اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه به کار گیری برنامه ریزی تعاملی با تکیه بر رهبری بخش دولتی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M603

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۴   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۱۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی رشته مدیریت ترجمه شده :  به کار گیری برنامه ریزی تعاملی با تکیه بر رهبری بخش دولتی در هیئت مدیره شورای مهاجرت اندونزی

عنوان انگلیسی:

Applying Interactive Planning on Public Service Leadership in The Directorate General of Immigration Indonesia

چکیده فارسی:

این روزها بخش دولتی تحت فشار می باشد تا خدمات را بهبود بخشد و بتواند به طور موثر تر و کارآمد تر با بخش های دیگر همکاری کند. این امر به خاطر سطح انتظارات بالای مردم جهت دستیابی به خدمات سازمان های دولتی می باشد. در نتیجه رهبران سازمان های بخش دولتی نیاز می رود تا مسئولیت ها و وظایف عمده تری بر عهده گیرند. این امر شامل پیاده سازی عملکردهای مهاجرت اندونزی می باشد که توسط هیئت مدیره شورای مهاجرت، وزارت عدالت و حقوق بشر جمهوری اندونزی اجرا می شود. مسئله مهاجرت در اندونزی دارای ماهیت منحصر به فردی است چون این کشور به لحاظ شرایط جغرافیایی، بزرگترین کشور پر جزیره در جهان می باشد که اطراف آن را پر از دریا و جزیره احاطه نموده است و این مسئله بر گسترش خدمات مهاجرت تاثیر نهاده است. سوال اصلی آن است که برای کنترل مسائل مهاجرت پویا به اندونزی چه نوع رهبری نیاز می رود؟

هدف این مطالعه توصیف برنامه ریزی تعاملی می باشد که شامل گسترش مسائل لازم به اجرا در هیئت مدیره شورای مهاجرت می باشد. نتایج نشان داد که رهبری در هیئت مدیره شورای مهاجرت جمهوری اندونزی مقید به جایگاهی دارای اقتدار رسمی نمی باشد بلکه منوط به همکاری بین مدریت و کارمندان سازمان می باشد. ویژگی های رهبری مورد نیاز، نوع رهبری دارای ماموریت، ایجاد دیدگاه، اعتماد به کارمندان، هم فکری در مواقع بحران، تشویق به ریسک پذیری، دارا بودن مهارت، آشنایی با جوانب ضروری، تبدیل به فرد گوش فرا دهنده، معلم و مربی می باشد. ویژگی های رهبری تعیین می کنند که برنامه ریزی چگونه می تواند به چالش ها پاسخ دهد و بر مسائل متعدد نظام مهاجرت در هیئت مدیره شورای مهاجرت غلبه کند. برای پشتیبانی از موفقیت برنامه ریزی تعاملی در خدمات مهاجرت هیئت مدیره شورای مهاجرت، اصل تعاملی، اصل تداوم و اصل کل نگر نیاز می رود. توصیه های هیئت مدیره شورای مهاجرت از قبیل این موارد می باشد که دولت بایستی تحقیقات بیشتری انجام دهد تا سناریو تطبیق دهی و برنامه ریزی مربوط به نقش و جایگاه در هیئت مدیره شورای مهاجرت، وزارت عدالت و حقوق بشر اندونزی در رویارویی با سازمان ها و نیز جامعه اقتصاد اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا ۲۰۱۵  به اجرا گذاشته شود.

کلید واژه: رهبری بخش عمومی، رهبری خدمتگذارانه، برنامه ریزی تعاملی، هیئت مدیره شورای مهاجرت

Abstract

Nowadays, the public sector is being under pressure to improve the service and be able to work with other sectors more effectively and efficiently. This is due to the high expectations of the people to obtain services from public sector organizations. As the result, the leaders of public sector organizations are required to carry out bigger duties and responsibilities. It includes the implementation of Indonesian immigration functions being performed by The Directorate General of Immigration, Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia. Immigration in Indonesia itself has a unique character, because in terms of its geographical condition, Indonesia is a the largest archipelagic state in the world for its large width of seas and numbers of islands, which affects the expansion of the immigration service. The main question is what kind of leadership that is needed to control the high dynamics of immigration in Indonesia? This study aims to describe the interactive planning (Ackoff, 2001, Asmui and Fitriati 2013), which includes the explanations of what things that are needed to be applied in the case of The Directorate General of Immigration. The results showed that the leadership in the General Directorate of Immigration Republic of Indonesia is not tied to a position that has formal authority, but rather to the collaboration between management and staff of the organization (Morse & Buss, 2008).

The leadership characteristic needed is the leadership that has mission, create a vision, trust employees, keep their heads in a crisis, encourage risk taking, has the expertise, know what is essential, become listener, teachers and mentors. The leadership characteristics determine how the planning is able to answer challenges and overcome various problems of immigration system in The Directorate General of Immigration. To support the success of interactive planning in imigration services in Directorate General of Immigration, participative principle, continuity principle, and holistic principle are required. The recommendations for Directorate General of Immigration are that government needs to conduct further research in order to do mapping and planning scenario related to the role and position in Directorate General of Immigration, Ministry of Justice and Human Rights Republic of Indonesia in facing globalization as well as ASEAN Economic Community 2015.