اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ارزیابی عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن کمی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M630

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Computers in Industry

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت :  مطالعه ارزیابی عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن کمی

عنوان انگلیسی:

A study of enterprise resource planning (ERP) system performance measurement using the quantitative balanced scorecard approach

چکیده فارسی:

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در یکپارچه سازی اطلاعات و تسهیل توزیع آنها بین واحدها و بخشهای مختلف با هدف افزایش عملکرد عملیاتی سازمان استفاده می شوند. با این وجود، ارزیابی عملکرد سیستم ERP براساس تاثیر آن بر عملکرد کلیدی سازمان بسیار ارزشمند است. و نیازمند روشی سیستماتیک است که اندازه گیری عملکرد ERP و عملکرد کلیدی سازمانی را با هم مرتبط کند. مدل کارت امتیازی متوازن سلسله مراتبی (HBSC) با تاکید بر تصمیم گیری چند معیاره این رویکرد سیستماتیک را برای اندازه گیری عملکرد ERP ارائه می کند.

چارچوب ارزیابی ERP که ابعاد کارت امتیازی متوازن، متغیرهای زبانی و انتگرال فازی غیر جمعی را با هم یکپارچه می کند، رویکردی هدفمند برای اندازه گیری سطح عملکردی سیستم ERP و تاثیر آن در اهداف استراتژیک شرکتها با فناوری بالا ارائه می کند. این مطالعه با در نظر گرفتن شرکتهای تایوانی با فناوری بالا، اثربخشی این رویکرد یکپارچه را برای اندازه گیری عملکرد سیستم های ERP در دوره بعد از پیاده سازی و با کمک قضاوتهای ذهنی ارزیابان نسبت به عدم اطمینان، ابهام نشان می دهد. 

مقدمه

صنعت فناوری بالا نقش کلیدی را در توسعه اقتصادی تایوان در دهه های اخیر داشته است. با این وجود ویژگی های این صنعت شامل چرخه عمر کوتاهتر محصول، افزایش فشار رقابت جهانی و تنوع تقاضاهای مشتری است. در پاسخ به این روند، چند شرکت با فناوری بالا در تایوان یکپارچه سازی اطلاعات تولید را به کمک سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در کل شرکت تسهیل کرده اند تا بتوانند مزیت رقابتی بلندمدت کسب کنند. ERP ابزاری برای استانداردسازی ویکپارچه سازی فرایندهای کسب وکار و تسریع دسترسی به منابع مشترک در سازمان است تا به سازمانها در سهولت به اشتراک گذاری اطلاعات و بهبود کارایی عملیاتی کمک کنند.

پیاده سازی و استفاده موفق از سیستم های ERP برای عملکرد وحیات سازمانی کلیدی است. ERP در کسب وکارهای جدید نیز بسیار مهم است چرا که می تواند جریان اطلاعات، امورمالی و اطلاعات را برای حمایت از استراتژی های سازمانی یکپارچه کند. دیون پارت گزارش کرد که بسیاری از توزیع کنندگان ERP مانند SAP، بان، اوراکل و پیپل سافت بسته های نرم افزار تجاری را برای یکپارچه سازی همه جریان های اطلاعاتی بین بخشهای مختلف سازمانی طراحی و ارائه کرده اند. بسته R/3 شرکت SAP به عنوان مثال یکپارچه سازی جریان اطلاعات بین بخشهای مختلف سازمانی مانند امور مالی، منابع انسانی، فروش و پشتیبانی و عملیات و بازاریابی را با هم یکپارچه می کند. این بسته های تجاری ERP راهکاری برای مسائل پرهزینه و ناامید کننده یکپارچه سازی کسب وکار برای مدیرانی که با آنها روبرو هستند، ارائه می کند تا سیستم های ناسازگار اطلاعاتی و رویه های نامناسب عملیاتی را با هم همسو کنند. برای اینکه ERP به عنوان مبنای سازمانی و نقطه اتکای این یکپارچه سازی بین بخشی محسوب شود، معماری آن کاربردهای مختلف تجاری را امکان پذیر کرده تا پایگاه داده مشترکی را به اشتراک بگذارد. مطالعات مختلفی بیان کرده اند که سیستم ERP می تواند موجب افزایش مزیت رقابتی در حوزه فناوری اطلاعات شود.

Abstract

Enterprise resource planning (ERP) systems have been used in integrating information and accelerating its distribution across functions and departments with the aim to increase organizations’ operational performance. Thus, it is worth measuring ERP system performance based on its impact to critical performance of an organization: this requires a systematic method that bridges ERP performance measurement and key organizational performance. The hierarchical balanced scorecard (HBSC) model with respect to multiple criteria decision-making is such a systematic approach to ERP performance measurement.

An ERP evaluation framework that integrates the balanced scorecard dimensions, linguistic variables, and non-additive fuzzy integral provides an objective approach to measuring both the performance level of the ERP system and its contribution to the strategic objectives of high-tech firms. Taking Taiwan’s high-tech firms as an example, this study demonstrates the effectiveness of this integrated approach to measure the performance of ERP systems at the post-implementation stage under evaluators’ subjective, uncertainty, and vagueness judgments.