اطلاعیه

مقاله ترجمه شده بررسی منشأ تنوع در مسائل مربوط به اتخاذ نوآوری سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M212

سال نشر: ۲۰۰۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Expert Systems with Applications

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲ صفحه PDF

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۰۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  بررسی منشأ تنوع در مسائل مربوط به اتخاذ نوآوری سازمانی – یک مطالعه ی تجربی در مورد نظر مدیران

عنوان انگلیسی:

Exploring source of the variety in organizational innovation adoption issues – An empirical study of managers’ label on knowledge management project issues in Taiwan

چکیده فارسی:

مدیریت دانش رقابت سازمانی را افزایش می دهد. با این حال اتخاذ آن به پیچیدگی که بیان شده نمی باشد. بدون تصمیم آغازین مدیران در مورد مسائل نوآوری در جلسه ی سازمانی، هیچ عمل سازمانی بیشتری اتخاذ نخواهد شد، زیرا مدیران حق این را دارند تا در مورد اختصاص منابع در جله ی سازمانی تصمیم گیری کنند. علاوه بر این، فواید اتخاذ مدیریت دانش در مقایسه با ERP خیلی مشخص نیست، اما هنوز هزینه دارد. بنابراین این مطالعه نظر مدیران در مورد مسائل مربوط به پروژه ی مدیریت علم و تأثیر آن بر روی تصمیم به بحث در مورد جلسه ی سازمانی، چه سودمند و چه غیرسودمند، را مورد مطالعه قرار داد. کلا ۱۶۱ پرسشنامه ی برگشتی معتبر از مدیران با PLS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تأثیر معنی داری را از نظر مدیران در مورد تصمیم برای بحث در مورد مسائل نشان دادند. برای تشکیلات اقتصادی که تمایل به گسترش اتخاذ مدیریت علم دارند، حل مشکل نظر مدیران قبل از بحث در مورد مسائل در جلسه ی سازمانی، امکان آغاز و اتخاذ را فراهم می آورد.

Abstract

Knowledge management enhances organizational competitiveness. However, its adoption in many enterprises is not as integrated as emphasized. Without managers’ initiating discussion of innovation issues in organizational meeting, no further organizational action will be taken because managers have the right to decide resources allocation on organizational meeting. Furthermore, the benefits of knowledge management adoption are not so obvious when comparing with ERP, but it still takes cost. Therefore, this study explored managers’ label, being beneficial or burdening to enterprises, toward knowledge management project issues and its impact on their intention to discuss on organizational meeting. A total of 161 valid returned questionnaires from managers were analyzed with PLS. The results showed significant impact of managers’ label on their intention to discuss the issues. To enterprises intending to broaden knowledge management adoption, solving the problem of managers’ label before discussing the issues on organizational meeting facilitates both the initiation and adoption.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.