اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مطالعه ی مدیریت بحران و ارتباط بحران داخلی در سازمان ها

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M288

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۴۰۰۰   تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ورود به حوزه ی جدید : مطالعه ی «مدیریت بحران» و «ارتباط بحران» داخلی در سازمان ها

عنوان انگلیسی:

Entering new territory: A study of internal crisis management and crisis communication in organizations

چکیده فارسی:

هدف این مقاله ارائه و بحث در مورد برخی از یافته های مهم از یک تحقیق بزرگ از مدیریت بحران و ارتباط بحران داخلی که در بهار ۲۰۱۱ در بین سازمان خصوصی و عمومی در دانمارک انجام شده (تحقیق ICMCC) این تحقیق در بین ۳۶۷ کمپانی خصوصی و بزرگ (که از DK1000 انتخاب شده بودند که توسط مجله تجاری بورسن بنا شده بود) و ۹۸ کمپانی عمومی (شهرداری ها) انجام شده. هدف کلی از این مطالعه بدست آوردن این ایده است که چگونه این کمپانی ها یا سازمان ها مدیریت بحران و فعالیت های ارتباط بحران داخلی را قبل، بعد و در طول یک بحران درک می کنند، برنامه ریزی، همکاری و اجرا می کنند. پرسشنامه این تحقیق شامل ۳۶ سوال است که به پاسخ دهندگانی که معمولاً مسئول آمادگی بحران برای سازمانها هستند، داده می شود. این نتایج حاصل ارتباط بحران از این تحقیق نشان می دهد که اکثریت سازمان ها یک طرح احتمالی برای بحران دارند. و بیشتر این طرح ها شامل جنبه های داخلی مربوط به مدیریت و ارتباط با سهام داران داخلی در طی یک بحران است. بنابر این این تحقیق یک رفتار حرفه ICMCC و رسمی را در برابر مدیریت بحران نشان می دهد همچنین در برابر یک بحران در رابطه با سهام داران سازمانی بین المللی درطول یک بحران وجود دارد. هر چه سازمان بزرگتر باشد احنمال بیشتری دارد که طرح بحران داشته باشد. این ویژه ی سازمان های خصوصی است. تحقیق ICMCC قسمتی از پروژ های تحقیقاتی مشارکتی بزرگ را نشان می دهد که توسط شورای تحقیقات مستقل علمی اجتماعی دانمارکی (۲۰۱۱-۲۰۱۴) حمایت مالی شده است و مدیریت بحران و ارتباط بحران در سازمان های دانمارکی نامیده شد. هدف این پروژه ی سه ساله مشخص کردن نقش مدیریت بحران و ارتباط بحران داخلی قبل، بعد و در طی یک بحران سازمانی و یا بحران اجتماعی است که منجر به کوچک شدن و یا تغییرات بزرگ در داخل سازمان و یا حوزه ی سازمانی می شود.

کلمات کلیدی : واکنش کارمندان، ارتباط بحران داخلی، مدیریت بحران داخلی، سازمان عمومی و خصوصی، بررسی

 ترجمه بخش ۸ مقاله

۸: محدودیت ها و اشاراتی برای تحقیق های آینده

عالی رغم وجود دانش جدید درباره ی جنبه های داخلی بحران سازمانی، یعنی مدیریت بحران و ارتباط بحران، ما از این واقعیت که طرح تحقیق ما برخی محدودیت ها را دارد، آگاهیم. و آن اینکه تا حد خاصی تنها به ما این اجازه را میدهد تا پاسخ ها را به سوالات تحقیق مان بیاوریم. بحران های سازمانی پدیده های پیچیده و مختلفی هستند. که باعث میشود تا تعمیم دادن بر همه نوع بحران ها همه نوع مدیران و کارمندان، سازمان و صنعت ها کار مشکلی باشد. اما ما ادعا میکنیم که پاسخ هایی که پاسخ دهندگان ارائه کردند (مقامات ارشد ارتباطی، مدیریت منابع انسانی، و یا دیگر مدیران مسئول، و آمادگی بحران در سازمانها) یک تصور نمونه ای از چگونگی درک آنهااز جنبه های داخلی سازمان به خصوص آمادگی بحران رسمی از سازمان های خصوصی و عمومی در دانمارک ارائه میکند (مدیریت بحران و ارتباط بحران داخلی). با این وجود ما تمایل داریم که تاکید کنیم نه تنها بررسی ICMCC را اجرا کرده تا قابل تعمیم به همه ی بحران ها و سازمان باشد بلکه روند اکتشافی ما را که تشویق به یادگیری بیشتر میکند، عملی کند. با استفاده از نتایج بررسی ICMCC برای ایجاد فرضیه های جدید درباره مدیریت بحران و ارتباط بحران داخلی به عنوان حوزه فعالی است. درباب تحقیق های آینده بررسی ICMCC توسط یک سری مصاحبه های کیفی، نیمه ساختاری عمیق با پاسخ دهندگان انجام میشود که توضیح بیشتر فرضیه های فوق الذکر را ممکن میسازد و به فهم درستی از جنبه های دیگر نتایج بررسی خواهیم رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.