اطلاعیه

مقاله ترجمه شده استفاده از فن شبکه خزانه جهت استخراج مفروضات برنامه ریزی استراتژیک

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M493

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۷

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده استفاده از فن شبکه خزانه جهت استخراج مفروضات برنامه ریزی استراتژیک

عنوان انگلیسی:

Using the repertory grid technique to surface strategic planning assumptions

چکیده فارسی:

هدف: پیتر دراکر در مقاله خود با عنوان، “نظریه کسب و کار،” نشان می دهد که سازمان غالبا نیاز دارد که مفروضات اساسی نظریه کسب و کار (TOB) خود را به منظور اطمینان از این که آن قابل دوام باقی می­ماند، به چالش بکشد. بر این اساس، هدف از این مقاله معرفی فن شبکه خزانه (RGT) است و این که نشان دهیم چگونه می توان آن را به عنوان یک ابزار برنامه­ریزی استراتژیک جهت استخراج مفروضات اساسی نظریه کسب و کار سازمان استفاده نمود.

طراحی / روش شناسی / رویکرد پژوهش : شایستگی فن شبکه خزانه به عنوان یک ابزار برنامه­ریزی، از طریق بررسی یک مطالعه موردی از سازمان مبتنی بر خدمات مالی در پیتسبورگ نشان داده می شود. به طور خاص، این مطالعه موردی توضیح می دهد که چگونه فن شبکه خزانه و رقبای سازمان برای جهت استخراج مفروضات اساسی سازمان و در زمینه نظریه کسب و کار سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

 یافته ها : این مقاله توضیح می دهد که چگونه فرضیات استخراج شده از این مطالعه موردی می تواند برای به چالش کشیدن نظریه کسب و کار سازمان مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، راهنمایی ارائه می شود که چگونه فن شبکه خزانه می تواند در جهت فرایند برنامه­ریزی استراتژیک یک سازمان و یک لیست از منابع؛ یکپارچه گردد تا سازمان بتواند برای اطلاعات بیشتر در مورد فن شبکه خزانه ارائه شده به آن اشاره کند.

اصالت / ارزش مقاله : در حالی که فن شبکه خزانه توسط پژوهشگران و نویسندگان مختلف به عنوان یک ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، آنها پیشنهاد کرده اند که می توان آن را برای مقابله با چالش های مختلف سازمانی مورد استفاده قرار داد. (به عنوان مثال، اجرای یک سیستم جدید). اما هیچ یک از این پژوهشها تا به امروز ارزش خود را به عنوان یک ابزار برنامه­ریزی استراتژیک نشان نداده اند. در نتیجه، این مقاله یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران و همچنین دانشگاهیان و مشاورانی است که خدمات برنامه­ریزی استراتژیک را برای سازمان ارائه می دهند.

