اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیر تنوع بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M528

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۲   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تاثیر تنوع بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

عنوان انگلیسی:

Effect of diversity on human resource management and organizational performance

چکیده فارسی:

پژوهش های موجود درباره ی مدیریت منابع راهبردی (HRM) اساسا بر تولید و خدمات سازمانهای بزرگ مقیاس تمرکز دارد. گرچه با توجه به کمک اقتصادی مهم و فرصتهای اشتغال که صنعت طراحی شده مد تایوان فراهم کرده است، کارآمدی سازمانها در این صنعت موضوعی است که ارزش بررسی را دارد. این پژوهش از دیدگاهی منبع مبنا و تصمیم/ اطلاعات مدار استفاده می کند و به بررسی این موارد می پردازد: ۱) رابطه ی بین سیستم HRM شرکت و عملکرد آن و ۲) تاثیر تعاملی گوناگونی سن، تنوع مشاغل حرفه ای و گوناگونی تخصص در صنعت تولید مد. این پژوهش به جمع آوری داده ها از مدیران و نیز کارکنان حرفه ای خدمات در صنعت سبک طراحی شده مد می پردازد و از تحلیل رگرسیون چندگانه برای آزمون فرضیات پیشنهاد شده بهره می برد. این مقاله درباره ی معانی نظریه و کاربست نیز بحث می کند.

واژگان کلیدی: مدیریت منابع انسانی (HRM)، عملکرد سازمانی، تنوع سنی، تنوع تصدی شغلی، تنوع تخصص، صنعت طراحی مد

۱.  مقدمه

این صنعت خدمات بیش از ۷۰ درصد از اشتغال را در اقتصادهای پیشرفته تامین می کند (OECD, 2005). گرچه پیشرفت های فناوری منجر به تسهیل تغییر از تولید به خدمات شده اند، صنعت خدمات گردش کار بیشتری دارد و مستلزم سرمایه ی انسانی بیشتری می باشد. سازمانها برای موفقیت در محیط رقابتی که حجم کار در آن زیاد می باشد، به دنبال اجرای نظام مدیریت منابع انسانی موثری می باشند. افزون بر این، مدیریت ها اکنون به سوی اجرای مجموعه ی متمایزی از کاربستهای HRM می روند که بر بعد انسانی مدیریت تاکید می کند و رفتار مطلوب را برای دست یابی به اهداف سازمانی بر می انگیزد؛ این بعد مستلزم بررسی بیشتری می باشد.

پژوهش های موجود نشان می دهد که اجرای موثر سیستم HRM می تواند انگیزه ای برای عملکرد سازمانی و فردی باشد. بیشتر پژوهش های تجربی درباره ی رابطه ی عملکرد- HRM بر توضیح مکانیسم های واسطه ای تمرکز می کنند که چطور سیستم های HRM ، عملکرد سازمانی را بهبود می بخشند. پژوهش های کمی به بررسی احتمالات در این رابطه پرداخته اند. مرور دوری بین ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ نشان می دهد که نسبت کمی از پژوهش ها بر شرایط محدودی تمرکز کرده اند که رابطه ی عملکرد- HRM را تقویت یا تضعیف می کند. برای افزایش فهم در این زمینه، این پژوهش به دنبال پیشرفت مبانی نظری موجود درباره ی HRM راهبردی در شیوه های زیر می باشد.

Abstract

Extant research on strategic human resource management (HRM) primarily focuses on manufacturing and large-scale service organizations. However, given the significant economic contribution of, and the employment opportunities provided by, Taiwan’s fashion styling industry, the effectiveness of the organizations in this industry is a topic worth examining. By employing a resource-based view and taking an information/decision-making perspective, this study investigates (1) the relationship between a firm’s HRM system and its performance and (2) the interaction effect of age diversity, professional tenure diversity, and expertise diversity in the fashion styling industry. The study collects data from both managers and front-end professional service employees in the fashion styling industry and uses multiple regression analysis to test the proposed hypotheses. The paper also discusses implications for theory and practice.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.