اطلاعیه

مقاله ترجمه شده بررسی نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین  فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M256

سال نشر: ۲۰۱۲

نام ناشر (پایگاه داده): IDOSI

نام مجله: World Applied Sciences Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۹  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  بررسی نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین  فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

عنوان انگلیسی:

Investigating the Mediating Role of Organizational Citizenship Behavior Between Organizational Learning Culture and Knowledge Sharing

چکیده فارسی:

پیشینه های فرهنگی (فرهنگ یادگیری سازمانی) و رفتاری (رفتارهای شهروندی سازمانی)  تسهیم دانش در این تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اطلاعات از ۴۰۲ کارمند در مالزی گرفته شد. مدل معادله ساختاری تایید می کند که OLC، ارتباط مثبتی با OCB و تسهیم دانش داشته است. همچنین معلوم شد که OCB، نقش واسطه را بین OLC و تسهیم دانش ایفا می کند.

کلید واژه: OLC، OCB، تسهیم دانش، تاثیر میانجی گری، OLC

مقدمه

مدیریت دانش، منبع اصلی عرصه رقابتی در سازمان ها به شمار می آید[۱]. در دو دهه اخیر، تسهیم دانش بر اساس این فرضیه که تبدیل دانش شخصی یک فرد به دانش سازمانی تا زمانی که این دانش بین دیگران به اشتراک گذاشته نشود، امری دشوار است، توجه بیشتری را به خود معطوف ساخته است.

در یکی از بررسی ها[۲] توضیح داده شده که تسهیم دانش، انباشتگی سرمایه اجتماعی برای یک سازمان است، در صورتی که در آنجا سرمایه اجتماعی کافی وجود داشته باشد. و از این رو دانشی را که یک فرد دارد بتواند به طور مفید و موثر در سازمان به اشتراک گذاشته شود. اما تمایل اعضا برای در اختیار گذاشتن دانش و آگاهیشان با دیگر اعضای سازمان بر اساس ساختار سازمانی و روابط اجتماعی در سازمان می باشد[۳]. بر اساس[۴]، سرمایه اجتماعی جمع شده، رد و بدل کردن دانش یک عضو را به عضو دیگر در درون سازمان با فراهم کردن زمینه ای برای دسترسی آنها به دانش، پیش بینی ارزش دانش، انگیزه ی مبادله ی دانش و قابلیت ترکیبی سازمان، آسان می سازد. تحقیق دیگر توسط[۵] ثابت می کند که سرمایه اجتماعی به ایجاد مکانیسم یا مجموعه ای از اصول سازمان یافته که از طریق آن دانش یک فرد با یک زبان مشترک به فرد یا گروه دیگر قابل دسترس است، کمک می کند

Abstract:

Cultural (organizational learning culture) and behavioral (organizational citizenship behaviors) antecedents of knowledge sharing are discussed in the present study. Data was collected from 402 employees of Malaysia. Structural equation model confirms that OLC was positively related to OCB and knowledge sharing. OCB was also found to perform the role of mediator between OLC and knowledge sharing

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.