اطلاعیه

مقاله ترجمه شده رهبری تحول آفرین و عملکرد شغلی: یک چشم انداز از شخصیت اجتماعی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M503

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۱۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۷  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده رهبری تحول آفرین و عملکرد شغلی: یک چشم انداز از شخصیت اجتماعی

عنوان انگلیسی:

Transformational leadership and job performance: A social identity perspective

چکیده فارسی:

بر مبنای تئوری شخصیت اجتماعی، این مطالعه یک مدل ارائه می کند که فرایند مزبور را از طریق رهبری تحول آفرین که بر رفتار خلاق  و رفتار شهروندی سازمانی اثر می گذارد تشریح می کند. تمایز فردی و هویت گروهی بعنوان مکانیسم های شخصیت اجتماعی بیان شده اند که ویژگی های جهت گیری شخصیت فردی و اجتماعی را که اثرات مختلف از رفتار رهبری تحول آفرین روی خروجی عملکرد را تقویت می کنند، منعکس کنند. مدل با داده های یک نمونه تشکیل شده از ۲۵۰ نفر کارمند خط مقدم و مدیران بلاواسطه شان که در ۵ بانک در جمهوری خلق چین کار می کنند آزمون شده است. نتایج مدل سازی خطی سلسله مراتبی، مدلی را پیشنهاد می کند که به موجب آن رفتار رهبری تحول آفرین متمرکز بر گروه و تمرکز بر فرد، اثرات متمایز را روی تمایز فردی و هویت گروهی نشان می دهد. بعلاوه، تمایز فردی رابطه بین رهبری تحول آفرین متمرکز بر گروه و OCB ها را در افراد و گروه ها واسطه گری می کند. کاربردهای تئوری و عملی در تحقیقات آینده بحث شده اند.

۱.         مقدمه

رهبری تحول آفرین یکی از متداولترین رویکردهای درک اثربخشی فردی ، گروهی و سازمانی است (باس، ۱۹۸۵). رهبران تحول آفرین انواع معینی از رفتارها را نشان می دهند که شامل برانگیختن پیروان برای رسیدن به  سطح بالاتری از عملکرد می شود، این مدیران را قادر به دنبال کردن علائق پرسنلشان برای رفاه اجتماعی، با تمرکز بر تواناییهایشان برای تسهیل رشد شخصی، و توسعه توانایی ذهنیشان جهت حل مشکلات به روش های جدید می کند. (باس، ۱۹۸۵). این رفتار دلالت بر این دارد که اساس انگیزشی رهبری تحول آفرین یک فرایند از تغییر مسیریست که زیردستان برای خود تصور می کنند (لورد و براون، ۲۰۰۴؛ شامیر، هاوس، و آرتور، ۱۹۹۳ را ببینید).

بر طبق تئوری شخصیت اجتماعی (SIT)، افراد یک محدوده شخصیتی آشکار دارند که شامل شخصیت فردی و اجتماعی است. هر شخصیت یک خودارزشمندی شخصی و عزت نفس دارد که، هر یک، بعنوان مبنایی برای فرایندهای شناختی، احساسی و انگیزشی می باشد (تاجفل، ۱۹۷۸، ۱۹۸۲). از این رو، مهم است که افراد را به افزایش عزت نفس و خودارزشمندی بواسطه جهت دهی آنها بعنوان یک شخص منحصر بفرد با نیازهای ویژه یا بعنوان یک عضو مشتاق از یک گروه اجتماعی که تعهداتش با تعهدات گروهی در یک راستاست، تشویق کنیم (تاجفل و ترنر، ۱۹۸۶). این تئوری می گوید که جهت گیری شخصیتی زیردستان ممکن است یک نقش حیاتی را در فرایند انگیزشی رهبری تحول آفرین بازی کند، که بر این که چگونه زیردستان خودشان را تعریف می کنند (جهت گیری شخصیت فردی) یا بعنوان اعضای یک گروه کاری (جهت گیری شخصیت اجتماعی) اثر می گذارد. متاسفانه، مطالعات تجربی کمی چشم انداز شخصیت اجتماعی را جهت کشف نقش جهت گیری شخصیت زیردستان در فرایند تحول آفرینی در سازمانها می پذیرد (مثلا، هوگ و تری، ۲۰۰۰؛ کارک و شامیر، ۲۰۰۲؛ ریچر، هسلم، و هاپکینز، ۲۰۰۵). مطالعه حاضر یک مدل (شکل ۱) را جهت کشف رفتارهای رهبری تحول آفرین متمرکز بر فرد و تمرکز بر گروه، و فرایندهای ضمنی را از منظر شخصیت اجتماعی توسعه داده و آزمون می کند.

Abstract

Drawing on social identity theory, this study provides a model explaining the underlying process through which transformational leadership influences creative behavior and organizational citizenship behaviors. Individual differentiation and group identification are proposed as social identity mechanisms reflecting the characteristics of personal and collective identity orientations that underpin the differential effects of transformational leadership behaviors on performance outcomes. The model is tested with data from a sample of 250 front-line employees and their immediate managers working in five banks in the People’s Republic of China. Results of hierarchical linear modeling provide support for the model whereby group-focused and individual-focused transformational leadership behaviors exert differential impacts on individual differentiation and group identification. Furthermore, individual differentiation mediates the relationship between individual-focused transformational leadership and creative behavior, whereas group identification mediates the relationships between group-focused transformational leadership and OCBs toward individuals and groups. Implications for theory and practice are discussed and future research directions are outlined.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.