اطلاعیه

مقاله ترجمه شده موانع و اهرم های اکتشافی آینده در تجربیات عملی در خط مشی گذاری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M70

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۷ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده موانع و اهرم های اکتشافی آینده در تجربیات عملی در خط مشی گذاری

عنوان انگلیسی:

Barriers and levers to future exploration in practice experiences in policy-making

چکیده فارسی:

در این مقاله اولین یافته های یک نگاه اجمالی تاریخی(گذشته نگر) با استفاده از روشهای اکتشافی آینده در فرآیندهای استراتژیکی خط مشی گذاری در بخش دولتی/ عمومی کشورهای هلند و بلژیک ارائه می گردد. موانع و اهرم ها (قوت ها) بوسیله خط مشی گذارها از منظر یک کاربران نهایی که روش های پیش بینی را در فعالیت های خط مشی گذاری بکار می برد؛ بررسی می شود. با استفاده از چهار مطالعه موردی، فاکتورهای حیاتی موفقیت و موانعی که خط مشی گذاران با آن مواجهند با بکارگیری روش های اکتشافی آینده به تفصیل تشریح خواهد شد. توجه به انگیزه های مختلف و مفهوم بکارگرفته شده که برای امید بستن به روش های اکتشافات آینده پرداخته خواهد شد.

مطالعات موردی براساس تجزیه و تحلیل سند سیاست ها و مصاحبه های عمیق (کامل) با کاربران درحوزه سیاست،همه در نظر ساختمان شواهد تجربی انجام شده است.

مقدمه

زمینه: “اگر یک برنامه ریزی بلند مدت سنگ بنای موثر خط مشی گذاری باشد، شواهد تجربی زیادی لازم است که سناریوها به وعده های خود برسد.”

ایجاد یک مورد قوی برای ارزش افزوده روش های اکتشافی آینده در فرآیندهای استراتژیکی خط مشی گذاری، در حوزه های دولتی، این رشته در حال حاضر فاقد شواهد تجربی کافی است.

مشاهد کلی این است که روش های اکتشاف آینده هنوز بصورت بهینه استفاده نشده اند [۶-۱] همان طوری Van der Steen [7] بیان می کند : “بیشتر مطالعات آینده توسط مدیران و استراتژیست ها استفاده نمی شوند و جهت توسعه سازمانی را تحت تاثیر قرار نمی دهند.”

اگرچه سهم مطالعات آینده در مدیریتدر این تئوری است اما عمل در سازمانها نشان می دهد که دانش آینده به سختی قابل استفاده است و بصورت استراتژیکی و انتخابی بکار می رود.

در این مقاله یافته های اولیه به صورت بررسی گذشته نگر با استفاده از روش ها در فرآیند خط مشی گذاری راهبردی در بخش دولتی بلژیک و هلند نشان داده شده است. هر متد تعریف شده به ما اجازه می دهد که در یک راه سیستماتیک چه چیزی در آینده رخ خواهد داد. استفاده از متدهای پیش بینی در مراحل میانی رخ خواهد داد. پیش بینی به عنوان تلاش برای شناسایی انتخاب های آینده با در نظر گرفتن عدم اطمینان می باشد. تحلیل سناریو یک روش پیش بینی است. سناریوها بعنوان داستان هایی که نشان می دهد که آینده چگونه توسعه پیدا می کند. همانطوری که اساساً آینده دارای عدم اطمینان است تصور چندین نوع آینده با احتمالات برابر و درستی قابل توجه ممکن است.

در این نگاه به گذشته، رویکرد تقاضا محور دنبال می شود. به عبارت دیگر از منظر مصرف کننده نهایی، خط مشی گذارانی که روش های پیش بینی مانند تحلیل روند در خط مشی گذاری را بکار می برند به مراحل میانی رسیده اند.

Abstract

In this paper the first findings of a retrospective scan of the use of future exploration methods in strategic policy-making processes in the public domain in the Netherlands and Belgium will be addressed. The barriers and leverage points as experienced by the policy-makers involved will be assessed from their perspective as end-users who have applied foresight methods in their policy-making activities. By means of four case studies, the success factors and barriers that policy-makers encounter as they apply future exploration methods will be elaborated on. Attention will be paid to the different motives and intentions employed when opting for future exploration methods. The case studies are based on policy document analyses and in-depth interviews with users in the policy domain, all conducted in view of building empirical evidence.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.