اطلاعیه

مقاله ترجمه شده احیای مجدد ادغام عمودی : انتخاب استراتژیک و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M359

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۲۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده احیای مجدد ادغام عمودی : انتخاب استراتژیک و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت

عنوان انگلیسی:

The Revival of Vertical Integration: Strategic Choice and Performance Influences

چکیده فارسی:

در چند سال گذشته، چندین شرکت بزرگ اقداماتی را جهت به دست آوردن کنترل بیشتر بر زنجیره های تأمین خود صورت دادند. بر خلاف گرایش غالب برون سپاری، آنها تمایل به کسب سطح بالاتری از ادغام عمودی به عقب داشته اند. بنابراین همان گونه که زمانی باعث ایجاد چالشهایی در مدیریت جهانی شده بود، احیای ادغام عمودی نیز مطمئناً در بردارنده منافع و همچنین چالشهای جدید می باشد. با توجه به این پدیده جدید، این مقاله به بررسی تاثیرات انتخابهای استراتژی بر تغییرسطح ادغام عمودی و مفهوم عملکرد چنین تغییراتی، می پردازد. یافته ها تأیید کننده نگرانی مربوط به هزینه تغییرات این تصمیمات در سطح ادغام عمودی و مزایای عملکردی خاصی دارد که این تغییرات باعث بوجود آمدن آنها در شرکت ها می باشند.

کلمات کلیدی : ادغام عمودی، برون سپاری، هزینه های معامله

 ترجمه بخش ۵.۲ مقاله

۵.۲. تغییرات سطوح ادغام عمودی و عملکرد اجرایی

جهت بررسی رابطه بین تغییرات سطح ادغام عمودی و مقیاس های عملکرد مختلف، دو عامل موقعیتی را مورد کنترل قرار داده ایم : صنعت و اندازه کارخانه. هردو آنها در بررسی های مربوط به عملکرد مورد استفاده  قرار گرفته است(پویی و بالینگتون، ۲۰۰۴ ، شاه و وارد، ۲۰۰۳، روزن ورگ، ۲۰۰۳). مدل۱ و مدل ۲  در جدول  ۵ و۶ ،  ما را قادر می سازدکه تایید یا رد فرضیه های مجموعه سه را تعیین یا رد نماییم. جدول ۵ و ۶ نشان دهنده نتایج حیرت انگیز می باشد.

اول اینکه بررسی قادر به یافت یک رابطه برجسته بین تغییرات سطوح ادغام عمودی و هزینه نمی باشد،  اگرچه ضریب رگرسیون طبق انتظار مثبت است (B = 0.115, P-Value<0. 1). این مساله حیرت آور است، چرا که طبق بررسی های موجود، جستجوی هزینه کمتر، دلیل عمده تغییر سطح ادغام عمودی شرکتها می باشد. توضیحات ممکن زیادی برای این نتیجه وجود دارد. یک توضیح ممکن این است که استفاده از معیار یک گزینه ای، یک ساختار چند بعدی می باشد(هاریگان، ۱۹۸۵). یکی دیگر از توضیح های احتمالی این است که شرکت ها به آنچه که می خواهند از تغییر سطوح ادغام عمودی به دست بیاورند، نمی رسند. اکثر مباحث در باب کاهش هزینه با استفاده از افزایش یا کاهش ادغام عمودی، بر توجیه نظری و ادله  بی اساس، قرار دارد. ارزیابی تخصصی یک بخش نادیده گرفته شده موضوع می باشد.

دوم، بررسی نشان دهنده روابط برجسته بین تغییرات سطح ادغام عمودی و کیفیت (B = 0.185, P-Value<0.05)، و تحویل سریع (B = 0.334, P-Value<0.0 1)، اما تمام روابط منفی می باشد. تغییرات سطح ادغام عمودی باعث کاهش کیفیت و عملکرد تحویل می گردد، که متفاوت از تایید بررسی های  قبلی است. یک توضیح قابل قبول برای این نتایج این است که شرکتها نیاز به زمان نسبتاً طولانی جهت ایجاد کیفیت و عملکرد تحویل دارند. ممکن است تغییرات ادغام عمودی به صورت منفی بر عملکرد کیفی و تحویل در کوتاه مدت تاثیر بگذارد، اما در طولانی مدت، ممکن است این رابطه متفاوت باشد. از آنجاییکه تمام تغییرات ادغام عمودی این بررسی در طول دوره دو ساله حادث شده است، در مورد اتخاذ نتایج کلی خاص این موضوع، بسیار محتاط خواهد بود.

