اطلاعیه

مقاله ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M114

سال نشر: ۲۰۰۶

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Personnel Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:     ۲۶    صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی: بررسی و تحلیل عملی

عنوان انگلیسی:

Human resource information systems: a review and empirical analysis

چکیده فارسی:

هدف: ارائه تعریفی ساده از سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی و گزارش نتایج تحقیق درباره اجرای آن در هنگ کنگ

طراحی/روش/رویکرد: یک پرسشنامه سازمان یافته طراحی شد و پس از آزمون اولیه و اصلاح از آن برای جمع آوری اطلاعات از یک جامعه آماری نمونه از استفاده کنندگان سیستم فوق در هنگ کنگ استفاده شد. این پرسشنامه به وسیله مشاورین HRIS (سیستم اطلاعاتی منابع انسانی) و مدیران HR (منابع انسانی) و MIS  (سیستم اطلاعات مدیریتی) به صورت آزمایشی مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از این آزمون یک پرسشنامه اصلاح شده و نهایی طراحی و برای شرکتهای مستقر در هنگ کنگ فرستاده شد.

یافته‌ها: بیشتر شرکتهای صنعتی موجود در هنگ کنگ مشاهده کردند که بزرگترین مزیت در به کارگیری HRIS  پاسخ سریع و دسترسی کامل به اطاعاتی بود کهHRIS   برای آنها اخذ می کرد. و بزرگترین مانع برای آنها عدم کفایت تامین مالی بود. (در واقع استفاده از HRIS برای آنها هزینه سنگینی در برداشت)

محدودیتها/کاربردهای تحقیق: تحقیق های بعدی باید به گونه ای طراحی شوند تا بتوانند به خوبی شرایطHRIS  اینترنتی و اینترانتی را به ما نشان دهند. در روش اینترنتیHRIS  بدون شک مزایای به مراتب بیشتری نسبت به روش سنتی خواهد داشت. ولی اتخاذ این روش باعث به چالش کشیده شدن کارورزان می گردد.

مفاهیم عملی: نگرشهایی درباره اجرای HRIS در شرکتهای واقع در هنگ کنگ فراهم می کند. به گونه ای که به کارورزان HR کمک می کند تا درک بهتری از موقعیت کنونی مزایا و موانع به کارگیریHRIS  پیدا کنند.

اصالت/ارزش: تحقیقات کمی انجام شده اند تا بتوانند مزایای مشاهده شده و موانع بالقوه در به کارگیریHRIS  را شناسایی کنند. این مطالعه از آن جهت دارای اهمیت است که شرایط کنونیHRIS  در هنگ کنگ را می آزماید. همچنین مقایسه ای بین تفاوتهای موجود بین استفاده کنندگانHRIS  و سایرین و نیز اندازه سازمان در ارتباط با به کارگیریHRIS   انجام می دهد.

کلمات کلیدی: سیستم اطلاعاتی، مدیریت منابع انسانی، هنگ کنگ

Abstract:

Purpose

– To present a comprehensive literature review of human resource information systems (HRIS) and to report the results of a survey on the implementation of HRIS in Hong Kong.

Design/methodology/approach

– A structured questionnaire was designed, pre‐tested, modified, and used to capture data on a cross‐section of HRIS users in Hong Kong. The questionnaire was pilot‐tested by practicing HRIS consultants and by HR and MIS managers. Based on the feedback from the pilot‐test, the questionnaire was modified and a final questionnaire was developed and mailed to companies in Hong Kong.

Findings

– Most Hong Kong industries perceived that the greatest benefits to the implementation of HRIS were the quick response and access to information that it brought, and the greatest barrier was insufficient financial support. Moreover, there was a statistically significant difference between HRIS adopters and non‐adopters, and between small, medium, and large companies, regarding some potential benefits and barriers to the implementation of HRIS.

Research limitations/implications

– Further research should address the status of internet/intranet‐based HRIS. An internet/intranet‐based HRIS will undoubtedly be of much more benefit than the traditional HRIS, but its adoption will pose some challenges to practitioners.

Practical implications

– Provides some insights into the implementation of HRIS by Hong Kong companies, which should help HR practitioners acquire a better understanding of the current status, benefits, and barriers to the implementation of HRIS.

Originality/value

– Little research has been done to address the perceived benefits and potential barriers to the implementation of HRIS. This study is timely and important in that it examines the current status of HRIS in Hong Kong. It also compares differences in perception between HRIS adopters and non‐adopters as well as in the size of organizations in relation to the adoption of HRIS.

Keywords: Information systems, Human resource management, Hong Kong

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.