اطلاعیه

مقاله انگلیسی حسابرسی دولتی و حاکمیت زیست محیطی: شواهدی از اصلاح سیستم حسابرسی چین

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H778

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Environmental Impact Assessment Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ :  حسابرسی دولتی و حاکمیت زیست محیطی: شواهدی از اصلاح سیستم حسابرسی چین

عنوان کامل انگلیسی:

Government auditing and environmental governance: Evidence from China’s auditing system reform

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H778)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

حسابرسی دولتی یک مکانیزم مهم برای نظارت بر استفاده از منابع مالی، جلوگیری از فساد اداری و بهبود عملکرد حاکمیتی است. عملکرد حسابرسی دولت تحت تأثیر استقلال آن است. این مطالعه با در نظر گرفتن اصلاحات انجام شده در مدیریت عمودی موسسات حسابرسی دولتی ( طرحی که چین در سال ۲۰۱۵ شروع به اجرای آزمایشی آن کرد ) به عنوان شوک بیرونی به حسابرسی دولتی و ساختار انگیزشی آن، از روش تفاوت در تفاوت (DID) برای ارزیابی تأثیر حسابرسی دولتی بر عملکرد حاکمیت زیست محیطی استفاده کرد. نتایج نشان داد که این اصلاح به طور چشمگیری شدت انتشار آلاینده ها را کاهش داده است و همچنین اعتبار این نتایج  با انجام آزمون های استواری مورد تایید قرار گرفت. تأثیر زیست محیطی اصلاحات مرتبط با حسابرسی دولت عمدتاً با بهبود عملکرد زیست محیطی حاصل شد، نه با افزایش سرمایه‌گذاری زیست محیطی. به طور خاص، این اصلاحات هیچ تاثیر مستقیمی بر هزینه های مالی محیط زیست نداشت، بلکه عملکرد ورودی- خروجی و ظرفیت های حاکمیت زیست محیطی را بهبود بخشید. نتایج ارائه شده در این مقاله نه تنها مطالعات مرتبط با رابطه بین تمرکززدایی و حاکمیت زیست محیطی محلی را غنی می کند، بلکه شواهد جدیدی از تأثیر حسابرسی دولتی بر حاکمیت زیست محیطی و بینش های سیاستی ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: حسابرسی دولتی، اصلاحات متمرکز، حاکمیت زیست محیطی، عملکرد خروجی، چین

Abstract

Government auditing is an important mechanism for supervising the use of fiscal funds, preventing official corruption, and improving governance performance. The performance of government auditing is affected by its independence. Taking vertical management reform of government auditing institutions—an initiative China began to pilot in 2015—as the exogenous shock to government auditing and its incentive structure, this paper used the differences-in-differences method (DID) to evaluate the impact of government auditing on the performance of environmental governance. The reform was found to have significantly reduced the intensity of pollutant emissions and a series of robustness tests confirm the validity of this conclusion. The environmental effect of government auditing reform was mainly achieved by improving environmental performance, not by increasing environmental investment. Specifically, the reform had no direct impact on environmental fiscal expenditure; Rather, it improved environmental input–output performance and environmental governance capabilities. The research presented in this paper not only enriches the study of the relationship between (de) centralization and local environmental governance but also provides new evidence of and policy insights into the impact of government auditing on environmental governance.

Keywords: Government auditing, Centralized reform, Environmental governance, Output performance, China

۱.Introduction

 Environmental governance is a form of extremely complex systems engineering; as such, governments must implement various means for comprehensive disposal in addition to constantly testing innovative governance approaches and measures (Wehkamp et al., 2018; Cao et al., 2021; Hou et al., 2021; Gao et al., 2021). One of the core problem is that these policies must be able to address is how to build motivation and restraining mechanisms into the process of environmental governance. In addition to a series of direct environmental governance policies, governments also supervise environmental governance. For example, China has recently intervened in environmental governance through a variety of policies and has achieved remarkable results (Xu and Wu, 2020; Cao et al., 2021). In 2000, China began to pilot its environmental performance accountability system based on environmental performance measurement and target responsibility assessment, which was fully implemented in 2007. By the beginning of 2018, more than 180,000 local officials were punished, which had a profound impact on local environmental governance (Yan et al., 2021). Similarly, central environmental supervision is also an important method of supervision and warning in vertical environmental governance, but normalized environmental supervision is more effective than sports governance (Lin et al., 2021)…

۶.Conclusion

 Using the pilot of the sub-provincial government vertical audit management reform in 2015 in China as an exogenous shock, this paper empirically tested the impact of the government’s audits and its vertical power reform on environmental governance. In 2015, the Chinese government implemented this audit reform to transfer the audit institutions that originally belonged to local governments to provincial audit departments. As a result, the corresponding sub-provincial audit institutions gained independence. This is considered a centralizing adjustment. The conclusions of the empirical analysis are as follows:

First, the centralized reform of external supervision is conducive to the improvement of China’s green development system. As the empirical study has shown, the vertical management reform of China’s auditing system was characterized by external supervision and centralization and significantly reduced the intensity of pollutant emissions. After replacing the explained variables and controlling for the interference of other factors (i.e., two other reforms implemented during the same period), the empirical results remain consistent with this conclusion. Furthermore, both the parallel trend test and the randomly generated reform test show that the selected reform has a clear exogenous nature; the empirical results remain consistent with this conclusion. Therefore, while using decentralization to promote regions’ rapid development, appropriate centralization in the field of external supervision is conducive to reduce the negative impact of the former…

مقالات مرتبط با این موضوع

ترجمه مقاله در مورد حسابداری

ترجمه مقاله در مورد مدیریت

ترجمه مقاله در مورد حسابرسی

ترجمه مقاله در مورد مدیریت دولتی

ترجمه مقاله در مورد حسابداری دولتی

ترجمه مقاله در مورد حسابداری محیط زیست

ترجمه مقاله در مورد مدیریت زیست محیطی

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه