اطلاعیه

مقاله ترجمه شده توجهات کنونی از توسعه خدمات منابع انسانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M577

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۵   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  توجهات کنونی از توسعه خدمات منابع انسانی

عنوان انگلیسی:

Current tendencies of the development of service of human resources management

چکیده فارسی:

خدمات مدیریت منابع انسانی قادر به اعمال نفوذ بر افزایش نتایج حاصل از فعالیت سازمانی می باشد. بنابراین بهره وری عملکرد خدمات مدیریت منابع انسانی، تا حد زیادی به دقت ایجاد ساختار سازمانی آن بستگی دارد. مطالعات انجام شده مجاز به نمایش تمایلات اصلی هستند که توسعه خدمات منابع انسانی را در شرایط عمل اقتصادی مدرن، به ویژه در شرکت های روسی، مشخص می کنند. این مورد همچنین فاکتورهایی را که تأثیر اساسی در ساختار بخش های عملکردی داشته و اولویت های آنها در خدمات مدیریت منابع انسانی در سازمان های مدرن را تعریف کرده اند.

کلیدواژه ها: منابع انسانی، خدمات مدیریت منابع انسانی، بهره وری، عوامل، تغییرات،توسعه

۱- نقش منابع انسانی

منابع انسانی سازمان به صورت پیچیده ترین سیستم اجتماعی برای مدیریت می باشد که توانایی منحصر به فردی برای تنظیم و توسعه خود دارد. این سیستم قادر به انتخاب و تعیین اهداف خاص می باشد که به طور اجتماعی، رفتار آن را تغییر می دهد. این موضوع به طور بسیار حساسی تحت تأثیر روش مدیریتی می باشد. اگر چنین تأثیری با استفاده از روش آموزش ناهنجارها و از رده خارج انجام گیرد، بازده تولیدی، سریع تر و تندتر از سایر انواع منابع، سقوط خواهد کرد. در همان زمان، راه حل هایی دقیق و روش های انتخابی درست تأثیرگذار می تواند نتایج بیشتر و قابل توجه تر از آنچه مورد انتظار بوده است، در رابطه با سرمایه گذاری تولیدی، که بیشتر در دراز مدت ایجاد شده اند را ارائه دهند.

Abstract

The service of management of human resources is capable to exert influence on increase of results of the organization activity. Thus efficiency of functioning of service of human resources management depends to a large extent on the accuracy of creation of its organizational structure. The conducted researches allowed to reveal the main tendencies that characterize the development of service of human resources management in the conditions of modern economic practice, especially including, at the Russian enterprises. It also defined the factors that have essential impact on structure of functional divisions and their priorities in service of human resources management in the modern organization.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.