اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده:  آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسا بوروکراتیک

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M556

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Scandinavian Journal of Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۳ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۱۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده:  آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسا بوروکراتیک

عنوان انگلیسی:

Organizational structure, organizational form, and counterproductive work behavior: A competitive test of the bureaucratic and post-bureaucratic views

چکیده فارسی:

دانش در مورد تأثیر ساختار سازمانی و شکل سازمانی در رفتار کاری غیر سازنده (CWB)، محدود، خرد و متناقض شده است. یافته های متناقض از مطالعات تجربی همسو با پیش بینی های متناقض از تئوری های بوروکراسی و پسا بوروکراسی بودند. این نظریه ها دیدگاه های مخالفی با توجه به تأثیر عناصر و شکل های ساختار سازمانی بر CWB داشتند. برای انجام یک آزمون رقابتی از دیدیگاه های بوروکراتیک و پسابوروکراتیک، جفتی از فرضیه های مخالف را ایجاد کردیم. ما روابط بین پنج عنصر ساختاری سازمانی و CWB را بررسی کردیم. یافته های ما نشان داد که مشارکت در تصمیم گیری ها و استانداردسازی رسمی، رابطه منفی با CWB دارند، در حالی که تنبیه و مجازات رابطه مثبتی با CWB دارد. استقلال در تصمیم گیری و تخصص مرتبط با CWB نبودند. ما اشکال سازمانی را بر اساس درجه ای دسته بندی کردیم که فرم ها در این درجه بر عناصر ساختار سازمانی تأکید می کنند. نتایج ما نشان می دهد که رویدادهای CWB در پسا بوروکراسی های معمولی ایده آل کمتر شایع و در بوروکراسی های معمولی ایده آل بیشتر شایع می باشند. با این حال، فرم های هیبریدی هیچگونه تفاوت قابل توجهی را با توجه به بروز CWB نشان نمی دهند. در مجموع، مطالعه ما شواهدی ارائه می کند که نظریه ی پسا بوروکراسی CWB را بهتر از نظریه بوروکراسی شرح می دهد. با این حال، ما معتقدیم که ترکیب این دو نظریه دیدگاه جامع تری از این پدیده نسبت به صرفاً تئوری پسا بوروکراسی ارائه می کند. ما نشان می دهیم که تحقیقات باید ادغام عناصر ساختاری را به منظور بدست آوردن درک بهتری از CWB گسترش دهد.

کلید واژه ها: بوروکراسی، رفتار کاری غیرسازنده، ساختار سازمانی، شکل سازمانی، پسا بوروکراسی

مقدمه

رفتار کاری غیرسازنده (CWB) که شامل رفتارهایی مثل کارشکنی، طفره رفتن، خیال بافی، سرقت، غیبت و خرابکاری می باشد، یک مسئله پایدار و دائمی در سازمان ها می باشد. با وجود تلاش های صورت گرفته توسط سازمان برای تلاش در شناسایی و جلوگیری از CVB، ممطالعات متعددی شواهدی از بروز گسترده ی آن را ارائه کرده اند. با توجه به گفته های هریس و اوگبونا (۲۰۰۶، ص ۵۴۳)، بین ۷۵ و ۹۵ درصد همه کارکنان در CWB مشارکت می کنند، چنین رفتاری تهدید قابل توجهی به سازمان ها به شمار می رود. به عنوان مثال، سازمان های ایالات متحده حدود ۵۰ میلیارد دلار در هر سال بخاطر جرم یقه سفید (کارمندی)، یعنی تقلب و سرقت، و حدود ۳ میلیارد دلار بخاطر تأخیر کارکنان زیان می بینند.

