اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تصمیم گیری چند عاملی برای مدیریت شیلات

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M593

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Marine Policy

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۹۵۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تصمیم گیری چند عاملی برای مدیریت شیلات: یک مطالعه ی موردی از ماهیگیری ماهیان بسترزی  مدیترانه ای

عنوان انگلیسی:

Multi-criteria decision-making for fisheries management: A case study of Mediterranean demersal fisheries

چکیده فارسی:

در این مقاله چارچوب تصمیم گیری پیشنهاد شده که نظریه مطلوبیت چند وجهی و فرایند سلسله مراتبی تحلیلی را ترکیب می کند، تا به ارزیابی عملکرد سیاست های مدیریت شیلات بپردازد. این چارچوب بوسیله ی به کاربردن آن در ماهیگیری ماهیان بسترزی مدیترانه ای(GSA 18، دریای آدریاتیک) مشخص شده، که برای آنها مجموعه ای از دستورالعملهای مدیریتی ارزشیابی می شوند تا به اهداف اجتماعی، اقتصادی و محیطی بپردازند.

برای رسیدن به این هدف ۱) مجموعه از معرفهای زیستی و اجتماعی اقتصادی مشخص شده است و در یک سلسله مراتب مناسب طبقه بندی شده است، ۲) مجموعه ای از تابع های سود تعریف شده است تا سطح رضایت مرتبط با مقادیر متفاوت از شاخص ها را بیان کند، و ۳) یک گروه وزنی، که اهمیت نسبی هر شاخص را برای سود کلی نشان می دهد، که از طریق مقایسه ی دو به دوی شاخص ها مشتق شده است. رهیافت پیشنهاد شده سود، ابزار حمایت از تصمیم گیری کاربردی را فراهم می کند تا طرح های مدیریتی را شناسایی کند که بیشتر از منظر جامعه مطلوب هستند، بنابراین، یک سازش مناسب بین جنبه های محیطی، اقتصادی و اجتماعی مسئله را فراهم می کند. ساختار انعطاف پذیر این چارچوب، امکان شمولیت معیارهای متفاوت مدیریتی و توابع مطلوبیت را برای کاربرد در مسائل تصمیم گیری گوناگون فراهم می کند.

واژگان کلیدی: فرایند سلسله مراتبی تحلیل، سیستم های حمایت تصمیم گیری، مدیریت ماهیگیری، ماهیگیری مدیترانه ای، نظریه مطلوبیت چند وجهی، تصمیم گیری چند معیاری

مقدمه

مدیریت ماهیگیری(شیلات) معمولا مسائل چند بعدی را مدیریت می¬کند. تصمیم گیرندگان اغلب با چندین هدف و گاهی اهداف متضاد مثل به حداکثر رساندن بازده ماهیگیری و سود و در عین حال کاهش اثرات اکولوژیکی و اجتماعی ، مواجه می شوند. در این رابطه، تحلیل چند عاملی می تواند چارچوب مفهومی را فراهم کند تا فرآیند تصمیم گیری را تایید کند به این صورت که تصمیم گیرندگان را قادر می سازد تا بر تعادلهای احتمالی میان دیدگاه های مخالف تاکید کنند و تعدادی از اهدافی را بررسی کنند که نمی توان آنها را به یک بعد همانند بعد پولی تقلیل داد.

با وجود اینکه، تا حد زیادی موافقت شده است که استفاده از روش های چند هدفی در تحقیقات ماهیگیری تا حد زیادی مطلوب می باشد، اما استفاده از این روش ها در پژوهش های ماهیگیری در چند دهه گذشته تقلیل یافته است، گرچه پژوهش های پیشرویی از اوایل دهه ۱۹۸۰ انجام شده اند و برخی از مثالهای اخیر را می توان در مبانی نظری یافت. با این حال، بیشتر تلاش ها در جهت تکامل ابزار تحلیلی باقی مانده است تا اثر استراتژی های مدیریتی را از دیدگاه تک هدفی مورد سنجش قرار دهد.

Abstract

A decision-making framework combining multi-attribute utility theory and the analytic hierarchy process is proposed to assess the performances of alternative fisheries management policies. The framework is demonstrated by applying it to a Mediterranean demersal fishery (GSA 18, Southern Adriatic Sea), for which a set of management scenarios are evaluated against their ability to cope with environmental, economic and social objectives.

To this aim, (1) a suite of biological and socioeconomic indicators is identified and organized into an appropriate hierarchy; (2) a set of utility functions is defined to express the level of satisfaction associated with different values of the indicators; and (3) a set of weights, representing the relative importance of each indicator to the overall utility, is derived through a pair-wise comparison of the indicators. The proposed approach provides a practical decision-support tool to identify the management scenarios that are most desirable from the society׳s perspective, thus providing a good compromise between the environmental, economic and social aspects of the problem. The flexible structure of the framework allows the incorporation of different management criteria and utility functions to adapt it to different decision problems.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.