اطلاعیه

مقاله انگلیسی مدل سازی مبتنی بر عامل در مدیریت منابع انسانی استراتژیک شامل عوامل درونی و بیرونی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۳۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M805

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Simulation Modelling Practice and Theory

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۳۲ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ :  رویکرد مدل سازی مبتنی بر عامل در مدیریت منابع انسانی استراتژیک شامل عوامل درونی و بیرونی

عنوان انگلیسی:

An agent based modeling approach in the strategic human resource Management, including endogenous and exogenous factors

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M805)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

منابع انسانی (HR) جایگاه حاکم بر زندگی سازمان را با علم بر این که یکی از عوامل رقابتی می باشد،درک می کند. همچنین تمایل زیادی به حکومت هایی دارد که سعی در کنترل حقوق و دستمزد و تکامل ساختار منابع انسانی دارند. روند فعلی مدیریت منابع انسانی این است که سطح آن را به سطح استراتژیک افزایش دهد.

گستره ی منابع انسانی یک سیستم پیچیده است مدیریت آن تحت تاثیر رفتار منابع انسانی  می باشد به طوری که پیش بینی یا تجزیه و تحلیل الویت ها و تصمیم گیری های یک کارمند بسیار سخت است . مدیریت منابع انسانی (HRM) یک رشته پویا است که به شدت با رفتار افراد ارتباط دارد، و  بدون هیچ گونه رهبری، آزادانه با آنها تعامل می کند. این تجزیه و تحلیل از پایین به بالا با تمرکز بر ویژگی های هر عامل در سطح میکرو(خیلی جزئی)، آغاز می شود ، زیرا رفتارهای عوامل و تعاملات با یکدیگر  و با محیط خارجی منجر به ایجاد قوانین جدید و ایجاد تغییرات درسطح کلان می شود.

به همین دلیل در این مقاله ، مدل سازی مبتنی بر عامل (ABM) برای ادغام این ویژگی (رفتارگرایی) در مدل سازی تکامل ساختار منابع انسانی ارائه شده است. این رویکرد شرایط درونی کارمند در کار و شوک های خارجی که می تواند بر رفتار وی تاثیر بگذارد را بررسی می کند. هدف این است که به واقعیت رویکردهای مدیریت منابع انسانی نزدیک تر شویم و الگوهای آینده ساختار منابع انسانی را پیش بینی کنیم.

Abstract

Human Resource (HR) takes a dominate place in the life of an organization knowing that it becomes one of the competitive factors, it is also considered an important preoccupation of governments who try to control the wage bill and the HR structure evolution. The current trend in HRM is to enhance it to the strategic level.

The HR field is a complex system, its management is affected by the HR behavior in the way that it is very tough to predict or analyze the preferences and decisions of an employee; HRM is a dynamic discipline highly linked with people behavior, which interact freely without anyone’s guidance. This analysis named bottom-up starts by focusing on the characteristics of each agent at a micro-level, because the agents behaviors and interactions each other and with the external environment lead to new laws and changes that occur on the macro-level.

For this reason an Agent Based Modeling (ABM) is proposed in this paper to integrate this property (behaviorism) in modeling the HR structure evolution. This approach takes into consideration the endogenous conditions of an employee in his work and the exogenous shocks that can affect his behavior; the goal is to get closer to the HRM aspects reality and predict the future patterns of the HR structure.

Keywords: SHRM, Bottom-up, ABM, Behaviorism, Emergence, Structure evolution.

Introduction

First we begin by defining what a strategy is. In sample words, strategy is defining what we want to do and how we intend to do it. Armstrong [1] has defined it as a declaration of intent which concerns longer term goals; it is more concerned with how those goals should be achieved. Strategy has been defined in other ways by the many writers on this subject, for example Richardson and Thompson [2] emphasized that a strategy must have strategic objectives and a plan of action.

For decades organisations wait from their HRM practices just to meet the short term requirements of their missions, now with the entering of the SHRM in the schedule of the decision makers, organizations are better able to respond to the demand of their internal and external environment. For now on SHRM is a part of the process of strategies formulation [3].

It is well known now the relationship between HRM practices and innovation [4]. In the same context Amarakoon et al [5] studied how such innovations support competitive advantage. Pinnamaneni et al [6] argued that HR development potential should be considered from the initial formulation of the corporate strategy, not only during its implementation to gain competitive advantage.

The structure of this paper is organized as follows: first, we provide an overview of the main concepts of SHRM and complexity of the HR system, and then we present an overview also of the ABM that helps in the analysis of human behaviours from the micro level and shows the emergence of new patterns. Next, we try to present a new framework of the whole population of employees as a HR system to be modeled with an agent based approach followed by a numerical example.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت منابع انسانی

مقالات ترجمه شده مدیریت استراتژیک

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی