اطلاعیه

مقاله انگلیسی تأثیر زیرساخت های انرژی سبز بر بهره وری شرکت

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۲۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1027

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Review of Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۲ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  تأثیر زیرساخت های انرژی سبز بر بهره وری شرکت: شواهدی از پروژه three gorges در چین

عنوان کامل انگلیسی:

The impact of green energy infrastructure on firm productivity: Evidence from the Three Gorges Project in China

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1027)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

علی رغم نقش مهم نیروگاه های برق آبی در ترکیب تولید برق جهانی و محبوبیت مطالعات مرتبط با تأثیر بهره وری سرمایه گذاری در زیرساخت ها ، تحقیقات در مورد تأثیر پروژه های برق آبی بر بهره وری شرکت اندک است. چنین تأثیر مثبتی می تواند برنامه عملیاتی جاه طلبانه تری را برای کاهش انتشار کربن ایجاد کند. این مطالعه بررسی می کند که آیا و چگونه پروژه three gorges  چین (TGP) ، بزرگترین پروژه برق آبی در جهان ، می تواند بر بهره وری شرکت های تولیدی مستقر در استان محل پروژه تأثیر بگذارد. نتایج تجربی از نظر آماری و اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار TGP بر بهره وری شرکت های تولیدی را نشان می دهد و آزمون های استواری مختلف، صحت یافته های ما را تأیید می کنند. ما همچنین اثرات سه کانال ، اثر تعمیق سرمایه ، اثر مقیاس و اثر رقابت را به طور قطعی تأیید می کنیم. این تأثیر بهره وری نشان می دهد که پروژه های برق آبی علاوه بر کنترل سیل و بهبود ظرفیت حمل و نقل ، دارای یک مزیت اقتصادی دیگر نیز هستند. این یافته ها حاکی از آن است که سیاست گذاران باید مزایای گسترده انرژی سبز را فراتر از موازنه متداول هزینه-درآمد در نظر بگیرند ، که می تواند به توجیه برخی پروژه ها و فناوری های حاشیه ای انرژی سبز کمک کند.

واژه های کلیدی: سرمایه گذاری در زیرساخت ها ، بهره وری ، DID ، پروژه three gorges  ، نیروگاه برق آبی

۱.مقدمه

مطالعه تأثیرات بهره وری زیرساخت های انرژی سبز نه تنها می تواند بحث های سیاست ملی در مورد سرمایه گذاری زیرساخت های انرژی سبز را پربار نماید ، بلکه همچنین به کاهش انتشار جهانی کربن نیز کمک می کند (وو، هائو، و همکاران، ۲۰۲۰؛ ژانگ، رونگ را، و همکاران، ۲۰۱۹) . با توجه به تلاش های جهانی برای کاهش انتشار کربن ناشی از افزایش مصرف انرژی ، استفاده از منابع انرژی کم کربن یا سبز ، از جمله نیروگاه برق آبی ، یک راه حل کلیدی است (وانگ و همکاران ، ۲۰۲۰). با این حال ، این نوع پروژه های انرژی سبز اغلب در مقایسه با سوخت های فسیلی با مشکلات هزینه ای مواجه هستند و بنابراین برای سیاست گذاران ملی جذابیت کمتری دارند …

۵.جمع بندی

مطالعه تأثیرات بهره وری زیرساخت های انرژی سبز نه تنها می تواند مباحث سیاست ملی در مورد سرمایه گذاری زیرساخت های انرژی سبز را پربار نماید ، بلکه همچنین به کاهش انتشار جهانی کربن نیز کمک می کند. اگرچه نیروگاه برق آبی مولفه اصلی منابع تولید کم کربن است و مطالعات زیادی در مورد تأثیر بهره وری سرمایه گذاری زیرساختی انجام شده است،  با این حال تحقیقاتی که بر واکنش بهره وری شرکت به پروژه های برق آبی متمرکز باشند، اندک است …

Abstract

Despite the dominant role of hydropower in the global power generation mix and the popularity of studying the productivity impact of infrastructure investment, there is a lack of research regarding the impact of hydropower projects on firm productivity. Such a positive impact can promote a more ambitious action plan for mitigating carbon emissions. This study investigates whether and how China’s Three Gorges Project (TGP), the world’s largest hydropower project, may affect the productivity of manufacturing firms in the province where the project is located. The empirical results reveal a statistically and economically significant positive impact of the TGP on manufacturing firms’ productivity, and various robustness checks confirm the soundness of our findings. We also verify three channels, the capital deepening effect, the scale effect, and the competition effect, robustly. This productivity impact suggests that hydropower projects have an economic benefit in addition to the other well-known ones, such as flood control and improvement of the shipping capacity. The findings imply that policy makers need to consider the broad benefits of green energy beyond the conventional cost-benefit tradeoff, which can help justify some marginal green energy projects and technologies.

Keywords: Infrastructure investment, Productivity, DID ,Three Gorges Project, Hydropower

۱.Introduction

 Studying the productivity impact of green energy infrastructure can not only inform national policy debates on green energy infrastructure investment, but also help to mitigate global carbon emissions (Wu, Hao, et al., 2020; Zhang, Rong, et al., 2019). Given the global efforts toward mitigating the carbon emissions from increasing energy use, the adoption of low-carbon or green energy resources, including hydropower, is a key solution (Wang et al., 2020). However, such kinds of green energy projects often face cost disadvantages compared with fossil fuels and thus appear less attractive to national policy makers…

۵.Concluding remarks

 Studying the productivity impact of green energy infrastructure can not only inform national policy debates on green energy infrastructure investment, but also help to mitigate global carbon emissions. Although hydropower is the primary component of lowcarbon generation sources, and there are many studies on the productivity impact of infrastructure investment, there is still a lack of research focusing on the response of firm productivity to hydropower projects…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات رشته مدیریت

مقالات رشته اقتصاد

مقالات مدیریت صنعتی

مقالات مهندسی صنایع

مقالات مدیریت دولتی ۲۰۲۱

مقالات مدیریت بهره وری ۲۰۲۱

مقالات مدیریت زیست محیطی

مقاله انگلیسی ترجمه شده درباره انرژی های سبز