اطلاعیه

مقاله ترجمه شده یادگیری رسمی و غیر رسمی در اتحاد های استراتژیک

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M7

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۹

سال نشر: ۲۰۰۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۶  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده یادگیری رسمی و غیر رسمی در اتحاد های استراتژیک

عنوان انگلیسی:

Formal and informal interorganizational learning within strategic alliances

چکیده فارسی:

رفتارهای یادگیری کارکنان می تواند هم رسمی شده (به شکل اتفاقات برنامه ریزی شده) و هم غیر رسمی (به شکل تعاملات خود به خود و اشتراک دانش) باشد. ما تاثیر این دو نوع رفتار یادگیری بر دانش محقق شده بین سازمانی را در متن، یک اتحاد بررسی می کنیم. ما همچنین به تاثیرات این دو نوع یادگیری بر یکدیگر نیز توجه می کنیم. ما دریافتیم در حالی که رفتار های یادگیری غیر رسمی تاثیر پایدارمثبتی بر نتایج یادگیری و رفتارهای یادگیری رسمی دارند، درمورد رفتارهای یادگیری رسمی اینگونه نیست. تاثیر رفتارهای رسمی بر نتایج یادگیری و رفتارهای غیر رسمی ، گرچه مثبت است در سطوح بالاتر کاهش می یابد. این موضوع مارا به این نتیجه گیری هدایت می کند که گرچه رفتارهای یادگیری رسمی و غیر رسمی موجب یادگیری بین سازمانی می شود، رسمی سازی زیاد مانع یادگیری می شود. همین طور درحالی که رفتارهایی که به صورت رسمی برنامه ریزی شده اند رفتارهای یادگیری متصل کنندگان مرزها را تشویق می کنند، رسمی سازی زیاد آن را فرو می نشاند.

۱. مقدمه

در ۲۰ سال گذشته، اتحادهای استراتژیک –شامل محدوده وسیعی از فرم های قراردادی بودند، از فرم قرارداد arm-length تا جوینت ونچر(JV) (گولاتی و گارگیلو،۱۹۹۹)-به جزئی از استراتژی شرکتها تبدیل شده¬اند (موتوسامی و وایت، ۲۰۰۵). با ایجاد شرایطی که موجب اشتراک دانش می شود، اتحادهای استراتژیک به عنوان محیطی مناسب برای سازمان به منظور دسترسی و تسهیم منابع دانشی درون سازمانی در نظر گرفته می شوند (هال ،۱۹۹۲؛ اینک پن،۱۹۹۷؛ پاول و همکاران،۱۹۹۶). خصوصا برای شرکت های جهانی و چند ملیتی، که در آنها انتقال بین مرزی دانش محقق شده (مثلا فنی، مدیریتی، بازار)، برای حفظ رقابتی بودن مهم است (باگات و همکاران،۲۰۰۲).

در این مقاله ما در جستجوی آنچه یادگیری بین سازمانی دانش محقق شده را تحریک می کند، هستیم. با نزدیکی به نظریه دانش اجتماعی، بحث می کنیم جریان دانش میان شرکای متحد در نتیجه تعاملات میان متصل کنندگان مرزها ی سازمان های متحد است. چنین رفتار های یادگیری می تواند ویژگی رسمی یا غیر رسمی باشد و تاثیر آنها بر یادگیری بین سازمانی متفاوت باشد. این مسئله مرکز اصلی این مقاله است. رفتارهای یادگیری رسمی در تعاملات غیر رسمی که به طور طبیعی ببین متصل کنندگان مرزهای شرکای همکار رخ می دهد ، منعکس می شود. این یادگیری با مرزهای سازمانی محدود نمی شود (ونگر و همکاران،۲۰۰۲). در واقع جریان دانش بین سازمانی گاهی بر خلاف میل استراتژی نویسان سازمانی است که ترجیح می دهند دانش، درون سازمان باشد. به طور عکس، شرایطی وجود دارد که یادگیری سازمانی به خودی خود ظاهر نمی شود، گرچه مطلوب است. برای مثال ممکن است این مسئله در صورتی که روابط غیر رسمی میان شاغلان سازمان های همکار به روشی محدود باشد یا ناسازگاری های فرهنگی مانع تعامل شود، رخ دهد. جایی که یادگیری بین سازمانی از دید شرکا کافی نیست، اشتراک دانش میان مرزها ی سازمانی شرکا می تواند تشویق و مدیریت شود

این مسئله در عمل دشوار تر از حرف است، گرچه اندازه گیری های ساختاری- تهیه کردن منابع یا رسمی سازی تعاملات یادگیری- می تواند یادگیری بین سازمانی را تحریک کند. رفتارهای یادگیری که از طریق مدیریتی شامل شده اند ممکن است بر یادگیری بین سازمانی تاثیر بگذارد. اما رسمی سازی زیاد تعاملات ممکن است مانع یادگیری شود. بنابر این، مدیران شرکت های متحد برای برانگیختن یادگیری بین سازمانی از طرفی باید مراقب ایجاد تعادل میان تکیه بر رفتارهای رسمی خود به خودی متصل کنندگان مرزها و از طرف دیگر تعاملات رسمی طراحی شده باشند. موقعیت از این پیچیده تر است زیرارفتار های رسمی و غیر رسمی یادگیری بیشتر از اینکه مستقل باشند، احتمال دارد بر هم تاثیر بگذارند. از جهت دیگر تعاملات رسمی ترتیب داده شده ممکن است تعاملات غیر رسمی دیگر متصل کنندگان مرزها را موجب شوند ، در حالی که از طرف دیگر رفتار خود به خودی توسط اعضای سازمانی نیز می تواند منجر به پاسخ های ساختاری به شکل تعاملات رسمی شده مدیران(ارشد) شود. به همین دلیل هنگام در نظر گرفتن یادگیری بین سازمانی فرد باید به طور همزمان رفتار یادگیری غیر رسمی و رفتارهای رسمی بر نامه ریزی شده در اثر متقابل پویا در نظر بگیرند. در پی ان سوال اصلی در این مقاله این است:

 تاثیر تعاملات رسمی بین متصل کنندگان مرز ها طراحی شده توسط مدیریت اتحاد و رفتار رسمی کارمندان شرکا بر نتایج یادگیری بین سازمانی در یک اتحاد و بر یکدیگر چیست؟

Abstract

Learning behaviors of employees can be either formalized (in the form of programmed events and visits) or informal (in the form of spontaneous interaction and knowledge sharing). We investigate the effect that both types of learning behaviors have on interorganizational learning of substantive knowledge in the context of an alliance. We also look at the effects that the two forms of learning behavior have on each other. We find that while informal learning behaviors have a consistently positive effect on the learning outcome and on formal learning behaviors, this is not so for formal learning behaviors. The effect of formal behaviors on both learning outcome and informal behaviors, while positive, diminishes at higher levels. This leads us to conclude that although both informal and formal learning behaviors foster inter organizational learning, too much formalization obstructs learning. Similarly, while formally programmed behaviors do encourage informal learning behaviors of the boundary spanners, an excess of formalization stifles them.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.