اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M37

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۶ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ارتباط رفتار شهروندی سازمانی OCB و هوش هیجانی EI

عنوان انگلیسی:

Relationship of organizational citizenship behavior with emotional intelligence

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی رفتار شهروندی سازمانی با هوش هیجانی در کارکنان می پردازد. یک نمونه ۵۷ تایی از مدیران و زیردستانشان (۱۱۴ نفر پاسخ دهنده) در این پژوهش شرکت کرده اند. قابلیت اطمینان مقیاس OCB برابر ۸۳/۰ و برای EI برابر ۸۶/۰  بوده است. هوش هیجانی به میزان زیاد با مسئولیت پذیری، عفت اجتماعی و رفتار نوع دوستانه کارکنان مرتبط است. روش پیشنهاد شده توسط بارون و کنی  (Barron and Kenny-1986) برای بررسی نقش واسطه گری رفتار شهروندی سازمان بین هوش هیجانی بکار گرفته شد اما نتیجه قابل توجهی بدست نیامد.

این نتایج نشان میدهد که هوش هیجانی در رفتار شهروندی سازمانی کارکنان وجود دارد.

۱.  رفتار شهروندی سازمانی OCB

آپلبام ( Appelbam-2004) معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی یک رفتار مبتنی بر بصیرت است که جزئی از نیازمندی های کاری رسمی کارمندان نیست اما کارکرد موثر یک سازمان را ارتقا میدهد.

آلن، برنارد، راش و راسل (Allen,Barnard,Rush,Russell-2000) رفتار شهروندی سازمانی را تجسم یافتن رفتار مشارکتی و سازنده تعریف کرده اند که نه بواسطه دستورات رسمی شغلی ایجاد می شود و نه مستقیما یا به شکل قراردادی ناشی از سیستم های رسمی پاداش و تشویق سازمانی است. بولینو و تارنلی (Bolino And Turnley- 2003) رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان  یک توانایی سازمان در استنباط رفتار کارکنان که فراتر از اجرای وظایف معمولیشان است، معرفی کرده اند. آنها متوجه شدند که رفتار شهروندی بطور کلی دو خصوصیت عمده دارد: مستقیما کارکنان ملزم به اجرای آن نیستند ( یعنی به عنوان بخشی از نیازمندی های شغل یک فرد نیست.) و دیگر اینکه رفتار شهروندی نمایشگر تلاش های خاص و گسترده ای است که سازمان ها از جانب کارکنانشان برای رسیدن به موفقیت، به آنها نیاز دارد.

بولینر و تارنلی و بلودگود ( Bolino And Turnley And Bloodgood -2002) رفتار شهروندی سازمانی را خواست قلبی کارکنان به قدم فراتر نهادن از نیازهای رسمی شغلشان برای کمک به یکدیگر و اولویت قرار دادن خوبی سازمان نسبت به منافع شخصی خودشان و داشتن علاقه حقیقی به فعالیت ها و ماموریت کلی سازمان ، تعریف کرده اند.

Abstract

This manuscript examines the relationship of organizational citizenship behavior (OCB) with emotional intelligence (EI) of the followers. A sample of 57 dyads of managers and their supervisors (i.e., 114 respondents) participated in this study. The reliabilities of the scales were .83 organizational citizenship behaviors and .86 emotional intelligence. Emotional intelligence was significantly correlated to conscientiousness, civic virtue, and altruistic behaviors of followers. The method suggested by Barron and Kenny (1986) was used to test mediation of organizational citizenship behavior between emotional intelligence, but nothing significant was found. The results indicated that emotional intelligence of the organizational citizenship behavior of followers.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.