اطلاعیه

مقاله ترجمه شده درک رابطه بین اعتماد و بی اعتمادی در مدیریت 

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M385

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۸ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده درک رابطه بین اعتماد و بی اعتمادی در مدیریت

عنوان انگلیسی:

 Understanding the Relationship between Cynicism and Trust

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی ماهیت سوء ظن، رابطه آن با اعتماد بین فردی، و اینکه چگونه رفتار، تاثیر سوء ظن بر روی اعتماد را کنترل می کند، می پردازد. ما نشان می هیم که سوء ظن نگرشی را نشان می دهد که متشکل از عقاید و احساسات منفی می باشد که درک افراد را از عملکرد و رویدادها تحت تاثیر قرار داده و به این ترتیب اعتمادشان را تحت تاثیر قرار می دهد. این شرایط احتمالا زمانی روی می دهد که عوامل موقعیتی مبهم می باشند. سه بررسی، این قضیه را مد نظر قرار می دهد. با استفاده از فعالیت های پروژه ای، بررسی ۱ به اثبات این موضوع می پردازد که سوء ظن در ارتباط با افکار و احساسات منفی و عدم اعتماد می باشد. بررسی ۲، که بررسی میدانی می باشد، به حمایت از نقش واسطه برای رویدادهای موردنظر پرداخته که از نقطه نظر پیش بینی های به وقوع پیوسته در ارتباط با سوء زن و اعتماد، مد نظر قرار می گیرد. بررسی ۳، پژوهشی می باشد که ما به مدیریت رفتارهای قابل ارجاع موارد مشخص می پردازیم، و دریافته ایم که زمانیکه گفته ها یا فعالیت های افراد دیگر به طور مشخصی  قابل اعتماد و غیرقابل اعتماد باشد، سوء ظن دارای تاثیر کمی بر روی درک اعتماد بوده، اما زمانی که این موارد مبهم باشد، سوء ظن دارای تاثیر زیادی بر روی تفسیر رفتار می باشد. نتایج نشان می دهد که تفسیر جانبدارانه از رویدادها و رفتارهای مبهم،  منجر به اعتماد کمتری شده اما رفتارهای قابل اعتماد باعث کاهش تاثیر سوء ظن بر روی اعتماد می گردد.

 ترجمه صفحه ی ۹ و ۸ مقاله

در زمان این بررسی، هر دانش آموز به عنوان عضوی از گروه پنج تمی بوده که بر روی پروژه پیچیده و گروهی در طول ترم بوده؛ بنابراین تمام شرکت کننده ها در درون این تجربه گروهی قرار داشته اند.

شرکت کنندگان بررسی اینترنتی محرمانه ای را تکمیل کرده. این بررسی شامل دو بخش بوده است: ۱) پاسخ های ثابتی که چندین متغیر را اندازه گیری کرده، که شامل ارزیابی سوء ظن در مورد گروه های کاری و خصوصیت آماری بوده است.  و ۲) فعالیت گروهی طراحی شد تا عقاید، احساسات، انتظارات در مورد گروه های کاری را مد نظر قرار دهد. به دنبال تکمیل بررسی، شرکت کنندگان بر روی دکمه ای کلیک کردند که پاسخ آن ها را برای دانلود کردن بعدی توسط فرد آزمایش کننده  ذخیره می کرد.

در ارتباط با مقیاس تغییر سازمانی ( که توسط Reichers et al, 1997 و Wanous et al., 2000 ایجاد و مورد ارزیابی قرار گرفت)، ما فرایند مربوط به اندازه گیری سوء ظن را تغییر داده تا به توصیف سوء ظن در ارتباط با فعالیت در گروه های کاری تغییر دهیم ( ضریب آلفا = ۸۸). موضوعات نمونه شامل موارد زیر می باشند ” اکثر پروژه های گروهی دانشجویی به این خوبی مشخص نشده اند”، ایده های ایجاد شده در گروه های دانشجویی معمولا ارزش واقعی را ایجاد نمی کند، اعضای گروه های دانشجویی تلاش کافی را برای انجام نقششان در پروژه انجام ندادند، و اعضای گروه های دانشجویی معمولا به اندازه کافی در مورد آنچه که انجام می دهند نمی دانند.”

