اطلاعیه

مقاله انگلیسی یادگیری درون سازمانی در سیستم مدیریت ایمنی عمومی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M920

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله Disaster Prevention and Management: An International Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  یادگیری درون سازمانی در سیستم مدیریت ایمنی عمومی

عنوان کامل انگلیسی:

Inter-organisational learning in public safety management system

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M920)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله شناخت و درک فرآیندهای یادگیری درون سازمانی در سیستم مدیریت ایمنی عمومی می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – یافته های ارائه شده در این مقاله بر اساس داده های تجربی ذیل ارائه شده است: اول، تحقیقات کتابخانه ای در حوزه یادگیری درون سازمانی؛ دوم، مشاهدات میدانی در سال های ۲۰۱۳-۲۰۱۴ در مرکز خدمات آتش نشانی عمومی در ایالت سیلسیا انجام شده است، سوم، روند فرایند تفسیر با تمرکز گروهی محققان در دسامبر ۲۰۱۴ در یک گروه چهار نفره محققان انجام شده است. مطالعات انجام شده نشان دهنده سودمندی مدل یادگیری سه حلقه است.

یافته ها – این مقاله اصول یادگیری درون سازمانی در شرایط عملیاتی پویا و غیر قطعی را تحلیل می کند. در نتیجه، روش های اصلی و اثرات یادگیری درون سازمانی در سیستم مدیریت ایمنی عمومی شناسایی می شود.

اصالت / ارزش – این مقاله ارزش های جدیدی را به درک یادگیری درون سازمانی در چارچوب مدیریت ایمنی عمومی با سوق دادن توجهات به اهمیت یادگیری درون سازمانی و کاربرد عملی آن، می افزاید. همچنین یک مدل تحقیق سودمند برای بررسی یادگیری درون سازمانی و مدیریت ایمنی عمومی موثر ارائه می دهد.

کلیدواژگان: همکاری درون سازمانی، یادگیری درون سازمانی، مدیریت ایمنی عمومی، حالت یادگیری سه حلقه

مقدمه

یادگیری در سازمان ها از یک روند اجتماعی پایدار، پیچیده و پویا تشکیل شده است. این موضوع شامل اکتساب، تفسیر، نگهداری و انتقال اطلاعات و دانش است. این موضوع امکان کشف نقاط ضعف را فراهم می کند و آنها را برطرف می کند که شامل تغییر در دانش، روش سازماندهی فعالیت ها و ارزش ها است که به نوبه خود مهارت های جدیدی را برای حل مشکلات و ایجاد فرصت های جدید ایجاد می کند.

با این حال، یادگیری در سازمان های خدمات عمومی توجه کمتری را به خود جلب کرده است (Rashman et al.، ۲۰۰۹). همچنین، بخش اصلی ادبیات مربوط به یادگیری درون سازمانی به تمرکز بر الزامات انتخاب شده برای یادگیری موفقیت آمیز، تأکید کمتر بر روش های تحقیق و نتایج حاصل از مجموعه های مشارکتی درون سازمانی و همچنین روش های انتقال دانش بین سازمان ها، تمایل دارد…

بحث و نتیجه گیری

  اعتقاد بر این است که اقدامات عملیات اجرایی مرتبط با ایمنی عمومی، تمایل به تمرکز بر یادگیری تک حلقه ای سنتی را نشان می دهد که در آن بر انعطاف پذیری و بهبود پارامترهای عملیاتی خاص تاکید شده است  (O’Brien et al.، ۲۰۱۰، p. 504). فرآیندهای یادگیری تک حلقه ای به اصول کلی انجام عملیات در هنگام خطرات اشاره می کنند و همچنین اقدامات تکراری و معمول را اعمال می کنند (Moynihan، ۲۰۰۹). با این حال، تمرکز بر روی چنین حلقه ای در شرایطی که در آن فعالیت ها در حوزه تحلیلی انجام می شوند به طوری که در آن ،زمان کافی، برای تجزیه و تحلیل و بحث هایی که برای فرایندهای یادگیری مهم هستند، وجود ندارد. فواصل زمانی بین اقداماتی که به صورت مشترک توسط واحدهای مختلف انجام می شود و تمرکز بر مسائل جاری، باعث می شود که ارزش ها و اصول عملیاتی توسعه یافته، نادیده گرفته شوند….

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to recognition and understanding of the inter-organisational learning processes in the public safety management system.

Design/methodology/approach – The findings presented in this paper are based on empirical data including: first, desk research in the scope of inter-organisational learning; second, participant observation conducted in the Provincial Headquarters of the State Fire Service in the Silesia Province in the years 2013–۲۰۱۴; third, hermeneutic process within a focus group of scholars conducted in December 2014 within a four-person group of researchers. The carried out studies have shown the usefulness of the three-loop learning model appliance.

Findings – The paper analyses the course of inter-organisational learning in dynamic and uncertain operating conditions. As a result, the main methods and effects of inter-organisational learning in the public safety management system are identified.

Originality/value – The paper adds a new value to understanding of inter-organisational learning in the framework of public safety management by driving attention to the importance of inter-organisational learning and its practical use. It also provides a useful research model for investigating inter-organisational learning and effective public safety management.

Keywords: Inter-organisational collaboration, Inter-organisational learning, Public safety management, Three-loop learning mode

Introduction

Learning in organisations constitutes a permanent, complex and dynamic social process. It consists in acquiring, interpreting, maintaining and transferring of information and knowledge. It enables discovering weak points and eliminates them, which entails a change in knowledge, way of organising actions, and values, which in turn generate new skills for solving problems and new possibilities of action.

However, learning in public service organisations receives scant attention (Rashman et al., 2009). On top of that, the body of literature on inter-organisational learning tends to focus on selected requirements for successful learning, placing less emphasis on investigation methods and results of the inter-organisational collaborative constellations, and also on methods of transferring knowledge between organisations (Holmqvist, 2003, p. 444; Mariotti, 2012, p. 218). Hence, there is a research gap with reference to identifying and analysing the factors influencing and being influenced by inter-organisational learning as well as to verifying theories in practical operations conducted by the public sector.

Discussion and conclusions

 It is believed that the practice of executing operations connected with public safety reveals the tendency for focussing on traditional single-loop learning where the emphasis is placed on resilience and improvement of specific operations’ parameters (O’Brien et al., 2010, p. 504). Single-loop learning processes refer to general principles for performing operations when hazards occur, and they also apply to routine, repetitive actions (Moynihan, 2009). However, the focus on such loop results from conditions under which actions are performed in the analysed area where there is no time for analyses and discussions which are central to learning processes. Time intervals between actions jointly performed by diverse units and the focus on ongoing issues cause that values and operating principles collectively developed may become relaxed.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید رفتار سازمانی

مقالات جدید یادگیری سازمانی

مقالات جدید مدیریت ایمنی

مقالات جدید مدیریت دولتی