اطلاعیه

مقاله انگلیسی مشوق های بهینه دولت برای بهبود پذیرش فناوری جدید: یارانه سرمایه گذاری یا استفاده از زیرساخت ها

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1387

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Omega

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : مشوق های بهینه دولت برای بهبود پذیرش فناوری جدید: یارانه سرمایه گذاری یا استفاده از زیرساخت ها

عنوان کامل انگلیسی:

Optimal government incentives to improve the new technology adoption: Subsidizing infrastructure investment or usage

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1387)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

دولت‌ها در سرتاسر جهان برای توسعه پذیرش فناوری های جدید، در حال بررسی ایده‌های متفاوت برای توسعه سیاست‌های کارآمد یارانه‌ای هستند. در مرحله سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری های جدید، دولت ها می توانند از یارانه سرمایه گذاری برای کاهش هزینه سرمایه گذاری شرکت های فناوری جدید استفاده کنند، در مرحله بازاریابی برای ترویج فناوری های جدید، دولت ها می توانند از یارانه برای کاهش هزینه مصرف کنندگان برای استفاده از خدمات ارائه شده توسط شرکت های فناوری های جدید استفاده کنند. در این مطالعه، ما یک مدل مبتنی بر تئوری بازی را برای بررسی تأثیر “یارانه سرمایه‌گذاری” و “یارانه استفاده” بر پذیرش فناوری های جدید ارائه می‌دهیم. نتایج نشان داد که هم یارانه سرمایه گذاری و هم یارانه استفاده می تواند شرکت های فناوری جدید را برای افزایش سطح سرمایه گذاری زیرساخت برای تقویت نفوذ فناوری جدید در بازار ترغیب کنند. در ادامه، با بررسی سیاست بهینه یارانه دولت با توجه به محدودیت بودجه، دریافتیم که سیاست بهینه یارانه دولت هم به عملکرد هدف دولت و هم به میزان بودجه بستگی دارد. به طور خاص، زمانی که بودجه کم است، یارانه سرمایه گذاری و یارانه استفاده به یک اندازه در بهبود نفوذ بازار، رفاه مصرف کننده، سود شرکت و رفاه اجتماعی موثر هستند. با این حال، زمانی که بودجه زیاد است، سیاست بهینه این است که دولت یارانه سرمایه گذاری را فقط برای به حداکثر رساندن نفوذ فناوری جدید در بازار ارائه دهد،  همچنین بهتر است دولت یارانه استفاده را فقط برای به حداکثر رساندن رفاه مصرف کننده یا رفاه اجتماعی ارائه دهد. نتایج ما می تواند به عنوان دستورالعملی برای دولت ها در هنگام طراحی برنامه های بهینه یارانه برای دستیابی به اهداف مختلف مرتبط با اشاعه فناوری های جدید باشد.

کلیدواژه ها:  فناوری جدید، یارانه ها، مشوق ها، نفوذ به بازار

Abstract

To promote the adoption of new technology, governments around the world are contemplating different ideas to develop effective subsidy policies. At the new technology infrastructure investment stage, gov- ernments can use investment subsidy to reduce the new technology firms’ investment cost; at the market stage of promoting new technology, governments can use usage subsidy to reduce consumers’ cost of us- ing the service provided by the new technology firms. In this study, we develop a game-theoretic model to examine the impact of both investment subsidy and usage subsidy on the new technology adoption. We find that both investment subsidy and usage subsidy can entice the new technology firms to increase the infrastructure investment level to further improve the market penetration of the new technology. Next, by also examining the optimal government subsidy policy subject to a budget constraint, we find that the optimal government subsidy policy depends on both the government’s objective function and the amount of the budget. Specifically, when the budget is low, both investment subsidy and usage subsidy are equally effective in improving market penetration, consumer welfare, firm profit, and social welfare. However, when the budget is high, it is optimal for the government to offer investment subsidy only to maximize the market penetration of the new technology; while it is optimal for the government to offer usage subsidy only to maximize consumer welfare or social welfare. Our results can serve as guidelines for governments when designing the optimal subsidy programs to achieve different goals associated with new technology promotion.

Keywords: New technology, Subsidies, Incentives, Market penetration

۱.Introduction

New technology plays an ever-increasing role in rapidly devel- oping economies. It has enabled mankind to gain new power and wealth and to enjoy the various benefits of progress. New tech- nology can make life more comfortable and convenient and, as it develops, it tends to become more environmentally friendly. For example, the 5G technology will affect productivity across a broad range of industry sectors and the deployment will fuel sustain- able long-term growth in global economics [4] . Another example is new-energy vehicle (NEV) technology. As a green alternative to in- ternal combustion engine vehicles (ICEVs) for reducing oil depen- dency, electric vehicles (EVs) can convert energy into power more efficiently without producing exhaust fumes in this process [7] .This creates more favorable opportunities for the sustainability of mankind. Therefore, from the perspective of long-term develop- ment, governments are willing to support new technology…

۶.Conclusion

In this paper, we have examined the optimal government sub- sidy policy to promote the new technology. Specifically, we con- sider that the government can use both (1) investment subsidy by bearing a proportion of the new technology firm’s investment cost on the construction of supporting infrastructures, and (2) usage subsidy by offering a per unit subsidy for consumers when they are using the supporting service provided by the firm. By developing a game-theoretic model, we have analyzed the interactions between the government, the new technology firm, and consumers. In the base model, we focus on the case when the government intends to maximize the market penetration. In the extension, we extend the base model by considering different government objectives: con- sumer surplus and social welfare…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله بیس ۲۰۲۳ مدیریت

مقاله ۲۰۲۳ مدیریت دولتی

مقاله بیس ۲۰۲۳ رشته اقتصاد

مقالات ۲۰۲۳ مدیریت فناوری

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد سرمایه گذاری

دانلود مقاله بیس ۲۰۲۳