اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدیریت ریسک و بهره وری مدیریتی در بانک های چینی یک چارچوب شبکه تحلیل پوششی داده ها

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M313

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۳۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدیریت ریسک و بهره وری مدیریتی در بانک های چینی یک چارچوب شبکه تحلیل پوششی داده ها

عنوان انگلیسی:

Risk management and managerial efficiency in Chinese banks: A network DEA framework

چکیده فارسی:

مدیریت ریسک در بانک های چینی به طور سنتی سیندرلای وظایف داخلی خود بوده است.
محدودیت های سیاسی و ضرورت رشد و توسعه اغلب بر عملیات استاندارد مدیریت ریسک که در نتیجه نسبت بزرگی از وام های سررسید گذشته (NLP) حاصل شده است، تأثیر می گذارد. آموزش و فعالیت مدیران ریسک در مقایسه با بانک های خارجی فعال در چین، در درجه دوم قرار دارد. این مقاله مدیران ریسک بانک های چینی را مورد بررسی قرار می دهد و معیارهایی را برای فعالیت های مدیریت ریسک و سازمان مدیریت ریسک ایجاد می نماید. این معیارها به عنوان ورودی های میانی​ در یک چارچوب شبکه تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری بهره وری درآمد مورد استفاده قرار می گیرند. آزمون آماری برای بررسی اهمیت معیارهای ریسک در ارزیابی بهره وری درآمد بانک انجام شده است.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک، سازمان ریسک، کارایی مدیریتی، شبکه تحلیل پوششی داده ها

 ترجمه بخش ۶ مقاله

۶- نتیجه

این مقاله کاربردی نوآورانه از استفاده از داده های کیفی در ارزیابی کارایی شرکت های فعال در یک بازار مشترک را نشان داده است. به طور خاص ما شاخصی را برای فعالیت مدیریت ریسک و فعالیت سازمانی ریسک با یک نمونه از بانک های چینی از اطلاعات کیفی ایجاد نموده ایم. فعالیت مدیریت ریسک و فعالیت سازمانی ریسک محدود به توابع کلاسیک بانکداری خرده فروشی شد. معیارها از نمرات فراهم شده توسط مدیران ریسک در بانک های داخلی چین در پاسخ به یک پرسشنامه نیمه ساختار یافته، برگرفته شده است.

نمرات در مقیاس لیکرت ۱-۵ به یک شاخص فعالیت از یک تابع نامتقارن تیدیل شد که انحراف پایین تر از بهترین عملکرد را بیش از انحرافات بالا جریمه می نمود. بهترین عملکرد با استفاده از مصاحبه با چهار تن از مدیران دو بانک خارجی فعال در چین تعریف شده بود. امتیاز کل با استفاده از تجزیه و تحلیل اجزای اصلی ساخته شده است.

معیارهای فعالیت مدیریت ریسک و سازمان مدیریت ریسک به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ممکن است به عنوان یک اندازه گیری عملکرد استفاده شود با این حال، ریسک سازمان تابع یک تابع مدیریتی است و فعالیت مدیریت ریسک را می توان به عنوان بخشی از فرهنگ تصویب وام مشخص شده توسط ترکیبی از منافع سیاسی و تجاری در نظر گرفت. بنابراین ساختار معیار ریسک می تواند به عنوان ورودی میانی داخلی​​همراه با عملکرد مدیریت ریسک به عنوان یک ورودی خارجی، برای تولید درآمد بهره (و همچنین به عنوان وام های سررسید گذشته ) در نظر گرفته شود. سازمان ریسک و معیارهای مدیریت ریسک یک رابط در زنجیره تولید جریان درآمد در بانکداری چین است.

ما هیچ رابطه مستقیم و معنی داری بین این دو اندازه گیری های ساخته شده از فعالیت مدیریت ریسک و سازمان مدیریت ریسک و اندازه گیری هدف مند عملکرد بانک مانند ROAپیدا نکردیم. با این حال، ورودی این معیارها در یک چارچوب شبکه DEA نمرات بهره وری را تولید می کندکه ROA را بهتر از نمرات بهره وری که از آنها استخراج شده است تفسیر می کند. مساله چند بعدی بودن در DEA را مورد خطاب قرار داده ایم و نشان داده ایم که بهبود در میانگین کارایی به ​​به عنوان نتیجه ی استفاده از دو معیار ریسک​​به عنوان ورودی های میانی یک عملکرد معتبر است. ما استدلال می کنیم که اندازه گیری های محتوای اطلاعات فعالیت های مدیریت ریسک و سازمان مدیریت ریسک غیر مستقیم است و بهتر است در داخل چارچوب شبکه DEA نشان داده شود.

 فعالیت مدیریت ریسک و معیارهای مدیریت ریسک سازمانی از مصاحبه هادر بانک های چینی ساخته شده ودرک و بینش کلی را نسبت به تابع ریسک در رابطه با بهترین عمل فراهم نموده است.

ارتباط بین دو اندازه گیری مدیریت ریسک و بازده درآمد بانک تنها در صورتی کار می کند که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کیفی نماینده سازمان به عنوان یک کل باشند. هیچ دلیلی برای باور کردن که این مورد وجود ندارد. اما، ترکیبی از ریسک عملکرد و سازمان ریسک با ورودی ها و خروجی های دیگر بانک است که برای عملکرد نهایی مهم است. نتایج حاصل از مصاحبه با مدیران ریسک برای هر بانک نماینده ای از عملکرد گسترده در سراسر کشور است، از این معیارها می توان به عنوان ورودی در مراحل میانی​​تولید استفاده نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.