر مبنای تحلیل ما، ما می گوییم که به یک راه حل که از توسعه IT حکایت کند نرسیده ایم، و یا اینکه احتمالا به این مرحله در طی چند دهه برسد هم نرسیده ایم. برعکس، ما احتمالا یک توسعه شتابان را از IT با باور اینکه به یک نوع کاملا جدید از سازمان منجر خواهد شد دیده و نام آن را “سازمان محیطی” نهاده ایم.

مابقی این مقاله بصورت زیر، ساختاربندی شده است. بخش بعدی یک چارچوب تاریخی خلاصه از تحقیقات در مورد سیستم های اطلاعاتی فنی اجتماعی (IS) را ارائه می کند. در بخش سوم، ما یک مرور از مطالعاتی که روی اثر IT بر سازمانها در طی ۴ دهه اخیر پرداخته اند را خواهیم داشت که شکل تحقیقی غالب در هر دهه را به ما نشان خواهد داد. در بخش چهارم، ما شرح می دهیم که چطور توسعه IT در طی زمان به کاهش هزینه های تراکنش منجر می شود، و منبع یابی از بازار را به جای تولید داخلی راحت تر می کند. در بخش پنجم، ما تعدادی از خط مشی های بخش سوم را که منبع یابی را تسهیل می کند، قبل از ارائه یک چارچوب که ۵ نوع مختلف تنظیمات منبع یابی را در بخش ششم در بر می گیرد، ارائه کرده ایم. بخش هفتم در مورد توسعه IT در آینده صحبت کرده و به اینکه چگونه این مسئله می تواند منجر به نوعی از سازمان شود که “سازمان محیطی” نام دارد می پردازد. این مقاله در نهایت با نتایج و چشم اندازهایی بر سازمان محیطی به پایان می رسد.

Abstract

This contribution to the Ken D. Eason special issue is an illustration of the value of socio-technical analysis applied at an organizational level. We provide a brief historical overview of socio-technical IS research and review studies investigating the impact of IT on organizational structures in the last five decades, identifying a dominating (new) research theme in each decade. A key overall impact of IT in all decades has been a dramatic decrease in transaction costs making it increasingly easier for organizations to source from external providers. A five level taxonomy of sourcing arrangement is developed together with a framework of organizational activities, and a number of significant cases are offered of how organizations are sourcing practically all types of business processes, including innovation. We argue that future IT will further accelerate the movement towards more sourcing, eventually leading to a new type of organization that we call the Ambient organization.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.