اطلاعیه

مقاله ترجمه شده استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M309

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۹ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM : یک دیدگاه چند فازی

عنوان انگلیسی:

Using the balanced scorecard in assessing the performance of e-SCM diffusion: A multi-stage perspective

چکیده فارسی:

مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی (e-SCM)، شکل مشخصی از سیستم های درون سازمانی است، که به طور کلی به عنوان یکی از استراتژی های مهم برای ایجاد مزیت های رقابتی در نظر گرفته می شود. اشاعه e-SCM در میان شرکای تجاری برای کاربرد نهایی و تاثیر موفق عملکردش حائز اهمیت است. با این حال، فرایند اشاعه در ماهیت خود فرایندی پیچیده و پویا است و در طول زمان مالکیت تکاملی را در گیر می سازد. نظریه اشاعه نوآوری (IDT) بر اساس بررسی موثر فرایند اشاعه با مراحل مختلف تعریف شده است. علاوه بر این، مطالعات قبلی به نتایج بی معنایی در عملکرد با قابلیت IT با توجه به اقدامات نامناسب دست یافته اند. کارت امتیازی متوازن (BSC) با فرمت SCM، چهار دیدگاه عملکرد را ترکیب می کند که برای غلبه بر این مشکل مناسب است. در خصوص IDT و BSC، این مطالعه یک چارچوب جدیدی را برای بررسی روابط بین ساختار مرحله ای و بر اساس BSC می باشد. داده ها از پرسشنامه جمع آوری شده اند. نتایج نشان می دهد که در چهار دیدگاه BSC تفاوت معنی داری میان اشاعه خارجی و دو مرحله اولیه، پذیرش و اشاعه داخلی وجود دارد. علاوه بر این، تمامی چهار دیدگاه بخوبی در مرحله اشاعه خارجی تحقق می یابند. مفاهیم برای مدیران و محققان مورد بحث قرار می گیرد.

واژگان کلیدی : مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی، سیستم های درون سازمانی، نظریه اشاعه نوآوری، کارت امتیازی متوازن، عملکرد سازمانی