در برابر این زمینه، تحقیقات سازمانی توجه ویژه ای به سوابق CWB داشته است. محققان متعددی اهمیت در نظر گرفتن این زمینه (که ساختار سازمانی یک جزء اصلی از آن می باشد) را برجسته کرده اند که قوانین در آن زمینه ها دنبال می شوند به صورتی که هر وضعیت دارای شرایطی می باشد که CWB را محدود می کند (به طور مثال: تحریم) و یا آن را تسهیل می کند. هرچند بنت پیش از این در نظر گرفتن عوامل زمینه ای را در سال ۱۹۹۸ توصه کرد، تحقیقات CWB هنوز هم چند کاستی مهم دارند که در زیر به آنها اشاره می شود.

بسیاری از محققان معتقد بودند که دانش در مورد روابط بین ساختارهای سازمانی، شکل سازمانی و CWB خرد یا تکه تکه شده است. همانطور که مطالعات متا (فراشناختی) توسط دلال (۲۰۰۵) و بری، اونز، و ساکت (۲۰۰۷) نشان دادند، ساختار و شکل سازمانی تاکنون نقش جزءی در تحقیقات CWB ایفا می کردند. در عوض، تحقیقات عمدتاً بر عدالت سازمانی، نگرش کارکنان، صفات، و جمعیت به عنوان سوابق CWB متمرکز شده اند. با این وجود، برخی از مطالعات عناصر ساختار سازمانی را در نظر گرفته اند و تحلیل کرده اند که آنها چگونه به CWB مرتبط می شوند. به عنوان مثال، مقالاتی در مورد روابط بین استرس و CWB، محدودیت های سازمانی را اغلب به عنوان سوابقی از استرس در نظر گرفته اند. این محدودتی تا حدی می تواند حاصل از یک ساختار سازمانی باشد. در کنار این یافته ها در مورد اثرات غیرمستقیم ساختار سازمانی بر CWB، مطالعات دیگر، ساختار سازمانی را به عنوان یک اثر اصلی تلقی کرده اند. با این حال آنها فقط بر جنبه های خاصی از بافت سازمانی متمرکز هستند. به عنوان مثال، برخی از مطالعات روابط CWB را با عناصر ساختار سازمانی واحد مثل استقلال، تمرکز یا نظارت تحلیل کرده اند. فقط چند مطالعه بیش از یک عنصر ساختار سازمانی را در زمانی در نظر گرفته اند که رفتار انحرافی را تحلیل می کردند. به عنوان ثمال، دهارت دیویس (۲۰۰۷) رسمی سازی و تمرکز را اندازه گیری کردند، جانسن و راور (۲۰۱۲) استقلال و نظارت را گنجاندند، و زغبی-مانریکه –دلارا (۲۰۱۱) بر تنبیه و نظارت متمرکز شد. علاوه بر این، دانش در مورد CWB در شکل های سازمانی مختلف (یعنی ترکیب عناصر ساختار سازمانی) محدود شده اند و تا حدی بر اساس شواهد حکایتی می باشند.

Abstract

Knowledge about the influence of organizational structure and organizational form on counterproductive work behavior (CWB) has been limited, fragmented, and inconsistent. The contradictory findings from empirical studies were in line with the contradictory predictions of the bureaucracy and post-bureaucracy theories. These theories have opposing views regarding the influence of organizational structure elements and forms on CWB. To perform a competitive test of the bureaucratic and post-bureaucratic views, we developed pairs of opposing hypotheses. We examined the relationship between five organizational structure elements and CWB. Our findings showed that participation in decisions and formal standardization are negatively related to CWB, whereas punishment is positively associated with CWB. Specialization and decision autonomy were not related to CWB. We clustered organizational forms based on the degree to which the forms emphasize organizational structure elements. Our results indicated that incidents of CWB are least common in ideal-typical post-bureaucracies and most common in ideal-typical bureaucracies. However, hybrid forms show no significant differences with regard to incidents of CWB. In sum, our study provides evidence that post-bureaucracy theory explains CWB better than bureaucracy theory. However, we argue that the combination of both theories offers a more comprehensive view of this phenomenon than post-bureaucracy theory alone. We implicate that research should extend the integration of structural elements in order to gain a better understanding of CWB.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.