اطلاعیه

مقاله ترجمه شده نفوذ رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M31

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده نفوذ رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی

عنوان انگلیسی:

The Organizational Citizenship Behaviors and Organizational Commitments of Organizational Members Influences the Effects of Organizational Learning

چکیده فارسی:

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین رفتارهای شهروندی سازمانی، تعهدات سازمانی و اثر یادگیری سازمانی می باشد. محققان تناسب شخص، (تناسب P-O) به عنوان پس زمینه نظری بکار بردند. محققان ۲۰۰ پرسشنامه بین ۱۲ شرکت توزیع نمودند، میزان پاسخهای نهایی ۵۲.۵٪ بود (۱۰۵/۲۰۰). در این مطالعه، محققان با استفاده SEM 3 فرضیه در مورد رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی و اثر یادگیری سازمانی را آزمون نمودند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی اثر یادگیری سازمانی را به طور مثبت تحت تاثیر قرار می دهند. و رفتارهای شهروندی سازمانی می توانند به طور مثبت تعهدات سازمانی را تحت تاثیر قرار دهند.

واژگان کلیدی: رفتار های شهروندی سازمانی؛ تعهدات سازمانی؛ یادگیری سازمانی

مقدمه

بنابراین هدف از این مطالعه سه چیز است: (۱) ما می خواهیم معنا و مشخصات رفتارهای شهروندی سازمانی در این مطالعه را کشف نماییم (۲) ما می خواهیم از معنا و ویژگی های تعهدات سازمانی در این مطالعه مطمئن شویم (۳) ما می خواهیم بررسی نماییم که رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی به طور مثبت یادگیری سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهند. سوالات اصلی تحقیق در این مطالعه عبارتند از: (۱) معنا و ویژگی های رفتارهای شهروندی سازمانی در این مطالعه چیست؟(۲) معنا و ویژگی های تعهدات سازمانی چیست؟ (۳) چگونه رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی یادگیری سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد؟

Abstract

The purposes of the study were to examine the relationship among organizational citizenship behaviors, organizational commitments and organizational learning effects. The researchers employ person-organization fit (P-O fit) to as the theoretical background. The researchers delivery 200 questionnaires to 12 companies; the final response rate is 52.5% (105/200). In this study, the researchers used SEM to test three hypotheses about organizational citizenship behaviors, organizational commitments and organizational learning effects. The results of the research include that organizational citizenship behaviors and organizational commitments influence organizational learning effects positively, and organizational citizenship behaviors can be influenced positively by organizational commitments.

Index Terms—component; organizational citizenship behaviors,; organizational commitments; organizational learning

INTRODUCTION

The aims of this study are therefore threefold: (1) we want to explore the meaning and character of the organizational citizenship behaviors in this study; (2) we want to ensure the meaning and character of the organizational commitments in this study; (3) we want to examine that the organizational citizenship behaviors and the organizational commitments influence the organizational learning positive. The primary research questions to be addressed in this study are as follows: (1) what are the meaning and character of the organizational citizenship behaviors in this study? (2) What are the meaning and character of o organizational commitments? (3)How do organizational citizenship behaviors and the organizational commitments influence the organizational learning?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.