اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدیران بخش عمومی وکارآفرینی در ایران

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M68

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدیران بخش عمومی وکارآفرینی در جمهوری اسلامی ایران

عنوان انگلیسی:

Public sector managers and entrepreneurship in Islamic Republic of Iran

چکیده فارسی:

هدف: در ایران، نقش کارآفرینان در جوامع در حال توسعه یک موضوع خاص مورد توجه برای برنامه ریزان و خط مشی گذاران بوده است، بر این اساس هدف این مقاله، کشف و آزمون برخی از موانع محیطی، رفتاری و ساختاری اصلی که کارافرینان در شرکت های صنعتی عمومی با آن مواجه اند می باشد.

طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: یک پیمایش ( پرسش نامه و مصاحبه) مشاهده و مستندات در دسترس روش های اصلی برای تولید داده های مرتبط بوده اند. سیزده سازمان عمومی امور اجتماعی که مشمول سند بودجه کشور  هستند به ما پاسخ دادند. با به کار بردن فرمول نمونه نامحدود و روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از ۲۲۰ سازمان در دسترس، ۱۶۹ پرسش نامه دریافت و تحلیل شد.

یافته ها: رابطه ی مستقیمی بین ویژگی های مدیریتی و کارآفرینی سازمانی وجود دارد، هم چنین همبستگی معناداری بین ویژگی های کارکنان و کارآفرینی سازمانی در سازمان های فرهنگی – اجتماعی عمومی وجود دارد. گرچه یک گروه محدودیت مثل داده های کم . فقدان پژوهش سبب کاهش در کارآفرینی سازمانی شده است.

محدودیت ها/ کاربردهای پژوهش: این پیمایش مرتبط با مدیران در سازمان های عمومی است، مطالعات آینده باید شامل سازمان های بخش خصوصی که از یک مبنای تحلیل رقابتی برخوردارند توسعه داده شود.

کاربردهای عملی: نیازی برای نگهداری ساختاری و اصلاحات مدیریتی وجود دارد. برای رسیدن به این خط مشی های توسعه ی منابع انسانی واقعی باید تغییرات طرز برخورد و رفتار در مدیران قاعده مند شود.

ابتکار/ ارزش: این نخستین کوشش برای مطالعه ی مدیران و تمایلات کارآفرینی آن ها در سازمان های بخش عمومی است. آن دارای کاربردهای خط مشی برای توسعه ی آینده ی این بخش است.

کلیدواژه: مدیران، سازمان های بخش عمومی، کارآفرینی، ایران

۱-   مقدمه

در یک محیط چالش برانگیز و متغیر، سازمان های نوین پیچیده تر می شوند. در عصر اطلاعات، سازمان هایی که به صورت موثر از اطلاعات قابل هضم و توانایی های شناختی منابع انسانی خود استفاده می کنند، می توانند از بقا، رشد و سودآوری خود اطمینان داشته باشند. با این حال، این کار نیاز به خلاقیت، نوآوری، تفکر راهبردی و کارآفرینی در ارائه ی محصولات و خدمات دارد. مسلماً نیاز به اتخاذ نگرش کارآفرینی بیش تر برای اطمینان از موارد فوق وجود دارد.

در ایران نقش کارآفرینان در جوامع در حال توسعه یک موضوع خاص مورد توجه برای برنامه ریزان و خط مشی گذاران ج ا ا در دهه ی گذشته بوده است. بنابراین، اقدامات مرتبط و مکانیسم هایی برای توسعه ی کارآفرینی در بخش خصوصی و هم چنین جامعه ی مدنی در برنامه های توسعه ی اجتماعی و اقتصادی سوم و چهارم ج ا ا پیشنهاد شده است. به عنوان نخستین گام در طرحی به نام « کاراد» در ایران بیش از ۵۰ دانشگاه به آموزش کارآفرینان و انجام پژوهش کارآفرینی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری انجام شده است. علاوه بر دانشگاه ها، دولت هم چنین تلاش برای حمایت از افراد و موسسات کارآفرینی از طریق ایجاد قوانین حمایتی و ارائه ی امکانات لازم انجام داده است. با وجود این تلاش ها هنوز هم موانع، چالش های جدی برای توسعه ی کارآفرینی در ج ا ا ایجاد کرده است.

این مقاله بر یافته های مطالعه ی میدانی که با هدف کاوش و بررسی برخی از موانع اصلی ساختاری و رفتاری و محیطی روبرو شده توسط کارآفرینان در شرکت های صنعتی عمومی ایران بنا شده است. به دنبال بخش مقدماتی خود، ادبیات کارآفرینی و کارآفرینان مرور می شود. پس از آن، محدوده ی مطالعه، یافته های اصلی و پیامدهای مدیران در برخی جزئیات بحث، شامل خواهد شد. در نهایت برای ارائه ی دستورالعمل های واقع بینانه جهت توسعه ی کارآفرینان و کارآفرینی در سازمان های مشابه تلاش خواهد شد.

Abstract

Purpose – In Iran the role of entrepreneurs in developing communities is considered to be a special issue by planners and policy-makers; thus the aim of this paper is to explore and examine some of the main structural, behavioural and environmental barriers faced by entrepreneurs in Iranian public industrial corporations. Design/methodology/approach – A survey (questionnaires and interviews), observation and available documentation formed the main methods (triangulation) for the generation of relevant data. Thirteen public organisations responsible for social affairs in the country’s budget document were involved. Using an unlimited sampling formula and a categorised random sampling method 220 organisations were accessed, from which 169 questionnaires were received and analysed. Findings – There is a direct relationship between managerial characteristics and organisational entrepreneurship. Also, there is a significant correlation between employees’ characteristics and organisational entrepreneurship in public social cultural organisations. However, a host of constraints such as low income and a lack of research have caused a decrease in organisational entrepreneurship. Research limitations/implications – The survey is concerned with managers in public organisations. Future studies should include private-sector organisations, which ought to provide a basis for comparative analysis. Practical implications – There is a need for sustained structural and managerial reform. To achieve this, realistic human resource development policies should be formulated which lead to changes of attitude and behaviour in managers. Originality/value – This is a first attempt to study managers and their entrepreneurial tendencies in public sector organisations. It has policy implications for future development of the sector.

Keywords Managers, Public sector organizations, Entrepreneurs, Iran

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.