اطلاعیه

مقاله انگلیسی نقش ناترازی بودجه در رابطه بین هزینه های عمومی و اقتصاد زیرزمینی: شواهدی از کشورهای OECD

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۳ دارای ۱۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H909

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: International Journal of Social Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

فرضیه:  دارد

متغیر :دارد

مدل مفهومی: مدل ریاضی دارد

پرسشنامه : ندارد

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳: نقش ناترازی بودجه در رابطه بین هزینه های عمومی و اقتصاد زیرزمینی: شواهدی از کشورهای OECD

عنوان کامل انگلیسی:

The role of budget imbalance in public spending–underground economy nexus: evidence from OECD countries

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H909)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – هدف از این مطالعه تحلیل رابطه بین هزینه های عمومی، ناترازی بودجه و اقتصاد زیرزمینی است. علاوه بر این، این مقاله بررسی می‌کند که چگونه ناترازی بودجه رابطه بین هزینه های عمومی و اقتصاد زیرزمینی را تعدیل می‌کند.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – این مطالعه برای تحلیل مجموعه داده‌ای از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۷ از ۳۵ کشور OECD،  از رویکرد اثرات همبسته مشترک پویا (DCCE) استفاده کرده است. این مطالعه همچنین اثرات نهایی هزینه های عمومی بر اقتصاد زیرزمینی را بر اساس سطوح مختلف ناترازی بودجه بررسی کرده است.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که افزایش هزینه های عمومی و ناترازی بودجه به گسترش اقتصاد زیرزمینی کمک می کند. جالب توجه است که اثرات هزینه های عمومی بر اقتصاد زیرزمینی با افزایش ناترازی بودجه ،افزایش یافته و تشدید خواهد شد. نتایج بر اساس معیارهای مختلف همچنان معتبر هستند و مفاهیم گسترده تر آنها مورد بحث قرار می گیرد.

پیامدهای عملی – دولت ها باید با دقت سیاست های مالی را با درک روشنی از این موضوع که افزایش هزینه های عمومی منجر به گسترش اقتصاد غیر رسمی می شود،اجرا کنند . علاوه بر این، سیاست گذاران باید سیاست های حمایتی را برای تقویت رشد اقتصادی، همکاری و تجارت فرامرزی برای کنترل اندازه اقتصاد زیرزمینی اعمال کنند.

نوآوری/ارزش – این مطالعه بر نقش هزینه های عمومی و ناترازی بودجه بر اقتصاد زیرزمینی در کشورهای OECD تاکید می کند. بر اساس دانش نویسنده، این مطالعه به دلیل بررسی اثر تعدیل کننده ناترازی بودجه در رابطه بین هزینه های عمومی و اقتصاد زیرزمینی پیشگام است.

بررسی همتایان – تاریخچه بررسی همتا برای این مقاله در آدرس زیر موجود است: https://publons.com/publon/10.1108/ IJSE-09-2022-0645.

کلمات کلیدی: هزینه های عمومی، ناترازی بودجه، اقتصاد زیرزمینی، کشورهای OECD، داده های پانل

فرضیات

H1. افزایش هزینه های عمومی منجر به کاهش اقتصاد زیرزمینی می شود.
H2. افزایش ناترازی بودجه منجر به کاهش اقتصاد زیرزمینی می شود
H3. افزایش ناترازی بودجه تأثیر منفی هزینه های عمومی بر اقتصاد زیرزمینی را تشدید می کند.

Abstract

Purpose – The purpose of this study is to analyze the relationship between public spending, budget imbalance and underground economy. In addition, this paper investigates how budget imbalance moderates the public spending–underground nexus.

Design/methodology/approach – By utilizing a data set spanning from 1995 to 2017 of 35 OECD countries, the study has employed Dynamic Common Correlated Effects (DCCE) approach. The study is also extended to consider the marginal effects of public spending on the underground economy at different degrees of budget imbalance.

Findings – The results indicate that an increase in public spending and budget imbalance contributes to the expansion of underground economy. Interestingly, the effects of public spending on the underground economy will enhance and intensify with a higher budget imbalance level. The results are robust to various specifications and their broader implications are discussed.

Practical implications – Governments should carefully implement a fiscal policy with a clear understanding that increasing public spending leads to the expansion of informality. Besides, policymakers should enforce supportive policies to boost economic growth, cooperation and cross-border trade to control the size of the underground economy.

Originality/value – This study stresses the role of public spending, budget imbalance on the underground economy in OECDnations. To the best of the author’s knowledge, this study pioneers to explore the moderating effect of budget imbalance in the public spending–undergrround nexus.

Peer review – The peer review history for this article is available at: https://publons.com/publon/10.1108/ IJSE-09-2022-0645.

Keywords: Public spending, Budget imbalance, Underground economy, OECD countries, Panel data

hypothesis:

H1. Increased public spending leads to a decrease in the underground economy.
H2. Increased budget imbalance leads to a reduction of the underground economy
H3. The increase in budget imbalance intensifies the negative impact of public spending on the underground economy.

۱.Introduction

The underground economy, which is sometimes called as shadow economy, informal economy refers to the part of the economy that take places outside the purview of government, especially the tax system. The underground economy has long been at the center of academic and policy debates because of its pervasiveness and its complex links with development outcomes. The underground economy persists in all nations of the world, with variations in its scope (Medina and Schneider, 2019), as individuals and firms try to evade regulations and taxes. In an average emerging market and developing economy, the underground economy attributed about one-third of GDP and 70% of employment, compared with about one-fifith of GDP and 16% of employment in the advanced economies…

۵.Concluding remarks and policy recommendations

The underground economy has been one of the top concerns in OECD nations. The impact of public spending on the underground economy has been under debate in the literature, especially when this impact depends on the level of budget imbalance. This study aims to investigate how public spending affects the underground economy and the extent to which budget imbalance moderates the public spending – underground economy relationship across 35 OECD countries over the period 1995–۲۰۱۷. Our empirical investigation contributes to the existing literature by filling this gap. Approaching the proposed topic seems timely, especially the fiscal policy is expected to play a critical role in COVID-19 economic recovery…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله ISI در مورد حسابداری

دانلود مقاله ISI مدیریت دولتی

دانلود مقاله ISI حسابداری دولتی

مقاله ISI در مورد بودجه بندی

دانلود مقالات ISI رشته اقتصاد

دانلود مقاله ISI درباره سیاست های اقتصادی

مقاله ISI با ترجمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.