اطلاعیه

مقاله ترجمه شده طراحی کیفیت جامع سیستم اطلاعات مدیریت (TQMIS) برای مدل مدرسه به بهترین روش

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M575

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۰  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  طراحی کیفیت جامع سیستم اطلاعات مدیریت (TQMIS) برای مدل مدرسه به بهترین روش

عنوان انگلیسی:

Design of total quality management information system (TQMIS) for model school on best practice

چکیده فارسی:

اهداف این پژوهش عبارتند از: ۱) طراحی کیفیت جامع سیستم اطلاعات مدیریت (TQMIS) برای مدل مدرسه به بهترین روش، و ۲) ارزیابی کیفیت سیستم اطلاعات مدیریت (TQMIS) در عمل، برای مدل مدرسه. روند تحقیقات به ۳ مرحله تقسیم شده است:

۱) بررسی اسناد و مدارک و پژوهش های مربوطه، همانند راه اندازی یک جلسه زیرگروه، در عمل برای مدیران مدل های مدارس، ۲) طراحی سیستم اطلاعات، ۳) ارزیابی مناسب بودن سیستم اطلاعات. ۵ نمونه از کارشناسان به وسیله نمونه برداری هدفمند انتخاب شده اند. داده ها به وسیله ی میانگین و انحراف استاندارد آماری، تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ۱) مدل کیفیت جامع سیستم اطلاعات مدیریت (TQMIS) برای مدل مدرسه به بهترین روش، شامل ۴ مولفه ی کلیدی است۱٫۱) اصول مدل توسعه سیستم اطلاعات، ۱٫۲) توسعه سیستم اطلاعات بر اساس اصول چرخه عمر توسعه سیستم (SDLC)، ۱٫۳) گزارش اطلاعات بر اساس کیفیت جامع سیستم مدیریت اطلاعات (TQMIS)، عملا برای مدل مدرسه، و ۱٫۴) ارزیابی سیستم اطلاعات با استفاده از روش جعبه سیاه و ۲) نتایج ارزیابی کیفیت جامع سیستم مدیریت اطلاعات (TQMIS) برای مدل مدرسه به روشی که به صورت کاملا مناسب رتبه بندی شده است (x=4/78)

کلید واژه ها: سیستم های اطلاعات اجرایی؛ مدیریت کیفیت جامع؛ مدل مدرسه در بهترین شیوه.

مقدمه

با توجه به بخش مدیریت آموزشی در قانون آموزش و پرورش ملی BE2542 و اصلاح آن (ویرایش دوم) در BE2545 ، یکی از مشخصات اصلی کیفیت آموزشی، هدف نهایی از اصلاحات آموزشی در تمام سطوح است. اگر آموزش عمومی و آموزش عالی به اندازه کافی واجد شرایط نباشند، تایلند هرگز خواهان جلب توسعه دیگر کشورها نخواهد بود (دفتر کمیسیون ملی آموزش و پرورش، ۲۵۴۵).

این مورد در ماده ۴۸ قانون آموزش و پرورش ملی BE2542 اصلاح شده در BE2545 (ویرایش دوم) اظهار می دارد که «مقامات وابسته اصلی و موسسات آموزشی باید یک سیستم تضمین کیفیت در موسسات آموزشی را داشته باشند و اذعان کنند که تضمین کیفیت، به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت آموزش و پرورش است که باید به طور مداوم ادامه داشته باشد». در حالیکه در ماده ۴۹ همان قانون، به این صورت به تضمین کیفیت خارجی اشاره می کند «…باید یک مرجع وجود داشته باشد که استاندارد ها را اطمینان دهد و کیفیت آموزش را ارزیابی کند.

Abstract

This research aims to 1) design the Total Quality Management Information System (TQMIS) for model school on practice, and 2) assess the Total Quality Management Information System (TQMIS) for model school on practice. The research process is divided into 3 stages:

۱) study the related documents and researches as well as set up a sub-group meeting for the executives of the model schools on practice, 2) design the information system, 3) assess the appropriateness of the information system. The samples are 5 experts selected by purposive sampling. The data is analyzed by means and standardized deviations statistically. The research result shows that 1) the model of Total Quality Management Information System (TQMIS) for model school on best practice is consisted of 4 key components which are 1.1) the principle of the information system development model, 1.2) the development of the information system based on System Development Life Cycle (SDLC)’s principles, 1.3) the information report based on Total Quality Management Information System (TQMIS) for model school on practice, and 1.4) the assessment of information system using Black-Box technique, and 2) the result of the assessment of Total Quality Management Information System (TQMIS) for model school on practice is rated as absolutely appropriate in overall (̅X=4.78).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.