اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدیریت :  ارتباط، قرارداد و موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M319

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۴۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۵صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدیریت :  ارتباط، قرارداد و موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات : شواهدی از دو مطالعه موردی توصیفی

عنوان انگلیسی:

Relationship, contract and IT outsourcing success: Evidence from two descriptive case studies

چکیده فارسی:

علی رغم افزایش مستمر در فعالیت های برون سپاری فناوری اطلاعات در طیف جهانی، درصد قابل توجهی از معاملات برون سپاری به عنوان معاملاتی ناموفق بخاطر برخی مسائل جدی مدنظر گرفته می شوند. در چین که روش های برون سپاری فناوری اطلاعات هنوز هم در مراحل آغازین خود است، این موقعیت از اهمیت و جدیت بیشتری برخوردار است. در مورد چگونگی انجام مذاکرات مناسب برای قراردادها و چگونگی گسترش این روابط، دستورالعمل های سیستماتیکی وجود ندارد. در نتیجه یک روش پدید آمده از این بررسی، موارد قرارداد یا ارتباطی را در برون سپاری موفق فناوری اطلاعات کشف کرده است. با این حال، تلاش های محدودی در جهت بررسی اثرات ارتباط و قراردداد بر این موفقیت با یک نگاه یکپارچه انجام شده است. پژوهش حاضر به گسترش یک چارچوب تحقیقی استوار بر نظریه هایی در زمینه های اقتصادی و مدیریت و بازاریابی به منظور بررسی اثرات ارتباطی و قراردادی در این موفقیت می پردازد. برای حمایت از این قضیه، شواهدی از دو مطالعه موردی توصیفی انجام شده در هنگ کنگ و قاره چین جمع آوری شد. بررسی این مورد ها دلالت بر ابعاد قرارداد و ارتباط دارند. آنچه بیشتر اهمیت دارد این است که موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات عمدتاً از منافع فناوری نسبت به منافع استراتژیکی و یا اقتصادی مبادله یابی شده اند که شرکت های مشتری می توانستند از ارتباط برون سپاری فناوری اطلاعات بدست آورند. یک سهم قابل توجهی از این مطالعه در جهت نظریه سازی، نگرش به پدیده برون سپاری فناوری اطلاعات با یک مرور متوازن و بررسی های دقیق نظریه می باشد. برای دست اندر کاران، این تحقیق می تواند کمکی در رفع هر گونه شبه و تردیدی برای مدیران نسبت به بکارگیری همزمان ارتباط و قرارداد به عنوان یک مکانیسم دولتی در مدیریت معادلات برون سپاری فناوری اطلاعات باشد.

کلمات کلیدی : ارتباط، قرارداد، برون سپاری فناوری اطلاعات

 ترجمه بخش ۷ مقاله

۷. نتیجه گیری

با استفاده از روش توصیفی مورد مطالعه، این تحقیقات در تلاش برای پر کردن شکاف در مقالات تحقیقات برون سپاری فناوری اطلاعات هستند که نظریه هایی را از زمینه های اقتصاد، سیستم های اطلاعاتی، بازاریابی و مدیریت به زمینه برون سپاری IT به ارمغان می آورد و به بررسی اثرات دو بعد به ظاهر مخالف و یا مکانیسم های حکومت در موفقیت برون سپاری IT می پردازد. در این میان تعداد کمی از مطالعات هستند که به کشف ابعاد رابطه، قرارداد، و موفقیت برون سپاری IT و روابط بین آنها میپردازد. چارچوب پیشنهادی متشکل از سازه های ذکر شده در بالا است که از طریق دو مطالعات موردی توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که قرارداد بنای مهمی از رابطه است، و هم رابطه و هم ابعاد قرارداد تاثیر مثبتی بر موفقیت برون سپاری دارند. ما امیدواریم که این مطالعه بتواند به عنوان یک سنگ بنایی برای تحقیق بیشتر در این زمینه مهم و جالب ارائه شود.

Abstract

In spite of the continuous increase in IT outsourcing activities globally, a significant percentage of outsourcing deals are considered either a failure or suffered from serious problems. In China where IT outsourcing practice is still at its initial stage, the situation is more serious. There lacks systematic guidance in terms of how to negotiate decent contracts and how to develop sound relationships. In view of this, an emerging trend of research has explored either the contract or relationship issues in successful IT outsourcing. However, few efforts have been paid to investigate the effects of both relationship and contract on IT outsourcing success with an integrated view. The current research develops a research framework based on the theories in Economics, Management and Marketing fields to investigate the effects of both relationship and contract on IT outsourcing success. To support the propositions, evidence was collected from two descriptive case studies conducted in Hong Kong and Mainland China respectively. The case analysis implies the dimensionalities of relationship and contract. What is more, IT outsourcing success is mainly evaluated from the technological benefits instead of the strategic or economic benefits the client company could gain from an IT outsourcing relationship. A significant contribution of this study to theory is to look into IT outsourcing phenomenon with a balanced view and through an integrated theoretical lens. For practitioners, this research helps clear executives’ doubts about simultaneously employing both relationship and contract as a governance mechanism in managing IT outsourcing deals.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.