 ترجمه بخش ۶ مقاله

۶. نتیجه گیری و پیشنهادات

سازمان ها ی بیشتر ی E-SCM را به عنوان یک مسئله مهم نوآوری در فن آوری و منبع مزیت تمایز به رسمیت شناخته اند. کاربرد موفقیت آمیز e-SCM در میان شرکای تجاری کلیدی برای تحقق عملکرد در سازمان های میزبان است. این مطالعه به دستاوردهایی از یک نظر جدید یکپارچه سازی یک ساختار اشاعه و BSC با اشکال مختلف عملکرد سازمانی دست یافته است. در نتیجه در مقایسه با مطالعات قبلی این رویکرد زمان زیادی را برای نشان دادن فرآیند تحقق اجرای عملکرد e-SCM نیاز دارد. یافته های مهمی در این مطالعه گزارش شده است. سه مرحله اشاعه، اثرات متفاوتی را بر چهار دیدگاه عملکرد نشان می دهد. به طور خاص، تفاوت قابل توجهی بین مرحله نهایی (القا خارجی) و دو مرحله قبل از آن (پدیرش و اشاعه داخلی) وجود دارد. علاوه بر این، چهار دیدگاه عملکرد بخوبی در مرحله اشاعه خارجی تحقق مییابد. ابتدا، موضوع اشاعه e-SCM از نقطه نظر خارجی تمرکز ویژه ای بر همکاری میان شرکای تجاری دارد. اثر تاخیر زمان عامل تعیین کننده مهمی برای اندازه گیری موثر عملکرد سازمانی، در اجرای برنامه های بخصوص، عملکردهای مشتری و مالی است. به طور کلی، همچنین می تواند بینشی را برای تناقض بهره وری IT برای طراحی موثر برنامه اجرای نوآوری در فن آوری ارائه کنند. این امر ممکن است سهم عمده ای از این تحقیق را دارا باشد. یافته ها تعدادی از مفاهیم را برای دست اندرکاران ارائه میدهند. دست اندرکاران قادر به طراحی استراتژی های مناسب برای مقابله با مشکل پیاده سازی e-SCM با توجه به درک عملکرد فرآیند دستیابی با اشکال مختلف از اثرات عملکرد هستند. سپس، در حالی که تمرکز اشاعه e-SCM در آمادگی فعالیت های خارجی در زنجیره تامین است، شرکا نیاز به ایجاد یک مکانیزم به خوبی هماهنگ شده دارند تا این فعالیت ها را قبل از استقرار e-SCM کنترل کنند. علاوه بر این، اثر تاخیر زمان نقش حیاتی را برای تشخیص اشکال مختلف عملکرد سازمانی ایفا میکند. به منظور دستیابی کامل عملکرد مشتری و مالی، مدت زمان زیادی برای اجرای e-SCM لازم است. سازمان میزبان، باید به دقت میزان اشاعه e-SCM را قبل از هر گونه تصمیم گیری بمنظور تلاش و همکاری در دستیابی به عملکرد SCM در میان شرکای تجاری بررسی کند. در نهایت، چون بسیاری از مطالعات اشاره به نقش واسطه فرایند کسب و کار در عملکرد فعال IT دارد، دست اندرکاران باید برخی از شیوه های سازمانی و یا قابلیت ها یی، چون فرآیند یادگیری و رشد و کسب و کاررا به منظور رسیدن به عملکرد مالی خود پرورش دهند. بنابراین، برای یک سازمان در شرایط توسعه این قابلیت های سازمانی یا شیوه هایی از مکانیسم مدیریت دانش و یا دیگر برنامه های آموزشی حائز اهمیت است. علاوه بر این، تحقیقات آینده باید بر این اساس باشد. ابتدا، این مدل عمدتا توسط یک بررسی تجربی در این مطالعه تایید میشود. تحقیقات بعدی می تواند یک مطالعه موردی را با مشاهده طولی انجام شد تا سودمندی این چارچوب در روش درک عمیق تر شود. سپس، به این دلیل که یک چارچوب نمونه ای از این تحقیق از صنایع مختلف مونتاژ شد، نتیجه گیری آن کلی تر و جامع تر بود. پژوهش های آینده می تواند در یک صنعت خاص از جمله صنعت خدمات، در جهت تصرف شباهت ها و تفاوت های میان دو پایگاه مختلف پژوهشی مورد هدف واقع شود. علاوه بر این، باید بینش بیشتری را در روش پیاده سازی e-SCM در برخی از صنایع خاص ارائه کنند. در نهایت، هدف اصلی این مطالعه نهفته در بررسی اثرات عملکرد اشاعه e-SCM در چهار دیدگاه عملکرد در BSC می باشد. پژوهش های بیشتر آتی می توانند روابط موثر میان چهار دیدگاه عملکرد را دریابد و دست اندرکاران را قادر می سازد که به طور موثر منابع خود را بر روی درایور های عمده موفقیت عملکرد توزیع کنند. همانطور که قبلا اشاره شد، اگرچه این تحقیق برخی از نتایج مفید را فراهم کرده، ولی هنوز هم برخی محدودیت ها را دارا میباشد. ابتدا، سرعت واکنش با وجود تلاش های مختلف برای بهبود آن کمتر از حد مطلوب است. این امر ممکن است به خاطر پاسخ دهندگان مورد نظری باشد که ممکن است فاقد تجارب مربوطه در استقرار اشاعه e-SCM با بررسی چند مرحله ای در روش باشند. با این حال، نمونه پاسخ نظام مند نشان دهنده هیچ عدم پاسخ در نمونه مورد مطالعه ارائه شده نبود. سپس، پاسخ دهندگان مورد نظر در هر شرکت ابتدا برای مدیران عمومی، معاون مدیران، و مدیران تدارکات خرید در عملکرد SCM طراحی شدند. با این حال، حدود ۲۵ درصد از پاسخ دهندگان در جایگاه هیات مدیره بودند. از آنجا که مدیران ارشد در شرکت های بزرگتر معمولا مشغله زیادی دارند، برخی از پرسشنامه ها را ممکن است از طریق زیردستان خود به پایان برسانند. در واقع، پرسنل از افرادی متشکل میشود که از نظر فیزیکی برای کار روزانه مسئول هستند. با این حال، سود اضافی، افزایشی در تنوع منابع داده ها با آگاهان متعدد و در نتیجه، افزایش واریانس متغیرهای مورد نظر را بدنبال خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.