اطلاعیه

مقاله ترجمه شده رهبری در قرن بیست و یکم؛ ضرورت های بین المللی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M360

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۵  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده رهبری در قرن بیست و یکم؛ ضرورت های بین المللی

عنوان انگلیسی:

Twenty-first century leadership:international imperatives

چکیده فارسی:

هدف- هدف این مقاله شناسائی موارد اصلی ای است که رهبران سازمانی در نتیجه ی محیط اقتصادی بین المللی جهانی و به سرعت در حال تغییر، با آنها مواجه می شوند. شایستگی ها و مهارت های مناسب رهبری ای که رهبران سازمانی را قادر به رویاروئی اثربخش با این موضوعات جهانی می کند به طور جزئی بررسی می شود و از طریق مدل مفهومی هدف این مطالعه، بیشتر شرح داده می شود.

طرح/روش شناسی/رویکرد- تجزیه و تحلیل متداول محتوای ادبیات موجود در زمینه رهبری، مدیریت، توسعه سازمانی و مدیریت منابع انسانی، این مطالعه را محدود به شناسائی سه مورد اصلی، ابعاد فرعی شان و استراتژی های اثربخش مرتبط با رهبری سازمانی می کند.

یافته ها- این مطالعه، مدلی مفهومی را نشان می دهد که باعث تقویت درک علمی متداول از ضرورت های بین المللی ای می شود که بر رهبران سازمانی قرن بیست و یکم تاثیرگذار هستند و ” بهترین کیفیت ” مهارت ها و شایستگی ها و مدل های رهبری ای که مدیران را قادر به رهبری اثربخش در یک بازار جهانی به سرعت در حال تغییر می کند را شرح می دهد.

اصالت/ارزش-  سادگی و صراحت مدل مفهومی مبتنی بر توصیف این بررسی، رویکردی اصیل نسبت به ارتباط بین تئوری و عمل در رهبری سازمانی بین الملل ارائه می دهد که این مهم نتیجه ی ساده سازی آرایه های گیج کننده ی نقطه نظر های مربوط به رویکردهای رهبری می باشد. تعدادی از گزینه های تحقیقاتی پیشنهاد می شوند که منجر به ایجاد مدل ” ضرورت بین المللی ” پیش بینی کننده تر می شود.

واژگان کلیدی- چالش های رهبری، ضرورت های جهانی، اخلاقیات، تغییر، بحران ها، استراتژی های رهبری، دگرگونی، نوآوری،پروتکل های تصمیم گیری، رهبری، تصمیم گیری

 ترجمه بخش ۷ مقاله

۱-   نتیجه گیری

موضوعات و مسایل قابل ملاحظه ای که رهبران سازمانی  طی دوران ابتدائی قرن بیست و یکم با آن مواجه می شوند مانند بحران های جهانی، چشم انداز اقتصادی به سرعت درحال تغییر، و  سرعت شدید تغییر جهانی منجر به خلق  وضع دشوار اخلاقی ، پیچیدگی و عدم قابلیت پیش بینی برای رهبران بین المللی قرن بیست ویکم می شود (Rodriguez et al,2005;Tatoglu and Demirbag,2008;Walker,2005).  خواه به صورت داخلی یا بین المللی، سازمان ها  با  موانع  خارجی  به سرعت در حال تغییر( تقاضاهای مشتری، بازارهای غیرقابل پیش بینی،  توسعه اقتصادهای جدید،  اتحادهای استراتژیک دائما در حال تغییر، رشد و سودآوری پایدار) و موارد داخلی( کمبودهای مهارتی،  حفظ استعداد، نیروی کار منعطف، توافق های ساختاری سازمانی) دست به گریبان هستند.(Wang et al,2011) بنابراین، حفظ سودآوری، امنیت و انعطاف سازمانی ، اجتماعی و ملی  در شرایط بین الملل نامطمئن و متلاطم باید از اولویت های  مهم برای رهبران بین الملل باشد.(Bledow et al,2011;Karp and Helgo,2009;Lloyd-Walker and Walker,2011; Rogers, 2011) . موضوع مرتبط دیگر این مفهوم است که رهبران سیاسی  باید پارتیزان را کنار بگذارند و با رهبران کسب و کار و  جامعه و اجتماعی برای ترغیب توسعه انسانی و ظرفیت سازی برای انعطاف  در مواجهه با فساد، تنزل محیطی،  و تهدیدات جهانی، به ویژه زمانی که هیچ نهاد منحصر به فرد ، الزام آور، سیاسی یا اقتصادی جهانی برای پاسخگو نگاهداشتن رهبران برای اقداماتشان وجود ندارد، همکاری  کنند.(Walker,2006)

با این وجود، تلاش های کشف رویکرد رهبری مناسب و مرتبط با کلیه رهبران بین المللی به طور معمول با یک  آرایش سردرگم  از نقطه نظرات ناقص و مخالف، تعصبات فرهنگی در تفسیر و”تنوع گزینشی از رویکردها رهبری که ضرورت رهبری را تعریف می کند” مبهم شده است.(DeChurch et al,2010,p.1071) علاوه بر این، این رویکردها اغلب بر اساس یک رویکرد مسلط غربی، سازندگی کرائی اجتماعی انگلوساکسون که بر  رهبری ،که بیشتر از افراد بهره مند می شود تا مدل های رهبری به عنوان” فرآیند” ، متمرکز می شود، می باشد. (Jepson,2009)

مدل مفهومی ارائه شده در این مقاله به دنبال ساده سازی و انسجام بیشتر این تحقیق با تمرکز بر ۳ مورد کلیدی جهانی که از محیط اقتصادی به سرعت در حال تغییر جهانی نشات می گیرد و مهارت ها، شایستگی ها و مدل های رهبری “بهترین راهکار” را  که برای مواجهه اثربخش با این ۳ مورد هسته ای قابل استفاده است، به طور جزئی بیان می کند، می باشد. توجه به این مهارت های ” بهترین راهکار” باید رهبران کسب و کار را قادر سازد تا از آنچه Wang et al(2011) به عنوان قابلیت های پیچیده و تخصصی رهبری پیشنهاد می کند، استفاده کند. این همان قابلیت هائی است که باید به طور پیش گستر استراتژی شرکت را با یک مدل کسب و کار مسئولیت اجتماعی پر نفوذ  که پیامدهای بلندمدت، انبوهی از ذینفعان ( نه فقط سهامداران)، و زیان های فساد و رشوه خواری را برجسته می سازد.(Li et al,2011;Lloyd-Walker and Walker,2011; Useem et al,2005) امید می رود که چنین جریان اقدامی به سوی اجتناب از رخداد مجدد بلایای جهانی که به نظر می رسد با افزایش وقوع و ارتفاع  سطوح  تهدید جاری ظاهر می شود، حرکت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.