اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تئوری هایی در ارتباط با تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M383

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۹

سال نشر: ۲۰۰۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تئوری هایی در ارتباط با تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی

عنوان انگلیسی:

 Theorizing about the impact of strategic human resource management

چکیده فارسی:

در این مقاله ما تئوری هایی در ارتباط با تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی (SHRM) معرفی می کنیم. به طور مشخص چارچوبی را ( که حاصل بررسی، ادغام، و توسعه مبانی نظری SHRM می باشد) مطرح می کنیم که برای محققان ابزارهای نظری لازم را برای ۱- توسعه ارزیابی های ساختاری کارایی سازمانی ایجاد کرده و ۲- مدل های تئوری تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی (SHRM) را ایجاد می کند که می تواند به طور دقیق به تفسیر و ارزیابی پیوند اصلی تئوری تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی (SHRM) ( یعنی پیوندهای میان استراتژی های سازمانی، تئوری تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی (SHRM)، و  کارایی سازمانی) بپردازد.

کلیدواژه: نظریه، تاثیر، مدیریت منابع انسانی راهبردی

 ترجمه صفحه ی ۱۵ و ۱۶ مقاله

این بدین معنی است که یک توافق کلی بین اکثر محققان وجود دارد که سیستم های مدیریت منابع انسانی راهبردی دارای سطوح متناسب مربوط به تجزیه و تحلیل ها می باشد. در این متن ما به بیان این موضوع می پردازیم که چارچوب های مورد نظر ما در ارتباط با این سیستم ها از سیستم های مدیریتی مختلفی تشکیل شده است تا نتایج مشابهی را شامل گردد. این بدین معنی می باشد که اگرچه بعضی از این سیستم های مدیریتی دارای تاثیر بیشتری بر روی نتایج دارند اما تاثیرات کلی آن به عنوان یک سیستم مد نظر محققان می باشد.

بر اساس نتایجی از مطالعات اخیر، بت این موضوع را بیان می کند که این فرایندمی تواند در ارتباط با تحقیقات بعدی مفید باشد تا به این بررسی بپردازیم که چگونه ابعاد مختلف مربوط به سیستم مدیریت منابع انسانی راهبردی می تواند نتایج مختلفی را به همراه داشته باشد.اگرچه بحث در ارتباط با سیستم های مدیریت منابع انسانی راهبردی مورد نظر این مقاله نمی باشد، ولی ما به بیان این موضوع می پردازیم که نتایج حاصل از مدیریت منابع انسانی راهبردی ممکن است متغیر باشد و این فرایند یستگی به سیستم های مدیریتی دارد. در ارتباط با نظریات بات، ما به این موضوع می پردازیم که، تحقیقات آینده می تواند به صورت تجربی این روابط را با پیاده کردن فعالیت های سیستمی در یک سازمان و بررسی نتایج حاصله مورد آزمایش قرار دهد. بنابراین ما باید احتیاط کنیم که اگرچه محققان به بررسی مدل های مدیریت منابع انسانی راهبردی  می پردازند اما چنین نتایج تجربی به صورت اکتشافی بوده و می بایست تفسیر و تبین گردد.

چارچوب مورد نظر ما یک سیستم باز می باشد و این امکان را برای ما به وجود می آورد که فاکتورهای مختلفی را در نظر بگیریم که در سازمان های مختلف به اجرا گذاشته می شود. اگرچه این سیستم ها در معرض آزمایشات تجربی قرار نمی گیرند مدل های ساختاری معادلاتی (SEM) روش آماری می باشد که محققان در قادر می سازد تا مدل های استراتژیکی مدیریت منابع انسانی راهبردی  را مورد بررسی قرار دهند. این مدل ها از چند جنبه حائز اهمیت می باشند ۱- روابط ساختاری بی شماری می توانند به صورت بصری مد نظر قرار گیرند تا مفاهیم واضح تری را در ارتباط با مدل های مورد بررسی مشخص کنند.۲- مدل های فرضی می توانند به صورت آماری در تجزیه و تحلیل های مشابه سیستم ها مد نظر قرار گیرند. اگرچه گنجایش فعالیت ها و تاثیرات غیر خطی به صورت مسئله ای غامض می باشد اما ما تحقیقات مدیریتی انجا شده را مورد بررسی قرار می دهیم تا این روش های آماری را به عنوان یک اولویتی در مقابل روش های چند متغیری قدیمی تر در نظر بگیریم.

دایر، شافر، روگر، رایت بررسی های قبلی را مورد انتقاد قرار داده اند و این مورد به دلیل استفاده کم از نتایج سنتی برای سنجش کارایی سازمان ها می باشد. چارچوب مورد نظر نشان می دهد که نتایجی که می بایست برای ارزیابی کارایی سازمان ها به کار رود توسط سازمان ها متفاوت می باشد. یک سری از محققان اقدامات مورد نظری را در ارتباط با کارایی سازمان ها از نقطه نظر اهمیت و همچنین رضایت نتایج بعضی از سازمان های مشابه را مد نظر قرار می دهند. اگرچه ما به این احساس رسیده ایم که این پتانسیل هایی را در ارتباط با تحقیقات به وجود می آورد، ولی ما به هر حال دو مورد را در ارتباط با محققان در نظر می گیریم.در ابتدا اینکه، از آنجایی که این اقدامات به طور معمول از نظر نتیجه دارای اهمیت می باشد و باعث رضایت مدیران سطح بالا می گردد، ما می توانیم در محققان بینش وسیعتری را ایجاد کنیم تا به بررسی اهمیت نتایج و رضایت تمام سهامداران بپردازیم.

ص ۱۶

بعضی از محققان معقول بودن و اعتبار کارایی سازمان ها را در تحقیقات استراتژی مدیریت منابع انسانی راهبردی مورد بررسی قرار می دهند. به هر حال اگر محققان اهمیت نتایج و رضایت ها را از نقطه نظر سهامداران مورد توجه قرار دهند آن ها قادر خواهند بود این نگرانی ها را کمتر کنند. دوم اینکه، این اقدامات برای ایجاد کارآمدی متغیرها در سازمان ها مد نظر قرار می گیرد. ما تحقیقات آینده را در ارتباط با منابع انسانی، سازمان ها، حساب های مالی و بازارهای سرمایه مد نظر قرار می دهیم.

۶. نتیجه گیری :

در این مقاله ما چارچوبی را برای استراتژی مدیریت منابع انسانی راهبردی طراحی کرده ایم که حاصل از بررسی، یکپارچگی و توسعه نظریات بنیادین در این زمینه بوده است. چارچوب مورد نظر ما برای محققان ابزارهای نظری را ایجاد می کند  که برای درک  کارایی سازمان ها مورد نیاز می باشد که این موارد نتایج جامعی را در ارتباط با تحقیقات استراتژی مدیریت منابع انسانی راهبردی و همچنین پیوستگی های عمودی و افقی ایجاد می کند. علاوه بر این چارچوب ما برای محققان یک مبنای نظری را ایجاد می کند که آن ها می توانند از طریق آن مدل مناسبی را طراحی کنند. این مدل ها بسیاری از نگرانی های اخیر را مد نظر قرار داده و به تفسیر و ارزیابی ارتباطات مربوط به استراتژی مدیریت منابع انسانی راهبردی می پردازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.