از آنجایی که بررسی های موجود فقط به تایید رابطه بین انعطاف پذیری و تغییر دو سویه بین ادعام عمودی می پردازد، متغیر مستقل در جدول ۵، افزایش ادغام عمودی است تا اینکه تغییرات آن باشد. همانطور که در جدول ۵ نشان داده شده است، فرضیه  ۳d مورد تایید واقع می شود (B = -0.225, P-Value<0.05)، و بدین معنی است که افزایش سطح ادغام عمودی، منجر به انعطاف پذیری کمتر ترکیب محصول می گردد. نتایج با بحثهای صورت گرفته محققان در بررسی های موجود، مطابقت دارد. ظریب رگرسیون بین افزایش ادغام عمودی و انعطاف پذیری ظرفیت، منفی است، اما به لحاظ آماری قابل ملاحظه نمی باشد(B = -0.121, P-Value>0.1). یک نتیجه جالب، رابطه منفی (B = -0.181, P-Value>0.05) بین افزایش سطح ادغام عمودی و انعطاف پذیری محصول جدید است که به عنوان سرعت ارائه محصول جدید اطلاق می گردد. این یافته قابل توجیه می باشد، چرا که اکثر محققان ادعا نموده اند که سطح پایین تر ادغام عمودی، ممکن است باعث تضعیف ظرفیت های نوآوری شرکت گردد. یک توضیح احتمالی این است که ممکن است تفاوت در بین نتایج کوتاه مدت و بلند مدت وجود داشته باشد. در یک دوره بلند مدت، برون سپاری یا تجزیه عمودی، ممکن است منجر به از دست دادن ظرفیت های رقابت جویی تحقیق و توسعه گردد (تس، ۱۹۸۷ ، گیلی و راشد، ۲۰۰۰). اما در یک دوره کوتاه مدت، شرکت های استفاده کننده از بازار آزاد، ممکن است از سرعت بالاتر ارائه محصول جدید بهره ببرند، چرا که دسترسی به کارشناسی فنی و متخصصان را در بازار آزاد دارند و این یک سرمایه مشترک برای ذهن خلاق است.

۶. نتیجه گیری

جستجوی سطوح بالاتر ادغام عمودی، یک ویژگی بلند مدت بخش تولید می باشد ( هاریگان، ۱۹۸۴، استینگرابر، ۱۹۹۰). مزایای ادغام عمودی از نظر تئوری، توسط بسیاری از محققان و براساس هزینه معامله، توجیه شده است( داونی و راونسکرافت، ۱۹۹۴). به هر حال، چند محقق اخیراً عنوان نموده اند که یک گرایش روبه رشد بسمت تجزیه ادغام عمودی یا برون سپاری (داونی و راونسکرافت، ۱۹۹۴، کواین، ۱۹۹۲، گیلی و راشد، ۲۰۰۰)، وجود داشته است. بعد ار اینکه برون سپاری به مدت دو دهه رایج بوده، باید توجه نمود که بعضی از شرکتها نگاهی به گذشته دارند. به جای افزایش فعالیتهای برون سپاری، آنها، دنبال دستیابی به سطح بالاتری از ادغام عمودی هستند. براساس این دو دیدگاه نا منسجم و پدیده چالشی، محققان کمی فرض نمودند که شرکت ها باید سطح ادغام عمودی خود را بر اساس تغییرات محیط رقابتی جهت پایین آوردن هزینه، تغییر دهند( پویی . بالینگتون، ۲۰۰۴).  از آنجایی که کاهش هزینه، دلیل عمده تغییر سطح ادغام عمودی شرکت می باشد، این مقاله چنین فرض می نماید که شرکتهای دارای اهداف استراتژیک تجاری مختلف، در تغییر سطح ادغام عمودی خود، برابر نمی باشند. نتایج تجربی نشان می دهد که رهبران هزینه مایل به تغییر سطح ادغام عمودی خود بیش از تمایز گذاری هستند.

همچنین این مقاله بصورت تجربی، رابطه بین تغییرات سطح ادغام عمودی و عملکرد اجرایی را ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد که شرکتها باید درباره تغییر سطح ادغام عمودی و عملکرد اجرایی محتاط باشند. ممکن است که توازن عملکردی قابل ملاحظه ای در زمان تغییر سطح ادغام عمودی جهت کاهش هزینه وجود داشته باشد. یکی از محدودیت های تحقیق ، استفاده از منابع داده های ثانویه است. اگرچه منابع ثانویه داده ها بصورت موثر در تحقیق تجربی استفاده می شود، اما دارای محدودیت هایی می باشد. بطور خاص، مقیاسها برای متغیر های مورد استفاده در این بررسی بعد از داده های پروژه WCU تنظیم شده اند. بنابراین نتایج تحقیق باید با احتیاط شرح داده شوند.دیگر محدودیت موجود این است که در جمع آوری داده ها فقط تغییرات دو ساله از سطح ادغام عمودی لحاظ شده است. بعضی از اثرات ممکن است در طولانی مدت پدید آیند و نمی تواند در این بررسی لحاظ شوند. تحقیق بیشتر در این موضوع می تواند با استفاده از یک مقیاس جامع جهت ادغام عمودی و مشخص کردن تغییرات سطح ادغام عمودی در یک دوره بلند مدت صورت بگیرد. در این بررسی از مقیاسهای ادراکی برای عملکرد اجرایی استفاده شده است. در تحقیق آتی، مقیاسها اندازه گیری عملکرد اهدافی، می تواند جهت ارزیابی فرضیه های عنوان شده در این مقاله بکار رود. ممکن است اطلاعات بیشتری را در زمینه رابطه بین تغییرات سطح ادغام عمودی و عملکرد به دست بیاوریم. تحقیق بیشتر نیز می تواند عوامل موقعیتی بیشتری را نسبت به بررسی رابطه بین تغییرات ادغام عمودی و عملکرد، تحت کنترل دربیاورند، همانند عدم قطعیت محیطی، شدت رقابت جویی. این مساله ممکن است باعث ایجاد نگرش هایی بیشتر به چنین پدیده ای گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.