اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تعدیل اثرات جنسیت و سطح سازمانی بین استرس نقش و رضایت شغلی کارمندان هتل

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M1

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تعدیل اثرات جنسیت و سطح سازمانی بین استرس نقش و رضایت شغلی کارمندان هتل

عنوان انگلیسی:

Moderating effects of gender and organizational level between role stress and job satisfaction among hotel employees

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی نقش تعدیل کننده جنسیت و سطح هماهنگی در رابطه بین استرس نقش و رضایت شغلی کارکنان هتل می پردازد. ابزار نظر سنجی که شامل اندازه گیری رضایت شغلی، استرس نقش(تضاد و ابهام) و اطلاعات دموگرافیک جمع آوری اطلاعات از کارکنان هتل در جمهوری کره مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از ۳۲۰ پاسخ دهندگان، به نمایندگی از ۶۴ درصد از نرخ پاسخ، تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها نشان می دهد که اثر تنش نقش بر رضایت شغلی کارکنان زن و کارکنان نظارت از کارکنان مرد و کارکنان غیر نظارتی به طور قابل توجهی قوی تر است. پیامدهای تحقیقات و پیشنهادات برای تحقیقات آینده ارائه شده است.

کلمات کلیدی: استرس نقش، تعارض نقش، ابهام در نقش، رضایت شغلی، جنس، سطح سازمانی

مقدمه

در صنعت مهمان داری معاصر که رقابت  بین شرکت ها بسیار شدید است ، انتظارات مشتریان برای خدمات افزایش یافته و این مسئله باعث انتظار کار بیشتر از کارمندان شده است . علاوه بر این ، کارمندان سازمان های خدماتی با مجموعه ای از خدمات در نقششان مواجه هستند که با مشتری سر و کار دارد و به خاطر نقششان با عدم قطعیت در شغلشان رو به رو هستند .در نتیجه ، تجربه ی استرس های شغلی در محیط کار برای این دسته از کارمندان اجتناب ناپذیر است . از آنجایی که مطالعات اولیه بر استرس سازمانی دارای پیشرفت بوده، استرس نقش توجه بسیاری از بررسی های اساسی را به خود اختصاص داده . به طور مفهومی ، این چنین برداشت می شود که استرس نقش از انتظارات ناسازگار ( تعارض نقش ) و انتظارات نا مفهوم ( ابهام نقش ) برای کارمندان ناشی می شود . مطالعات متعددی که از تئوری نقش استفاده کرده اند ، نتایج مخربی را برای استرس شغلی نشان داده اند که شامل رضایت پایین ، ترک شغل ، تعهد پایین و عملکرد ضعیف می شود . مسئله ی استرس نقش بخصوص در صنعت مهمان داری بسیار اهمیت دارد که کارمندان اغلب نقش های چند گانه و متعارضی در برابر منافع مشتریان و سازمان بر عهده می گیرند . گاهی اوقات با موقعیت های کاری ای  بدون یک استاندارد مشخص رو به رو می شوند و از آنها خواسته می شود وظایف عملیاتی را در شرایطی پویا با مجموعه ای متنوع از مشتریان اجرا کنند . رضایت شغل یکی از نتایج شغلی است که تحت تاثیر استرس شغل قرار می گیرد . برخی محققان این چنین بحث کرده اند که استرس نقش ( تعارض نقش / ابهام ) تاثیرات قوی تری بر رضایت شغلی برای انواع مشخصی از کارمندان دارد . تفاوت های جنسی ، سطح سازمانی (  سطح مدیریتی در برابر موقعیت های سطح پایین ) دارای عملکرد تعدیل کنندگی در ارتباط میان تعارض نقش / ابهام و رضایت شغل در یک بررسی می باشند. با این وجود ، ادراک تاثیر این تعدیل کننده ها بر ارتباط بین استرس نقش و رضایت شغل کارمند محدود است علاوه بر این ، تلاش های کمی در جهت جست و جو این پدیده ها در زمینه ی مهمان داری که کارمندان مکرراً با استرس شغلی رو به رو می شوند ، شده است . جهت تکمیل و توسعه کارهای اخیر و پیشین ، هدف این مطالعه بررسی نقش های تعدیلی جنسیت و سطح سازمانی در ارتباطات بین استرس دهنده های شغلی و رضایت شغلی بین کارمندان هتل می باشد . بخش بعدی ادبیات استرس شغلی و اثر مخربش را بر رضایت شغلی کارمندان مثل تاثیرات تعدیلی جنیست و سطح سازمانی بر ارتباط بین استرس نقش نقش و رضایت شغلی بررسی می کند . فرضیات تحقیق مورد مطالعه نیز در این بخش آورده شده اند . توصیف روش تحقیق و یافته های کاربردی مطالعه بعد آورده شده . بخش نهائی بخشی از کار برد های آینده تحقیق و راهکارهای مدیریتی ارائه می دهد.

Abstract

This study investigates the moderating roles of gender and organization level in the relationship between role stress and job satisfaction for hotel employees. A survey instrument that included measures of job satisfaction, role stress (conflict and ambiguity) and demographic information was used to collect information from hotel employees in Republic of Korea. Data from 320 respondents, representing a 64% of response rate, were analyzed. Findings show that the effect of role stress on job satisfaction is significantly stronger for female employees and supervisory employees than male employees and non-supervisory employees. Research implications and suggestions for future research are provided.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.