اطلاعیه

مقاله ترجمه شده چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M17

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۰۰۰۰   تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۲۰

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:    ۲۹ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی

عنوان انگلیسی:

Quality management framework for public management decision making

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله بررسی اجرای چارچوب مدیریت کیفیت به عنوان یک ابزار استراتژیک برای مدیریت دولتی است.

طرح / روش / رویکرد – این مقاله با یک مدل اولیه مبتنی بر فرایند شروع می شود؛ سپس این مدل را با اصول مدیریت کیفیت برای بهبود مستمر بهبود می­دهد. با شناسایی عوامل مربوطه از ادبیات، به بررسی سودمندی آن در سیستم مدیریت کیفیت می پردازد.

یافته ها – تجزیه و تحلیل تجربی چارچوب، هشت عامل را شناسایی می کند: واقع گرایی در تصمیم گیری، استفاده از ابزارهای کیفیت، توجه به مشتری، رهبری، مشارکت افراد، رویکرد فرایند، همکاری سودمند متقابل تامین کننده و نتایج داخلی. چارچوب نشان می­دهد که رهبری و توجه به مشتری از آنچه قبلا برای پیاده سازی موفق سیستم مدیریت کیفیت پیش بینی می شد بسیار مهم تر است.

محدودیت­های تحقیق / مفاهیم – مدیران در سازمان های دولتی باید درک کنند همه سازمان های با کارایی بالا، اعم از خصوصی یا عمومی، اصولا مشتری محور هستند. علاوه بر این، از آنجا که ارتقاء رهبری برای بهبود کیفیت موثر ضروری است بهبود آن برای آنها لازم است.

اصالت / ارزش – در حالی که اثر اتخاذ یک سیستم مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمانی به خوبی مستند شده است، سازوکار زیربنایی در مورد اینکه سیستم چگونه کار می­کند هنوز باید به طور تجربی شناسایی شود. این مقاله با پرداختن به این شکاف و ارائه یک مدل علی برای اصول مدیریت کیفیت به تکمیل ادبیات کمک می کند.

کلمات کلیدی ISO 9001، سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر فرآیند، مدیریت تصمیم­گیری دولتی، عملکرد، ISOهای سری ۹۰۰۰، بهبود مستمر

۱.   مقدمه

سازمان  ها از این لحاظ که همه آنها مشتاق به اتخاذ بهترین شیوه ها در تنظیمات کار هستند به هم شباهت دارند. مدیریت کیفیت جامع (TQM) و سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001، استانداردهای تعیین شده برای بهبود عملکرد از طریق مدیریت کیفیت هستند. سازمان بین المللی استاندارد (۲۰۱۰) گزارش می دهد که ۹۸۲،۸۳۲ سازمان در ۱۷۶ کشور و اقتصاد با توجه به ISO 9001 تایید شده اند و تعداد گواهینامه های صادر شده برای سازمان های دولتی به طور مداوم بیش از دو دهه گذشته افزایش یافته است. در واقع اکثر آژانس های دولتی و سازمان های دولتی، امروزه برای قراردادهای کوتاه مدت به دنبال تامین کنندگان مطابق با ISO9001 هستند. مطالعات مربوط به عملکرد سازمانی و پیاده  سازی استانداردهای کیفیت در سازمان های دولتی در ایالات متحده آمریکا (کاپوکو  و همکاران، ۲۰۱۱)؛  میلاکوویچ، ۱۹۹۰) بریتانیا (داگلاس و همکاران، ۱۹۹۹)، هلند ( سینگلز و همکاران، ۲۰۰۱)، استرالیا ( سینگ و منصور-ناهرا، ۲۰۰۶؛ ناواراتنام و هریس، ۱۹۹۴)، تایوان و دیگر کشورهای آسیایی (چو و همکاران، ۲۰۰۱؛ هام و ویلیامز، ۱۹۸۶؛ تو و همکاران، ۲۰۱۱) انجام شده است. نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در سازمان های دولتی با سازمان های خصوصی سازگار است (ابراهیم و همکاران، ۲۰۰۰؛ چو- چائو و همکاران، ۲۰۰۳؛ داوسون و پاتریکسون، ۱۹۹۱؛ هندریکس و سینگال، ۱۹۹۷؛ لی، ۲۰۰۵؛ لی و همکاران، ۲۰۰۹؛ لی و همکاران، ۲۰۰۱؛ رید و همکاران، ۱۹۹۶).

Abstract:

Purpose – This paper aims to explore the practice of quality management framework as a strategic tool for public management. Design/methodology/approach – The paper starts with a basic process‐based model; it then enhances the model with the quality management principles for continuous improvement. With identification of concerned factors from the literature, it examines their usefulness in the quality management system. Findings – An empirical analysis on the framework identifies eight factors: factual approach to decision making, use of quality tools, customer focus, leadership, involvement of people, process approach, mutually beneficial supplier partnership and internal results. The framework shows that leadership and customer focus are much more important than previously anticipated for successful implementation of quality management system. Research limitations/implications – Managers in public organizations must realize that all high performance organizations, whether private or public, are by principle customer‐driven. In addition, it is imperative for them to enhance their leadership as it is essential for effective quality improvement. Originality/value – While the effect of adopting a quality management system on organizational performance has been well documented, the underlying mechanism about how the system works has yet to be empirically identified. This paper contributes to the literature by addressing such a gap and presenting a causal model for quality management principles.

Keywords: ISO 9001, Process‐based quality management system, Public management decision making, Performance, ISO 9000 series, Continuous improvement

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.