اطلاعیه

مقاله ترجمه شده کاربردهای تعاملی و تشخیصی سیستم های کنترل مدیریت در پروژه های سیستم های اطلاعاتی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M469

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۲۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده کاربردهای تعاملی و تشخیصی سیستم های کنترل مدیریت در پروژه های سیستم های اطلاعاتی: پیشینه و اثر آنها روی عملکرد

عنوان انگلیسی:

Interactive and diagnostic uses of management control systems in IS projects: Antecedents and their impact on performance

چکیده فارسی:

ما تلاش کردیم که تعیین کنیم جگونه سیستم های رسمی کنترل مدیریت (MCS) بوسیله مدیران پروژه در زمینه های توسعه سیستم های اطلاعاتی (ISD) استفاده می شوند. این شامل بررسی پیشینه های دو نوع عملکرد می شود. تحلیل PLS داده های جمع آوری شده در یک تحقیق از ۹۳ پروژه مشخص شده ای که سطح تشخیص مدیران پروژه به طور مثبت بر سطح کاربرد تعاملیشان از سیستم های رسمی کنترل مدیریت پروژه تاثیر گذاشته اما بر کاربرد تشخیصیشان تاثیر نگذاشته است.یافته های ما نشان داد که کاربرد تعاملی سیستم های رسمی کنترل مدیریت، عملکرد را زمانی که عدم قطعیت امور یک ISD بالا باشد (تازگی کار و پیچیدگی آن) افزایش می دهد، اما زمانی که عدم قطعیت کار پایین باشد آن را کم می کند. نهایتا، کاربرد تشخیص MCS ظاهرا وقتی که عدم قطعیت کار یک ISD پایین باشد عملکرد پروژه را افزایش می دهد اما زمانی که عدم قطعیت کار بالا باشد آن را کاهش نمی دهد. در کل، این نتایج در مورد پروژه های با اندازه متفاوت ثابت است.

۱.         مقدمه

پروژه ها اغلب بعنوان چارچوب های اجتماعی دیده می شوند که بین نیاز به استفاده از سطح کافی کنترلی و نیاز به منعطف ماندن به منظور مدیریت عواملی که به عدم قطعیت کمک می کنند، یک کشش وجود دارد. این بویژه در پروژه های توسعه سیستم اطلاعاتی (ISD) است نیازهای کاربر تغییر می یابد و یا ویژگی های فن آوری مکررا تغییر می کند و معمولا نیاز به جایگزینی برنامه های پروژه ابتدایی و ارزیابی حس می شود. بر طبق [۱۵]، مدیریت درست یک پروژه ISDنیازمند محدودیت های اری شفاف و مسئولیت های فردی ای است که بخوبی درک شده باشند، و مشخصات خروجی های مورد انتظار و رفتارها نیز شفاف باشند. با اینحال، مرجع ۴ ادعا می کند که تاکید بیش از حد روی کنترل رفتار ممکن است اثرات مضری بواسطه تمرکز اعضای تیم پروژه روی تکمیل امور از قبل تعیین شده و اهداف داشته باشد در حالیکه از درک آن چیزی که بیشتر مورد نیاز است غافل شده، و پذیرش عدم قطعیت نیز انجام نمی شود. بنابراین، این کشش یک امر مهم است که مدیارن پروژه اغلب نیاز دارند که بعهده بگیرند، اما تحقیقات تجربی کمی وجود دارد که در مورد آنچه که باید انجام دهند بحث کرده باشد.

ادبیات کنترل مدیریت پیشنهاد می کند که مدیران می توانند نیاز به کنترل فعالیت های پروژه از نزدیک را بوسیله استفاده از سیستم های کنترل مدیریت (MCS) به روشی تشخیصی جواب دهند، در حالیکه خلق انعطاف و مدیریت تغییر بواسطه استفاده از دیگر MCS ها بصورت تعاملی بوجود می آید. MCS پروژه به صورت روش های رسمی و سیستمی هایی که اطلاعات را جهت حفظ یا جایگزینی یک فعالیت پروژه استفاده می کند، تعریف شده است [۸]، و سیستم های برنامه ریزی، سیستم های گزارش دهی، و روش های کنترل فعالیت های پروژه را ترکیب می کنند.

Abstract

We attempted to determine how formal management control systems (MCS) are used by project managers in IS development (ISD) contexts. This involved investigating the antecedents of two types of project MCS use (interactive and diagnostic), and their direct and moderated impact on project performance. PLS analysis of data collected in a survey of 93 projects indicated that project managers’ level of discretion positively affected their level of interactive use of project MCS but did not influence their diagnostic use. Our findings also showed that interactive use of MCS enhanced performance when task uncertainty (task novelty and complexity) of an ISD was high, but worsened it when task uncertainty was low. Finally, diagnostic use of MCS apparently increased project performance when an ISD task uncertainty was low, but did not reduce it when task uncertainty was high. Overall, these results were stable across different size projects.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.