اطلاعیه

مقاله ترجمه شده پیش بینی عملکرد پروژه با توجه به تاثیر سبک رهبری در چابکی سازمانی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده چابکی سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

مقالات ترجمه شده مدیریت پروژه

مقالات ترجمه شده سبک های رهبری

مقالات ترجمه شده مدیریت صنعتی

مقالات ترجمه شده مهندسی صنایع

مقالات ترجمه شده درباره پیش بینی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M661

سال نشر: ۲۰۱۲

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: International Journal of Productivity and Performance Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۰ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۷۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : پیش بینی عملکرد پروژه با توجه به تاثیر سبک رهبری در چابکی سازمانی

عنوان انگلیسی:

Forecasting project performance considering the influence of leadership style on organizational agility

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل تاثیر سبک رهبری و عوامل مرتبط با چابکی سازمان بر عملکرد پروژه است.

طرح / روش شناسی / رویکرد – این یک مطالعه موردی در مورد یک شرکت پیشرو که به سمت پروژه های نوآوری رانده میشود انجام شده است. در تاریخچه این موضوع به نظر می رسد به طور عمده برفرایندها و استراتژی های که منجر به چابکی، و چندین مورد ازتاثیر افراد وسبک رهبری بر این عامل گزارش می دهند. پس از تجزیه و تحلیل، خصوصیات ارائه شده از این رابطه رهبری، چابکی و عملکرد پروژه ارائه شده است. مدل های بیزی شبکه (BN) به کار گرفته شده به عنوان یک ابزار مدل سازی، هم استنباط و هم حساسیت تجزیه و هم چنین تجسم فکری وکمی سازی انتشار اثر بین متغیرها را قادر می سازد.

یافته ها – نتیجه اصلی این مطالعه توصیف است که تحت آن ترکیبی از سبک رهبری، چابکی و عوامل سازمانی بالاترین عملکرد پروژه را می توان به دست آورد.

اصالت / ارزش – این مقاله کمک می کند تا دیدگاه نادرست که چابکی بالا تنها زمانی که همه عوامل تشکیل دهنده بالاترین مقادیر را نشان دهند به دست می آید را پاک کند . سبک رهبری و سهم مردم در چابکی به وضوح موردخطاب. قرار گرفته است این نوع رویکرد اصلی است و برای پاسخ به این سوال کمک می کند تا ، جواب دهیم که در تاریخچه چقدر چابکی مورد نیاز است از طریق شناسایی سهم هر یک از متغییر های سیستم. دیدگاه های ارائه شده توسط مدل مورد بحث در این مقاله درک و تجسم این که چگونه این اتفاق می افتد، رادر نتیجه اجازه انتقال بیشتر و اقدامات متمرکز وموثر در جهت متغیرهای کلیدی را می دهد.

کلمات کلیدی: عملکرد سازمانی،مدیریت پروژه،شبیه سازی ،چابکی،مدل سازی،آمار

مقدمه:

واکنش سازمانی هنگامی که با بین المللی کردن کسب و کار مواجه است منجر به روش های مختلف تحلیلی در سال های اخیر شده است. مدل های سنتی ساختار فرآیند سازمانی هدف رسیدن به خواسته ها ی محصولات و خدمات که اخیرا به چالش کشیده شده اند، را دارند، از انجایی که ساختار سازمانی که در آن انطباق نزدیک اجزایی مانند افراد، سیستم های (سخت افزار و نرم افزار) و استراتژی خدماتی مورد نیاز است. با این وجود، افراد، سیستم ها و استراتژی های خدمات برای اطمینان ازموفقیت سازمان و بقا در بازار کافی نیستند. . سازماندهی این منابع، به درستی هدایت، نگهداری و بهبود آنها مورد نیاز است. جزء اصلی برای رسیدن به این هدف رهبری مردم است.

به منظور درک تاثیری که رهبری بر عملکرد سازمانی دارد ، به رسمیت شناختن تاثیر چابکی و انعطاف پذیری ا اولین نیاز مندی است. چابکی و انعطاف پذیری راه را برای دستیابی به عملکرد سازمانی نشان می دهد. اگر چه میتوان استنباط کرد که سبک رهبری اصلی در یک سازمان ممکن چابکی سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد، تاریخچه نتوانسته است به وضوح مشخص کند چگونه این رابطه اتفاق می افتد یا و یا حتی درجه وابستگی متقابل بین این متغیرها. را ایجاد کند . از یک سو، برخی ازتحلیلگران رهبری به طور گسترده اثرات انعطاف پذیری و چابکی شرکت را ذکر می کنند.درسوی دیگر مطالعات در مورد چابکی و انعطاف پذیری وجود دارند که رهبری را به ارزیابی و ابزار اندازه گیری مختلف ایجاد شده برای این عوامل ربط نمی دهند. در تاریخچه کنونی در مورد چابکی، مردم از چشم انداز کار و یا عملیات تولید در نظر گرفته شده اند .مطالعات انجام شده توسط سانچز و نقی (۲۰۰۱) وشیرلی و همکاران. (۲۰۰۷)،نشان می دهد که تلاش های برای توصیف چابکی در یک روش منسجم تر و جامع تر وجود دارد. نتیجه گیری این است که یک نظریه واحد که رابطه بین چابکی سازمان و افراد را ایجاد کند وجود ندارد.

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to analyze the influence of leadership style and factors associated with organization agility on project performance.

Design/methodology/approach – It is a case study carried out at a leading corporation driven towards innovation projects. Literature on this subject seems to be mainly focused on the contribution of processes and strategies that lead to agility, and few cases report the influence of people and leadership style on this factor. Upon analysis, a proposed characterization of the relationship between leadership, agility and project performance is presented. A Bayesian Network (BN) model is employed as a modeling tool, enabling both inferences and sensitivity analysis and also visualization and quantification of the propagation of effects between variables.

Findings – The main result of this study is the characterization of under which combination of leadership style, agility and organizational factors the highest project performance can be achieved.

Originality/value – The paper helps clear up the mistaken view that high agility only takes place when all constituent factors display maximum values. The leadership style and people contribution to agility is clearly addressed. This kind of approach is original and helps to answer the question found in the literature of how much agility is needed, through the identification of the individual contributions of each of the system variables. The view offered by the model discussed in this paper enables understanding and visualizing how this takes place, thus allowing for gearing more focused and effective actions towards the key variables.

Keywords Organizational performance, Project management, Simulation, Agility, Modelling, Statistics