اطلاعیه

مقاله انگلیسی ارزیابی عملکرد فعالیت های تحقیق و توسعه انرژی های تجدیدپذیر در مالزی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1046

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Renewable Energy

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  ارزیابی عملکرد فعالیت های تحقیق و توسعه انرژی های تجدیدپذیر در مالزی

عنوان کامل انگلیسی:

Performance evaluation of renewable energy R&D activities in Malaysia

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1046)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه عملکرد فعالیت های تحقیق و توسعه را در پنج منبع انرژی تجدیدپذیر ، یعنی ، خورشید ، باد ، زیست توده ، زیست گاز و نیروگاه آبی کوچک(مینی هیدرو) بررسی می کند. مطالعه موردی کشور مالزی است و داده های سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ را در رابطه با دو جهت گیری سیاستی ، یعنی برنامه سیستماتیک R&D و توسعه سرمایه انسانی برای استقرار انرژی های تجدیدپذیر در مالزی بکار می گیرد. این تحقیق برای ارزیابی کارایی فعالیت های تحقیق و توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر، با توجه به متغیرهای موجود در سیاست انرژی های تجدیدپذیر دولت، از روش DEA استفاده می کند. نتایج نشان می دهد از منظر فعالیت های تحقیق و توسعه نیروگاه های آبی کوچک کارآمدترین منبع انرژی تجدیدپذیر در مالزی می باشند ، در حالی که باد ناکارآمدترین است. اگرچه فعالیت های تحقیق و توسعه مربوط به نیروگاه آبی اندک است ، اما خروجی ظرفیت نصب شده متناسب با ورودی فعالیت های R&D در مقایسه با سایر منابع انرژی تجدیدپذیر می باشد. به دلیل سطح بالای فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه انرژی بادی در مقایسه با سایر منابع ، ناکارآمدترین منبع انرژی تجدیدپذیر است و ظرفیت نصب شده در بین سایر انرژی ها کمترین است.

واژه های کلیدی: تحلیل پوششی داده ها ، کارایی ، تحقیق و توسعه انرژی های تجدیدپذیر

۱.مقدمه

 انرژی های تجدیدپذیر را می توان یکی از استراتژی های تحول آفرین برای توسعه اقتصادی یک کشور دانست [۱]. توسعه انرژی های تجدیدپذیر می تواند تأمین انرژی را تضمین کند و همچنین می تواند با کاهش مصرف سوخت های فسیلی موجب پایداری زیست محیطی شود و گزینه ای برای کاهش تغییرات آب و هوایی باشد [۲-۸]. از سال ۲۰۰۱ ، مالزی به توسعه انرژی های تجدیدپذیر ،  برای ایجاد تنوع در منابع انرژی برای تولید برق با پیروی از اصل نیروی بازار، روی آورده است [۹-۱۵]. با این حال ، نتایج تلاش های قبلی ناموفق بود و دولت دریافت که روش های معمول برای توسعه پایدار نامناسب و غیر بهره ور هستند. با بکارگیری تجربیات ارزشمند از رویکرد قبلی ، دولت مالزی برای اطمینان از یک رویکرد جامع برای صنایع انرژی های تجدیدپذیر در مالزی ، یک سیاست موثر به نام سیاست ملی انرژی های تجدید پذیر و برنامه اقدام در سال ۲۰۰۸ تدوین کرد …

۵.جمع بندی و مفاهیم سیاستی

  این مطالعه کاربرد روش DEA را برای ارزیابی کارایی فعالیت های تحقیق و توسعه پنج منبع انرژی تجدید پذیر یعنی PV خورشیدی ، باد ، زیست توده ، زیست گاز و نیروگاه های آبی کوچک ، با استفاده از داده های ملی از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ پس از اجرای برنامه FiT در مالزی، ارائه می دهد. این مطالعه از مدل CCR نتیجه گرا استفاده می کند ، که فرض می کند تمام DMU ها در CRS عمل می کنند و با مقدار خروجی اندازه گیری می شوند که می تواند به تناسب آن بدون تغییر ورودی استفاده شده گسترش یابد …

Abstract

This study explores the performance of R&D activities in five renewable energy resources, namely, solar, wind, biomass, biogas, and mini hydro. The case study is Malaysia and considers the data from 2012 to 2017 in relation to two policy thrusts, namely, systematic R&D program and human capital development toward the renewable energy deployment in Malaysia. This research uses the DEA method to evaluate the efficiency of the R&D activities of renewable energy resources considering the variables in the government’s renewable energy policy. Result indicates that mini hydro is the most efficient renewable energy source in Malaysia, whereas wind is the most inefficient one from the perspective of R&D activities. Although the R&D activities related to mini hydro are few, the output of installed capacity is proportional to the input in R&D activities compared with other renewable energy resources. Wind is the most inefficient renewable energy resource due to its high R&D activities compared with those of other sources, and installed capacity is the lowest among others.

Keywords: Data envelopment analysis, Efficiency, Renewable energy R&D

۱.Introduction

 Renewable energy can be considered one of the game changers for the economic development of a country [1]. Renewable energy deployment can secure the energy supply and can be an option in mitigating the climate change issues by reducing fossil fuel burning that can benefit the environment and is sustainable [2e8]. Since 2001, Malaysia has been devoted toward renewable energy development to diversify the energy resources for electricity generation by following the market force principle [9e15]. However, the outcome from the previous efforts was unsuccessful, and the government found that the business-as-usual approach is unfit and unproductive for sustainable development. Considering the valuable lessons from the previous approach, the Government of Malaysia formulated an effective policy called the National Renewable Energy Policy and Action Plan in 2008 to ensure a holistic approach for renewable energy industries in Malaysia…

۵.Conclusions and policy implications

 This work presents the application of DEA method to evaluate the efficiency of the R&D activities of five renewable energy resources, namely, solar PV, wind, biomass, biogas, and mini hydro, by using the national data from 2012 to 2017 after the FiT program was introduced in Malaysia. The study applies the output-oriented CCR model, which assumes that all DMUs function at a CRS and are measured by the amount of output that can be proportionately expanded without changing the used input…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله بیس رشته مدیریت با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره تحقیق و توسعه ۲۰۲۱ با ترجمه

مقالات انگلیسی ارزیابی عملکرد ۲۰۲۱ با ترجمه تخصصی

مقالات انگلیسی درباره کارایی و بهره وری ۲۰۲۱ با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت دولتی ۲۰۲۱ با ترجمه

مقاله انگلیسی درباره مدیریت انرژی های تجدید پذیر با ترجمه تخصصی