اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیرانتفاعی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M151

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

سال نشر: ۲۰۰۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۰  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیرانتفاعی

عنوان انگلیسی:

The strategic importance of intellectual capital in the non-profit sector

چکیده فارسی:

هدف این مقاله ، آزمون پنج مفهوم کلیدی مدیریت استراتژیک : سازمان صنعتی (O/I ) دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) دیدگاه مبتنی بر دانش (KBV)، کارت امتیازی متوازن (BSC) و سرمایه فکری (IC) در بافت یک سازمان غیر انتفاعی است و تعیین اینکه کدام یک در بخش غیر انتفاعی کاربرد بیشتری دارد. این مقاله مفاهیم یاد شده را در محیط غیر انتفاعی مرور می کند.

این مقاله به تکمیل ادبیات نوظهوری که می‌گوید: مفهوم IC کارآمدترین مفهوم مدیریت استراتژیک در بخش های غیر انتفاعی است، کمک می کند. از آنجا که تحقیقات سیستماتیک کمتری در مورد قابلیت کاربرد مفهوم مدیریت استراتژیک در بافت غیر انتفاعی انجام شده است، این مقاله به عنوان نخستین تلاش برای پر کردن این شکاف موجود تهیه شده است.

مقدمه

امروز سازمانهای غیر انتفاعی(NPOs) به طور عموم در یک محیط دارای رقابت بالا، فعالیت می کنند که مشخصه آنها تقاضای فزآینده از طرف جامعه، است. نیاز به مفاهیم مناسب مدیریت استراتژیک که قادر به هماهنگی با محیطهای منحصر به فرد غیرانتفاعی باشند به گونه وسیعی مورد پذیرش واقع شده است.

حوزه مدیریت استراتژیک در سه دهه اخیر، برجسته و چشمگیر شده است. بیشتر مفاهیم مدیریت استراتژیک، مانند: سازمان صنعتی (O/I) دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) دیدگاه مبتنی بر دانش (KBV) کارت امتیازی متوازن (BSC) و سرمایه فکری (IC) پا به عرصه ظهور گذاشته اند. به هر حال بر خلاف سایر مفاهیم استراتژیک ، سرمایه فکری روی شاخصهای کیفی و غیرمالی برای دورنماهای استراتژیک آینده تاکید دارد و شاید بتواند با محیط منحصربه فردی که سازمانهای غیرانتفاعی درآن فعالیت می کنند، هماهنگ شود. IC با ارائه شناخت بیشتر درباره چگونگی تخصیص منابع سازمانی ، به استقرار استراتژیک سازمانهای غیرانتفاعی کمک می کند. همزمان، IC سازمانهای غیر انتفاعی را توانا می سازد تا با ارائه اطلاعات معنی دار به ذینفعان سازمانی ، عملکرد خودشان را بهبود بخشند. به این شکلها، IC به سازمانها در مورد تلاش برای تطبیق با هدفهای اجتماعی و بازرگانی خود کمک می کند. همان گونه که در این مقاله نشان داده خواهد شد ، IC مناسبترین مفهوم مدیریت استراتژیک، برای سازمانهای غیر‌انتفاعی است.

این مقاله به سه بخش عمده تقسیم می شود. نخست ، یک توضیح مختصر در مورد چهار مفهوم مدیریت استراتژیک: شامل سازمان صنعتی (O/I) ، دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV)، دیدگاه مبتنی بر دانش (KBV)و کارت امتیازی متوازن (BSC) در بافت غیرانتفاعی ارائه می کند. استدلال می‌شود که این مفاهیم در بخش غیر انتفاعی قابل استفاده نیستند. دوم ، یک توضیح اجمالی از تاریخچه ، مفهوم و سه جزء تشکیل‌دهنده سرمایه فکری ارائه می شود. سرانجام اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در سازمانهای غیرانتفاعی بررسی می شود. این مقاله بیان می کند که IC یک چارچوب مفهومی جایگزین مدیریت استراتژیک در محیط منحصربه فرد غیرانتفاعی است.

Abstract:

Purpose – This paper aims to examine five key strategic management concepts: industrial organisation (I/O), resource‐based view (RBV), knowledge‐based view (KBV), balanced scorecard (BSC) and intellectual capital (IC) within the non‐profit context and to determine which is most applicable in the non‐profit sector. Design/methodology/approach – This paper reviews the above concepts in the light of the unique non‐profit environment. Findings – The IC concept is more effective compared with other strategic management concepts within the non‐profit context. IC is an important resource that non‐profit organisations need to develop in order to gain sustained strategic advantage. Research limitations/implications – This paper helps to build a nascent body of literature suggesting that the concept of IC is the most effective strategic management concept in NPOs. The increased awareness of the IC concept in the sector, as a result of this paper, is likely to generate further research from both non‐profit practitioners and scholars. Originality/value – Very little systematic research has reviewed the applicability of strategic management concepts within the non‐profit context. The paper acts as the first attempt to fill this gap.

Keywords: Intellectual capital, Non‐profit organizations, Strategic management

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.