اطلاعیه

مقاله ترجمه شده درک رابطه ی بین قابلیت فراگیری سازمانی و کاربرد سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M524

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۴۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  درک رابطه ی بین قابلیت فراگیری سازمانی و کاربرد سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی( ERP)

عنوان انگلیسی:

Understanding the link between organizational learning capability and ERP system usage: An empirical examination

چکیده فارسی:

اگرچه ملاحظات پژوهشی قابل توجهی بر روی درک و توسعه ی سیستم ERP صورت گرفته است، ولی توجه بسیار کمی بر روی درک کاربرد این سیستم در بین شرکت هایی که از آن استفاده می­کنند وجود دارد. در این مقاله، به دنبال حل این ابهام هستیم. از این رو سعی داریم تا به بررسی مفهوم قابلیت فراگیری سازمانی (OLC) بپردازیم که توسط ابعادی از کمیته ی مدیریتی اعم از دیدگاه های سیستمی ، تست و آزمایشی و ادغام با درک این موضوع که شرکت ها چطور میتوانند از این سیستم برای اتخاذ مزایای خود استفاده کنند تعریف شده است. به طور خاص، ما به بررسی تأثیر OLC بر روی کاربرد سیستم های ERP خواهیم پرداخت. همچنین، از مفهوم رضایتمندی کاربر به منظور نشان دادن تأثیر غیر مستقیم OLC  بر روی رضایتمندی کاربر و همچنین تأثیر مستقیم آن بر روی کاربرد سیستم ERP استفاده میکنیم. نتایج تجربی نیز نشان داده است که OLC دارای یک تأثیر مثبتی بر روی رضایتمندی کاربر میباشد. علاوه بر این، یافته شده است که  تعهد مدیریتی نیز دارای یک تأثیر مثبتی بر روی هم رضایتمندی کاربر و هم کاربرد سیستم ERP میباشد. در نهایت، رضایتمندی کاربر را نیز میتوان پیش گویی قوی از کاربرد سیستم ERP دانست.

واژگان کلیدی:کاربرد سیستم ERP، قابلیت فراگیری سازمانی، رضایتمندی کاربر

۱.مقدمه

     در محیط تجاری و رقابتی امروزی، شرکت ها باید بتوانند به صورت کارآمد از زیر ساختار IT خود به خوبی استفاده کنند. از آنجایی که سازمان ها به سرمایه گذاری خود بر روی سیستم های ERP ادامه میدهند، انتظاراتی اعم از اینکه سیستم منجر به افزایش کارائی و ایجاد ارزش در محیط شغلی رقابتی شدید میشود، نیز وجود دارد. بسیاری از شرکت ها، موفقیت خوبی را در پیاده سازی ERP بدست آورده اند، اعم از کاهش هزینه ها، بهبود بهره وری عملیاتی و  تغییرات سازمانی(Herbert 2004,Jones ,Zmud 2008,Nwankpa 2013).

     موفقیت یک سیستم ERP تا حدی بسته به ماهیت کاربرد آن توسط کاربر نهایی در داخل سازمان می¬باشد. هرچه که این کاربرد توسط کاربران در سطوح متفاوتی از شرکت بیشتر باشد، احتمال بیشتری میرود که یک چنین شرکتی به مزایای رقابتی دست یابد که این خود یکی از اهداف کلیدی در توسعه ی سیستم ERP میباشد. در اینجا مسئله ای که مطرح میباشد این بوده که در صورتی که کاربران نیاز به دانش و مهارت بوده و یا حداقل ساختار سازمانی به گونه ای باشد که نیاز به آموزش و درک سیستم ERP باشد، کاربران چطور میتوانند از این سیستم استفاده کنند.

Abstract

Although significant research attention has been directed at understanding ERP system adoption and deployment, very little attention has been paid to understanding ERP system usage among these adopting firms. This paper seeks to fill this void. We examine the concept of organizational learning capability (OLC), defined by dimensions of managerial commitment, systems perspective, openness and experimentation and transfer and integration to understand how firms can appropriate ERP systems to capture their potential benefits. Specifically, we examine the impact of OLC on ERP systems usage. We also incorporate the concept of user satisfaction to argue that OLC has an indirect effect on user satisfaction as well as a direct effect on ERP system usage. The empirical results show that OLC has a positive effect on user satisfaction. Besides, managerial commitment was found to have a positive effect on both user satisfaction and ERP system usage. Finally, user satisfaction was found to be a strong predictor of ERP system usage.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.