اطلاعیه

مقاله ترجمه شده رشد و توسعه مدارس هوشمند با مدل جدیدی از سیستم مدیریت استراتژیک

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M659

سال نشر: ۲۰۱۱

نام ناشر (پایگاه داده):

نام مجله: World Academy of Science, Engineering and Technology

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۹  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  رشد و توسعه مدارس هوشمند با مدل جدیدی از سیستم مدیریت استراتژیک

عنوان انگلیسی:

Developing of Intelligent Schools with a New Model of Strategic Management System

چکیده فارسی:

مدارس هوشمند  آن دسته از مدارسی هستند که از دستگاه های IT و تکنولوژی هایی همچون نرم افزار رسانه ای ، سخت افزار و شبکه ها برای ارتقای فرآیند یادگیری استفاده می کنند. از طرف دیگر، مدیریت استراتژیک زمینه ای است که با طرح های نو ظهور و برنامه ریزی شده بزرگی سر و کار دارد که توسط مدیران کل به نمایندگی از صاحبان اتخاذ شده ، و شامل استفاده از منابع برای ارتقای عملکرد شرکت ها در محیطهای خارجی است. ما در اینجا یک مدل مدیریت استراتژیک را ارائه می کنیم که در چند مدرسه اعمال شده است و ارتقا و بهبود سختگیرانه ای را بنا نهاده است.

کلید واژه ها: مدرسه هوشمند، سیستم مدیریت استراتژیک، ایستگاه یادگیری، ایستگاه آموزش.

۱)مقدمه:

مدیریت استراتژیک یک رده از فعالیت های مدیریتی است که به تنظیم اهداف و تاکتیک ها می پردازد. مدیریت استراتژیک یک جهت دهی کلی برای سازمان می سازد و ارتباط نزدیکی با مقوله مطالعات سازمانی دارد. در علم مدیریت کسب و کار صحبت درباره “هم سویی استراتژیک” بین سازمان و محیط آن یا “قوام استراتژیک ” مفید واقع می شود. قوام استراتژیک زمانی وجود دارد که اقدامات یک سازمان با انتظارات مدیریت سازگار باشد، که اینها هم به نوبه خود متاثر از بازار و چهارچوب است. مدیریت استراتژیک نه تنها شامل تیم مدیریتی است بلکه شامل مدیران ارشد و سایر سهامداران سازمان است.

مدیریت استراتژیک به ساختار سازمانی بستگی دارد. مدیریت استراتژیک یک فرآیند دائمی است که کسب و کار و صنایعی که شرکت در آن وارد شده است را ارزیابی و کنترل می کند، به بررسی رقیبان و تنطیم اهداف و راهبرد هایی برای مواجهه با رقبای موجود و احتمالی ، و سپس ارزیابی راهبردها  به صورت سالانه یا فصلی و تعیین اینکه چگونه پیاده شوند و چگونه پیروز خواهند شد یا اینکه کی نیاز به بازنگری و جایگزینی با راهبرد جدیدی دارند تا با رقیبان جدید، شرایط اقتصادی تازه و تکنولوژی جدید یا محیط‌های اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی، سازگار شوند. در ادامه شرح مختصری در مورد سیستم مدیریت اطلاعات ارائه می کنیم، سپس به شرح مدارس هوشمند می پردازیم ، مدل مان و نتایج تجربی مان را در هر سطح نشان می دهیم، و در پایان با استفاده از برخی یافته ها و استنباط ها به نتایجی می رسیم که می تواند در تمام سیستم های مدیریت استراتژیک بسیار کمک کننده باشد..

Abstract

Intelligent schools are those which use IT devices and technologies as media software, hardware and networks to improve learning process. On the other hand Strategic management is a field that deals with the major intended and emergent initiatives taken by general managers on behalf of owners, involving utilization of resources, to enhance the performance of firms in their external environments. Here, we present a model Strategic Management System that has been applied on some schools and have made strict improvement.

KeywordsIntelligent school, Strategic management system, Learning station, Teaching station