مقاله ترجمه شده بررسی مدیریت منابع انسانی نمونه ای پیشرفته از عوامل مؤثر بر پذیرش وکارآیی سیستم های الکترونیکی مدیریتی منابع انسانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M249

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۰۰۰۰   تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  بررسی مدیریت منابع انسانی نمونه ای پیشرفته از عوامل مؤثر بر پذیرش وکارآیی سیستم های الکترونیکی مدیریتی منابع انسانی

عنوان انگلیسی:

An expanded model of the factors affecting the acceptance and effectiveness of electronic human resource management systems

چکیده فارسی:

با وجود کاربرد گسترده ی سیستم های eHR ، زمینه یابی ها نشان داد که ممکن است چند مشکل همراه با طرح و اجرایشان به وجود آید.[ Cedar Creston(2007) .  Cedar Creston2007-2008سیستم های HR را زمینه یابی و بررسی می کند: تکنولوژی HR، روشهای انجام ارسال خدمات، و کمیت ها(متریک). قابل دسترس در سایت www.cedarcreston.com/research.php. ، در جولای ۲۰۰۸ اصلاح شده است.] برای مقابله با این مشکلات، مدل پذیرش و کارآرایی eHR را توسعه دادیم که توسط Ston، Ston-Romero و Luhaszewski پیشنهاد شد.                   مدل توسعه یافته موقعیت را برای یک بحث مفصل از فرایندهای ارتباطات تحت این سیستم ها را فراهم می کند که شامل اثرات رسانه و خصوصیات پیام می شوند. به علاوه ، چند فرضیه ی قابل آزمایش پیشنهاد می کنیم که می تواند در راهنمایی برای پیشبرد تحقیقات آینده بر سیستم های eHR مفید باشند

تکنولوژی اثر عمیقی بر رشته مدیریت منابع انسانی(HR) و در پیش برد آن بر بعضی از دستورالعمل های مدیریتی دارد . برای مثال، اغلب سازمانها از سیستم های الکترونیکی منابع انسانی، برای جذب متقاضیان کار،( Stone,lukaszewski,&Isenhour,2005) استفاده می کنند. همچنین ، به طورفزاینده ای برای ارائه آموزش، نظارت بر عملکرد کارکنان و کنترل سیستم های مزایا  و حقوق قابل استفاده است (Gueutal&Ston,2005;Strohmeier,2007). در این تاریخ ، محققان پیشنهاد کردند که سیستم های eHR به طور چشمگیری کارایی فرآیندهای HR را افزایش ، هزینه های اجرایی و زمان معامله و تجارت را کاهش می دهد( مثل، زمان برای تعویض کارکنان) (Gueutal&Stone,2005). اگرچه نتایج تحقیقات اخیر نشان داد که تنها ۱۴% از شرکت ها گزارش می کنند که قادرند تصمیمات بهتری درباره HR بگیرند (CedarCreston,2007). در نتیجه، ممکن است با مشکلاتی درباره طرح و اجرای این سیستم ها مواجه شوند که آنها را از رسیدن به اهداف شان باز دارد Ston,Ston-romero,&Lukaszewiski,2003)) . برای مثال، سیستم های الکترونیکیHR کمتر از سیستم HR سنتی جالب توجه باشند، و به احتمال کمتری توجه افراد را بدست آورند. همینطور، پیام های سیستم های الکترونیکی ممکن است که سبب کم کردن توانایی ارتباط رو در رو شده، و و از درک اهمیت اطلاعات HR در افراد جلوگیری کند.( مانند، قوانین و روش ها، راهنمایی های ایمنی).

Abstract

Despite the widespread use of eHR systems, surveys show that there may be a number of problems associated with their design and implementation [CedarCrestone (2007). CedarCrestone 2007–۲۰۰۸ HR systems survey: HR technologies, service delivery approaches, and metrics. Available at www.cedarcrestone.com/research.php. Retrieved July, 2008]. In an effort to overcome these problems we expanded the model of eHR acceptance and effectiveness developed by Stone, Stone-Romero, & Lukaszewski [Stone, D. L., Stone-Romero, E. F., & Lukaszewski, K. (2006). Factors affecting the acceptance and effectiveness of electronic human resource systems. Human Resources Management Review, 16, 229-244]. The expanded model provides a more detailed discussion of the communication processes underlying these systems including the effects of media and message characteristics. In addition, we offer a number of testable hypotheses based on the model that can be used to guide future research on eHR systems.