کلمات کلیدی : شبکه خزانه، برنامه­ریزی استراتژیک، استراتژی رقابتی، مفروضات

مقدمه

در مقاله، “نظریه کسب و کار،” دراکر (۱۹۹۴) پیش تر از همه عنوان نمود که استراتژی یک سازمان که اساسا یک نظریه است ؛ یک مجموعه فرضیات به هم پیوسته، فرضیه یا حدس بدست آمده در مورد آنچه سازمان نیاز به انجام به منظور برآورده کردن اهداف خود، رقابت و بقا دارد. (بتیس و پراهالد، ۱۹۹۵). در عین حال دراکر بر نقش مثبتی که یک نظریه کسب و کار (TOB) در موفقیت سازمان دارد نیز اشاره نمود. فرض اصلی مقاله او این است که علت این که برخی از کسب و کارها ناموفق هستند این است که نظریه کسب و کار آنها برای یک مدت طولانی پایدار نیست. دلیل اصلی این که چرا نظریه کسب و کار کاربرد خود را از دست داد این بود که سازمان نظریه کسب و کار خود را اجرا می نمود؛ بدون این که در زمان سرمایه گذاری کند تا به تجدید نظر در نظریه کسب و کار خود برای مطابقت با واقعیت های جاری بپردازد. علاوه بر این، نظریه کسب و کار می تواند به مانعی برای تغییر تبدیل گردد، به دلیل این که آنچه را که از سازمان در حال حاضر می دانیم منعکس می کند. آن در آنچه که در حال حاضر انجام می شود موفق است. (هامل و پراهالد، ۱۹۹۴). بنابراین، برای بسیاری از سازمان ها، معمولا آن بحران تهدید کننده ای برای بقای و به روز رسانی نظریه کسب و کار خود است و سازمان را در جایگاهی قرار دهد که ممکن است خیلی دیر بتواند از این مشکلات اجتناب نماید. براساس این فرض، دراکر توصیه می کند که نظریه کسب و کار سازمان نیاز دارد تا به چالش کشیده شده، آزمون شده و به طور مستمر به روز رسانی گردد. در واقع، تجدید سازمانی بستگی به این موضوع دارد که مدیران ارشد توانایی به موقع ارتباط برقرار کردن با تغییرات محیطی در نظریه کسب و کار سازمانی را داشته باشند و در طول زمان در این رابطه انطباق بپذیرند (بار و همکاران، ۱۹۹۲). با توجه به این نظریه دراکر، نویسندگان وپژوهشگران، کتابها و مقالات مختلفی را نوشته اند که دستورالعملی را در سازمان ارائه می دهند که چگونه بتواند این کار را انجام دهد. (دوار، ۲۰۰۲؛ مک گراث و مک میلان، ۱۹۹۵). در حالی که این کتاب ها و مقالات توصیه های مفیدی را ارائه می دهند، اما هدف از این مقاله معرفی یک روش جایگزین برای این روشها و به چالش کشیدن نظریه کسب و کار یک سازمان است. به خصوص این مقاله برای شرکت های کوچکی مفید است که اغلب منابع محدودی را برای استراتژیها اختصاص می دهد. در هسته اصلی این روش یک فرایند نقشه دهی شناختی – فن شبکه خزانه – (RGT) است که ابزاری را برای نظریه کسب و کار به منظور درک و مشاهده سازمانها و رقابت مدیران آنها ارائه می کنند. بر این اساس، بقیه مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است:

اول، مفهوم نظریه کسب و کار دراکر را ارائه می دهیم. در بخش های بعد از آن، پس زمینه مربوط به فن شبکه خزانه و نتایج آن نشان داده می شود، از طریق یک پژوهش موردی، مشخص می شود که چگونه می توان فن شبکه خزانه نظریه کسب و کار سازمان را برای اهداف برنامه¬ریزی استراتژیک مدیریت نمود.

 Abstract:

Purpose – In his article titled, “The theory of the business,” Peter Drucker suggests that organizations need to frequently challenge the assumptions underlying their theory of the business (TOB) in order to assure that it remains viable. Accordingly, the purpose of this paper is to introduce the repertory grid technique (RGT) and illustrate how it can be used as a strategic planning tool to surface the assumptions underlying an organization’s TOB. Design/methodology/approach – The RGT’s merits as a planning tool are demonstrated through a case study involving the president of a Pittsburgh‐based financial services organization. Specifically, this case study describes how the RGT and the organization’s competitors were used to surface the assumptions underlying the organization’s TOB. Findings – The paper describes how the assumptions surfaced from this case study can be used to challenge the organization’s TOB. Furthermore, guidance is offered as to how the RGT can be integrated into an organization’s strategic planning process and a list of resources that one can refer to for further information concerning the RGT is provided. Originality/value – While the RGT has been used by scholars as a research tool and various authors have suggested that it can be used to address various organizational challenges (e.g., implementing a new system), no one to date has demonstrated its value as a strategic planning tool. Consequently, the paper is a valuable resource for practitioners, as well as academics and consultants who provide strategic planning services to organizations.

Keywords: Repertory grid, Strategic planning, Competitive strategy, Assumptions

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.