اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اثرات فنون ارتباط سازمانی بر روی اعتماد با اثرات عدالت رویه ای

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M362

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۲۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده اثرات فنون ارتباط سازمانی بر روی اعتماد با اثرات عدالت رویه ای: یک مطالعه میان فرهنگی بین کارکنان ژاپنی و آمریکایی

عنوان انگلیسی:

Influences of organizational communication tactics on trust with procedural justice effects: A cross-cultural study between Japanese and American workers

چکیده فارسی:

این مطالعه روابط ممکن بین فنون ارتباط سازمانی محیط کار، احساس کارکنان نسبت به اعتماد و ادراک کارکنان از عدالت رویه‌ای را در نظر می‌گیرد. داده­های خام به وسیله پرسش نامه جمع آوری شده اند و مدل معادلات ساختاری (SEM) برای آشکار کردن روابط مورد استفاده قرار گرفته است. موضوع مورد مطالعه در این مطالعه کارکنان ژاپنی (N=417) و کارکنان آمریکایی (N=519) بودند. که در اواخر ماه می‌سال ۲۰۰۴ میلادی مورد بررسی قرار گرفتند.

هم برای کارکنان ژاپنی و هم برای کارکنان آمریکایی، عدالت رویه‌ای ادارکی به طور مثبتی به وسیله فنون ارتباط عقلایی، و به طور منفی به وسیله فنون ارتباط سخت تحت تأثیر قرار گرفته است. و فنون ارتباط نرم با عدالت رویه‌ای ادارکی ارتباطی نداشته است. در مورد کارکنان ژاپنی، این یافت شده است که: بعد از کنترل به وسیله عدالت رویه‌ای ادراکی، فنون ارتباط نرم، عقلایی و سخت، بر روی اعتماد به طرق مختلفی تأثیر داشته اند: به ترتیب، به طور مثبت، به طور مثبت و به طور منفی. بنابراین، عدالت رویه‌ای ادارکی به طور کمی اثر میانجی بر روی روابط بین فنون ارتباط سخت و عقلایی و اعتماد دارد.

در مقابل، برای آمریکایی ها، روابط مستقیمی بین فنون ارتباط و اعتماد وجود ندارد، بلکه، اثرات غیرمستقیمی از فنون ارتباط سخت و عقلایی به وسیله عدالت رویه‌ای ادراکی به عنوان یک میانجی کامل، وجود دارد. اثر این سه فنون ارتباطی بر روی اعتماد برای کارکنان ژاپنی نسبت به همتاهای آمریکایی­شان خیلی قوی تر است. از طرف دیگر، اثر فنون ارتباط سخت و عقلایی بر روی عدالت رویه‌ای ادراکی و نیز اثر عدالت رویه‌ای ادراکی بر روی اعتماد برای کارکنان آمریکایی از همتاهای ژاپنی شان خیلی قوی تر است. بر اساس این نتایج، بعضی مفاهیم نظری و عملیاتی ارائه شده است.

 ترجمه بخش نتیجه گیری مقاله

نتیجه گیری

این مطالعه شامل ارائه‌ای از بعضی پیشنهادات مربوط به مطالعات آینده نگرانه است.رویکرد این مطالعه رسیدگی به اثرات هر کدام از فنون ارتباطی به طور مستقل است.اگرچه، در حقیقت سه فنون ارتباطی حتماً در ارتباط با یکدیگرند، و مدیران و رهبران معمولاً از آن‌ها در زمان‌های متفاوت و به راه‌های مختلف و اغلب با یکدیگر استفاده می‌کنند. یک مطالعه آینده نگرانه باید توجه کند و تفاوت‌ها و شباهت‌های میان فرهنگی که از طریق الگوهای متفاوت ترکیبی افزایش می‌یابد را، تجزیه و تحلیل کند.

در این مطالعه، جواب‌های داده شده در پرسشنامه‌ها بر مبنای پس نگری‌های مطابق با موقعیت‌های اپیزودیک (حوادث ضمنی) واقعی می‌باشد. اما بعداً و دور از آن موقعیت، آن‌ها ممکن است به آسانی یک ترکیب را شامل حافظه‌های متفاوت از تجربیات، احساسات و سطوح بی عدالتی را فرا بخوانند. همچنین هر بی عدالتی احساس شده می‌تواند مطابق با هر فردی متفاوت باشد.

سرانجام، نسبت جنسی موضوعاتی متفاوت در بین ژاپن و آمریکا است. در واقع، زنان در نیروی کار ژاپن کمتر از آمریکا هستند. بر طبق موضوعات سرشماری شده به وسیله هدایت کننده- به طور کلی برنامه ریزی سیاسی ارتباطات (استاندارهای آماری)، و تحقیق آماری و آموزشی انجمن بنیاد علمی وزارت داخلی کار و ارتباطات ژاپن، نیروی کار مورد نظر ۷۲.۳%  از جمعیت، مرد و فقط ۴۷.۲% از آن‌ها زنان بودند و به طور تمام وقت ۹۲% آن‌ها مردان و ۷۸% زنان بودند. بیشتر زنان ژاپنی بعد از ازدواج، تولد فرزند و برای تربیت آن‌ها یا استعفا می‌دهند و یا فقط به طور پاره وقت کار می‌کنند. نسبت متفاوتی از اطلاعات مربوط به آمارگیری از افراد، نمونه‌ای است که باید در مطالعات آینده در نظر گرفته شود.

موضوع این محدودیت­ها، اگرچه یافته­هایی است که در اینجا به همراه مدل‌های خلاقانه ارائه شده، به سوی روشنی چگونگی ارتباطات و عدالت رویه‌ای که می‌تواند نفوذ کند بر رفتار و نگرش‌ها در سازمان، حرکت می‌کند. و فرصت‌های موجود برای مطالعات آینده، منتظر است تا نشان داده شود برای ایجاد کمک­هایی (سهامی) که در اینجا ایجاد شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.