برای مد نظر قرار دادن عقاید و احساسات شرکت کننده در مورد گروه های کاری، ما تکنیک پروژه ای را مشابه آنچه که در پروژه های اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد به کار می گیریم (e.g. Kawada et al 2004). در ارتباط با این روش، ما برای شرکت کنندگان محرک بی اثری را در نظر می گیریم.  به طور خاص، بررسی شبکه ای شامل تصویری از گروه کاری ناشناخته به همراه دستورالعمل برای توصیف آنچه که در گروه روی می دهد می باشد ( ضمیمه را مشاهده کنید). در تحقیق پروژه اجتماعی، ارزیابی افراد شرکت کننده از انگیزه ها اغلب موارد به شکل درجه بندی پاسخ ثابت می باشد. با در نظر گرفتن اینکه سوء ظن با استفاده از یک قالب پاسخ ثابت اندازه گیری می شود، ما از یک فرمت آزاد برای به حداقل رساندن پتانسیل به منظور تحت تاثیر قرار دادن روش های معمول استفاده می کنیم.

ص ۹

 بنابراین شرکت کنندگان توضیح خود را درون جعبه متن بررسی اینترنتی وارد می کنند. پاسخ آن ها سپس از نظر محتوا کدگذاری می گردد.

متناسب با نظریه وضعیت، سوء ظن به صورت مفهومی شامل سه بخش شناختی، محرک و رفتاری می باشد. ما به کدگذاری پاسخ شرکت کنندگان برای بخش های شناختی و محرک می پردازیم. این توضیحات نشان دهنده ارزیابی مقاصد رفتاری شرکت کنندگان نمی باشد زیرا آن ها به توصیف فعالیت دیگران و نه خودشان می پردازند. این مقیاس های کدگذاری برای بخش های محرک و شناختی با استفاده از پاسخ آزمایشی به تصاویر ایجاد شده و اصلاح می گردند.  این مقیاس شناختی مواردی را اندازه گیری می کند که پیش بینی شرکت کنندگان به بازتاب عقاید منفی در مورد دیگران می پردازد ( برای نمونه مد نظر قرار دادن انگیزه و اهداف اعضای گروه). با استفاده از ۵ مقیاس امتیازی، ارزیاب ها میزان کلی عقاید و استنباط منفی را در مورد افراد در تصویری که در شرح هر یک از شرکت کنندگان نشان داده می شود، اندازه گیری می کنند. (۱= عدم انتقال فرضیه منفی، ۵= انتقال فرضیات منفی). مقیاس محرک به اندازه گیری حدی می پردازد که موارد توضیح داده شده به انتقال احساسات منفی با استفاده از ۵ مقیاس امتیازی می پردازند (۱= به انتقال جنبه های منفی نمی پردازد، ۵= به انتقال احساسات منفی می پردازد).

دو ارزیاب تعلیم دیده، که چشم خود را بر روی فرضیه ها بستند، ارزیابی مستقلی را انجام داده اند. ضریب همبستگی درون گروهی سطح قابل قبولی از انطباق بین ارزیاب ها را نشان می دهد ( عقاید منفی: ICC=28؛ احساسات منفی: ICC= 31. درجه بندی کدگذار به طور متوسط شاخص مجزایی را برای هر بعد در نظر می گیرد ( یعنی افکار منفی، احساسات منفی، و انتظارات).

سرانجام اینکه، اعتماد توسط دو مقیاس با پرسش از شرکت کنندگان اندازه گیری می شود تا به ارزیابی محدوده ای بپردازیم که آن ها به گروهای پروژه دانشجویی خود با استفاده از ۷ مقیاس امتیازی اعتماد کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.