اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان ها

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M438

قیمت فایل ترجمه شده:   ۹۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۲   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان ها: یک رویکرد ساده یکپارچه

عنوان انگلیسی:

Assessment of IT governance in organizations: A simple integrated approach

چکیده فارسی:

روش های متفاوتی برای اقدام در زمینه حاکمیت فناوری اطلاعات وجود دارد. این روش ها متفاوت بوده و در برخی موارد طولانی و پیچیده هستند. این مقاله در مورد ایجاد یک رویکرد ساده یکپارچه برای ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات می باشد. رویکرد گفته شده از طریق سه مرحله زیر توسعه داده شده و آزمون شده است: (۱) برجسته کردن نیازهای اصلی حاکمیت فناوری اطلاعات با توجه به روش های کلیدی موجود (۲) طراحی رویکردهای هدف که این نیازها را با هم یکپارچه کند و از اصول مدیریت دانش استفاده کند (۳) تشریح استفاده از رویکرد از طریق کاربرد یک مثال نمونه. رویکرد حاضر از دیدگاه “STOPE: استراتژی، فناوری، سازماندهی، افراد و محیط” استفاده می کند تا فرضیات موجود، اصول مدیریت دانش بعنوان یک ارزش افزوده، و مراحل ۶ سیگما بعنوان یک فرایند بهبود دوره ای را با هم ترکیب و یکپارچه کند. این کار “۵۰” راه کنترل حاکمیت فناوری اطلاعات را مهیا کرده؛ و این راهها ما را قادر به یافتن قوت و ضعف های کلیدی حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمانهایی که می توانند توسعه یابند می کند. قابل ذکر است که توجه به مدیریت دانش، و افراد بعنوان یک حوزه اصلی در دیدگاه یکپارچه و جامع، تاکید ویژه بر عامل انسانی را در حاکمیت فناوری اطلاعات روشن می کند.

واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات (IT)، نظارت بر فناوری اطلاعات، توصیه نامه های (استانداردهای) ایزو، اهداف کنترلی برای اطلاعات و فناوری‌های مرتبط (COBIT)، کتابخانه زیربنایی فناوری اطلاعات (ITIL)، دیدگاه STOPE (استراتژی، فناوری، سازماندهی، افراد و محیط).

مقدمه

این بخش در واقع ورود به کارهای انجام شده در این مقاله را از طریق ۴ مرحله مهیا می کند. در مرحله اول، تلاش می شود که آشفتگی بین واژه های “فناوری اطلاعات: IT”، و “ICT: فناوری اطلاعات و ارتباطات” را روشن کند و همچنین روی اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کند. در مرحله دوم حاکمیت فناوری اطلاعات بعنوان یک معنی کاربرد کارا و اثربخش فناوری اطلاعات روشن می شود. در مرحله سرم همبستگی بین اصول مدیریت دانش و کاربرد فناوری اطلاعات و نیز حاکمیت فناوری اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد. نهایتا، در مرحله چهارم، کار انجام شده در این مقاله معرفی می شود.

۱.۱.      فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات و مزایای آنها

واژه های: “IT” و “ICT” تقریبا اکنون قابل تعویض با یکدیگر هستند. “ISO: سازمانی استاندارد بین المللی” IT را در استاندارد پیشنهادیش چنین تعریف می کند (ISO 38500, 2008)، بعنوان “منابع لازم برای بدست آوردن، پردازش، ذخیره سازی و ارسال اطلاعات”. اضافه می کند که این شامل “CT: فناوری ارتباطات” و بهمین شکل فناوری اطلاعات و ارتباطات هم می شود. مثل استاندارد ISO، این مقاله از فناوری اطلاعات برای معنی کردن هر دوی فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات یا فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می کند.

استفاده از فناوری اطلاعات، مزایای متنوع آن را در سطوح مختلفی ثابت کرده است از قبیل: شخصی، کسب و کار، دولتی، و جامعه بعنوان یک کل. این مزایا شامل “۵” ویژگی عمده هستند. اولین آنها صرفه جویی در زمان است که منجر به دستیابی سریعتر می شود؛ دومین آنها صرفه جویی در هزینه از طریق فعالیت های کسب و کار ارزانتر می باشد. سوم مهیا کردن خدمات با کیفیت بهتر؛ در حالیکه چهارمی گشودن فرصتهای جدید با معرفی توانایی های متفاوت می باشد. و پنجمی افزایش اعتماد بواسطه ایجاد مقیاس های امنیتی جدید است که بدون فناوری اطلاعات ممکن نیست. این مزایا در واژه اختصاری “FCBDS” خلاصه شده اند (باکری، ۲۰۰۴).

۱.۲.      کنترل های حاکمیت فناوری اطلاعات

برای استفاده موثر و کارا از فناوری اطلاعات، سازمانهای ملی و بین المللی مختلف یک تعداد از اسناد مرتبط با ایجاد توصیه نامه های کنترل فناوری اطلاعات را منتشر کرده اند. در این رابطه، اسناد کلیدی بین این اسناد عبارتند از: “COBIT: اهداف کنترلی برای اطلاعات و فناوری های مرتبط” از “انجمن کنترل و بازرسی سیستم اطلاعات” آمریکا (باکری و آلفانتوخ، ۲۰۰۶؛ کوبیت ۵، ۲۰۱۳)؛ “ITIL: کتابخانه زیربنایی فناوری اطلاعات””OGC: دفتر تجارت دولتی” بریتانیا (آلفانتوخ و باکری، ۲۰۰۹؛ ITIL، ۲۰۱۳)؛ “استاندارد ایزو ۲۰۰۰۰ مربوط به مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، ایزو ۲۰۰۰۰، ۲۰۰۵)؛ “استاندارد ایزو ۳۸۵۰۰” مربوط به اصل حاکمیت فناوری اطلاعات (ایزو ۳۸۵۰۰، ۲۰۰۸)؛ و “MIT: موسسه فناوری ماساچوست” که روی حاکمیت فناوری اطلاعات کار می کنند (ویل و روس، ۲۰۰۴). این استانداردها بعنوان مرجعی برای ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمانها مناسب اند، که خروجی چنین ارزیابی هایی از برنامه ریزی و بهبودهای آینده حمایت خواهد کرد.

Abstract

There are various methods available for dealing with IT governance. These methods are diversified, and in some cases lengthy and complicated. This paper is concerned with providing a unified simple approach for IT governance assessment. The approach is developed and tested through the following three main steps: (1) highlighting the basic requirements of IT governance considering key available methods; (2) designing the target approach that integrates these requirements and uses knowledge management principles; and (3) illustrating the use of the approach through a typical illustrative application. The approach uses the “STOPE: Strategy, Technology, Organization, People and Environment” view to integrate the issues involved, the knowledge management principles as an added value, and the six-sigma phases as a cyclic improvement process. The work provides “fifty” main IT governance controls; and these enable finding key strengths and weaknesses of IT governance in organizations from which development directions can be derived. It should be noted that considering knowledge management, and people as a main domain in the integration view, illustrate special emphasis of the human factor in IT governance.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.