اطلاعیه

مقاله ترجمه شده  مزیت رقابتی ملت‌ها: آیا چارچوب الماس پورتر یک تئوری جدید است که رقابت بین المللی کشورها را شرح می‌دهد؟

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M21

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۲۶

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۸   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده  مزیت رقابتی ملت‌ها: آیا چارچوب الماس پورتر یک تئوری جدید است که رقابت بین المللی کشورها را شرح می‌دهد؟

عنوان انگلیسی:

The competitive advantage of nations: is Porter’s Diamond Framework a new theory that explains the international competitiveness of countries?

چکیده فارسی:

تمرکز این مقاله برای روشن نمودن معنای رقابت بین المللی در کشور به عنوان قضیه ای که کشورها، به مانند شرکت ها، در داخل سطح چارچوب پورتر (a1990) در بازارهای بین المللی برای سهم عادلانه شان از بازارهای جهانی رقابت می کنند، می باشد. در سطح یک کشور، دو مکتب فکری درباره رقابت کشوری وجود دارد: مکتب اقتصادی، که نظریه رقابت کشوری پورتر را رد می کند و مکتب مدیریت که پشتیبان نظریه رقابت در سطح یک کشور می باشد. این مقاله تئوری های مربوط به این دو مکتب فکری را با اشاره خاص به تئوری های تجارت و “تئوری” مزیت رقابتی ملت های در اصل پبشرفته توسط پورتر، بررسی  می‌کند و مغایرت می دهد (a1990،a1997،b1998، c1998،۲۰۰۰). اگر چه چارچوب الماس پورتر به طور گسترده ای در ادبیات مدیریت مورد بحث بوده، سهم واقعی خود را به بدنه دانش در ادبیات اقتصادی و مدیریت هرگز روشن ننموده است. هدف از این مقاله برای توضیح اینکه، چرا چارچوب الماس پورتر یک تئوری جدید است که رقابت کشورها را شرح نمی دهد، اما تا اندازه ای یک چارچوب تسهیل کننده درک‌ مان از رقابت بین المللی شرکت هاست.

واژه های کلیدی: پورتر، چارچوب الماس، رقابت بین المللی، رقابت کشورها، کسب و کار بین المللی، مزیت ملی رقابتی، مزیت رقابتی منابع کشور

مقدمه

امروزه آفریقای جنوبی بخشی از یک اقتصاد واقعاً جهانی است. برای حفظ استاندارد زندگیمان، ما باید رقابت در یک بازار جهانی همیشه سخت را فرا بگیریم. به همین دلیل بهره وری و کیفیت محصول بالاتر ضروری گردیده.  ما به حرکت اقتصادی در بخش های پر ارزش نیاز داریم که شغل هایی برای آینده تولید خواهد کرد؛ و  تنها راهی که ما بتوانیم  رقابتی باشیم، این است که یک مشارکت جدید میان دولت و کسب و کار ایجاد نماییم. ((کروگمن a1994: 109))

 به عقیده کروگمن (a1994)، این نوع اول بیانیه در مجلات دانشگاهی و مطبوعات عمومی دیده می شود. همچنین این بیانیه در میان افراد کسب و کار، روزنامه نگاران و اقتصاددانان مدیریت عمومی رایج می باشد. این بیانیه در مورد رقابت بین المللی کشورهاست. این نوع بیانیه ها و اظهارات نیز توسط انجمن جهانی اقتصاد در گزارش رقابت پذیری جهانی (۲۰۰۸) که، رتبه های کشورها در دوره های رقابت بین المللی شان می باشد، منتشر گردیده است.

کروگمن (a1994 :7) ادعا می‌کند که این نوع از اظهارات و گزارشات “وقتی که برای صرفه جویی های ملی به کار برده می شوند بی معنی اند”. به عقیده کروگمن (۱۹۹۸، b1995، a1995، b1994، a1994، b1991) کشورها نمی توانند رقابت بین المللی انجام دهند. آنها همانند بنگاه ها، با رقبا در بازار جهانی رقابت نمی کنند. کهلر (۱۴۰:۲۰۰۶)  این باور و عقیده را که کشورها رقابت نمی کنند، برای اینکه تجارت یک مجموعه بازی مثبت و بدین گونه “رفاه کشور” است را حمایت می کند… توسط آن، سطح مطلق و کامل بهره وری تعیین گردیده و توسط برخی رقابت های بین المللی دسته بندی نشده اند… در تجارت جهانی، در شرایط رفاه بالقوه نیز توسط مبادلات بین المللی بهره وری تقویت گردیده است… .

اگر چه رقابت های بین المللی کشورها یک نگرانی رو به رشد برای دولت هاست، بنگاه ها نیز به عنوان محققان دانشگاهی آن هستند(کتلز ۲۰۰۶). همچنین آن، یکی از بیشترین شرایط سوء استفاده ها و اشتباهات گرفته شده در مطبوعات عمومی و ادبیات دانشگاهی امروز است. دانیلز (۱۹۹۱:۵۶) آن را “به مفهوم گریزان از رقابت بین الملل” می نامد. به عقیده وی، هیچ توافقی در مورد چگونگی اندازه گیری، شرح و پیش بینی رقابت بین المللی کشورها وجود ندارد ، و “شاید هیچکدام تضمین شده نیستند”.

این علاقه جدید به رقابت کشورها، مذاکراتی در معنا و درک واقعی از رقابت بین المللی کشورها گشوده است. دلیل برای مذاکرات مبنی بر فرض ضمنی اساسی تئوری های مدیریت است که رقابت بنگاه می تواند توسعه دهنده رقابت کشورها باشد؛ همچنانکه توسط پورتر (a1990) با چارچوب الماس‌اش و گزارشات رقابت جهانی رواج یافته.

Abstract

The focus of this article is to clarify the meaning of international competitiveness at the country level within in the context of Porter’s (1990a) thesis that countries, like companies, compete in international markets for their fair share of the world markets. At a country level, there are two schools of thought on country competitiveness: the economic school, which rejects Porter’s notion of country competitiveness, and the management school, which supports the notion of competitiveness at a country level. This article reviews and contrasts the theories pertaining to these two schools of thought with specifi c reference to trade theories and the ‘theory’ of the competitive advantage of nations originally advanced by Porter (1990a, 1997a, 1998b, 1998c, 2000). Although Porter’s Diamond Framework has been extensively discussed in the management literature, its actual contribution to the body of knowledge in the economic and management literature has never been clarifi ed. The purpose of this article is to explain why Porter’s Diamond Framework is not a new theory that explains the competitiveness of countries but rather a framework that enhances our understanding of the international competitiveness of fi rms.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.