مقاله ترجمه شده روش یکپارچه‌سازی حمل و نقل و کاربری‌ زمین برای استراتژی حمل‌ و نقل و تخصیص کاربری‌ زمین

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M626

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۵۰۰   تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۵

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۵  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت  :  روش یکپارچه‌سازی حمل و نقل و کاربری‌ زمین برای استراتژی حمل‌ و نقل و تخصیص کاربری‌ زمین در چین

عنوان انگلیسی:

A land use and transportation integration method for land use allocation and transportation strategies in China

چکیده فارسی:

در این مقاله، ابتدا نوشته‌های مرتبط با تعامل بین کاربری‌زمین و حمل‌ونقل را بررسی‌می‌کنیم و سپس روش تخصیص کاربری جدید ‌زمین را به نام روش سه مرحله-دو-بازخورد ( روش یکپارچه) برای هردو تخصیص کاربری‌زمین و گزینه‌های سیاست حمل‌ونقل با پیاده‌سازی عملی توسعه می‌دهیم. سپس این روش را به پروژه طرح‌ریزی عمومی در شهری از چین با جمعیت بالای ۱٫۲ میلیون‌نفر بکارمی‌بریم. در این پروژه، استفاده از سه استراتژی تخصیص زمین و سه گزینه سیاست حمل‌ونقل را با استفاده از دو ابزار برنامه‌کاربردی ( با و بدون بازخورد)بااستفاده از این روش پیاده‌سازی‌شده در سیستم برنامه‌ریزی کاربری‌زمین UPlan و سیستم برنامه‌ریزی‌ حمل‌ونقل Emme ارزیابی‌می‌کنیم. نتایج نشان‌می‌دهند که استفاده از روش‌بازخورد (برنامه‌کاربردی دو) نتایج در کاهش فاصله خودرو و افزایش منطقه تحت پوشش خدمات اتوبوس حمل‌ونقل را در همان‌زمان متوقف می‌کند. باتوجه به استفاده از قابلیت‌دسترسی حمل‌ونقل و اندازه‌گیری ازدحام با پیاده‌سازی MSA، اندازه‌گیری دسترس‌پذیری روند همگرایی را بررروی تکرارها نشان‌می‌دهد. این خصیصه خوبی است که می‌تواند برای مقایسه‌های جایگزین استفاده شود. موضوع پژوهش‌های آینده نیز مورد بحث قرار می‌گیرد.

Abstract

In this paper, we will first review literature of the land use and transportation interaction and then develop a new land use allocation methodology called Three Stages-Two-Feedback Method (Integration Method) for both land use allocation and the transportation policy options with a practical implementation. Then we apply this method in an urban general planning project in China with more than 1.2 million populations. In this project, we evaluated three land use allocation strategies and three transportation policy options using two application tools (with and without feedbacks) using this method implemented in a land use planning system UPlan and a transportation planning system Emme. The results show that the use of the feedback method (Application Two) results in a vehicle distance reduction and the increase in the service coverage area of transit bus stops at the same time. Due to the use of transportation accessibility and the congestion measures with a MSA implementation, the accessibility measure shows a convergent process over iterations. This nice feature can be used for alternative comparisons. Future research subjects are also discussed.